Contact
 1. 5887-PET-CT-onderzoek hersenen

​Om de stofwisseling in de hersenen in beeld te brengen kan een PET-CT-onderzoek worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat u zich goed heeft voorbereid op het onderzoek. In deze folder leest u hoe u meer over het onderzoek en de voorbereidingen.

Wat is een PET-CT-onderzoek?

Het onderzoek wordt uitgevoerd op de afdeling Nucleaire geneeskunde. Een PET-CT-onderzoek is een combinatie van de Positron Emissie Tomografie (PET-scan) en een Computer Tomografie (CT-scan).

Positron Emissie Tomografie (PET)

Positron Emissie Tomografie (PET) is een techniek die de glucosestofwisseling (glucose = bloedsuiker) in het lichaam in beeld brengt. Deze stofwisseling is gestoord bij ontstekingsprocessen en tumoren. Bij dit onderzoek wordt de radioactieve vloeistof FDG (Fluor-18-glucose) via een infuus in de bloedbaan ingespoten. De radioactieve stof die u krijgt toegediend, is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren weer uit het lichaam. De radioactieve stof heeft geen bijwerkingen.

Computer Tomografie (CT-scan)

Ook wordt er een CT-scan uitgevoerd. De computer projecteert de resultaten van de CT-scan over de resultaten van de PET-scan heen. Hierdoor is beter te zien waar de radioactieve stof in de organen en structuren is opgenomen. Bij een CT-scan wordt röntgenstraling gebruikt.

Voorbereiding

 • Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig voor dit onderzoek. U mag eten en drinken zoals u gewend bent en uw medicijnen innemen.
 • Ook als u diabeet bent, kunt u gewoon eten en drinken en uw medicijnen of insuline gebruiken.
 • Voor het onderzoek is het belangrijk dat u geen oorbellen draagt.
 • Neemt u ook een lijst mee met de medicijnen die u gebruikt?
 • Aangezien het radioactieve materiaal maar heel kort houdbaar is en speciaal voor u wordt besteld, is het van het grootste belang dat u op tijd aanwezig bent.
 • Vanaf het moment dat u uit de wachtkamer opgehaald wordt, kan uw begeleider niet meer mee.

Bijzondere omstandigheden

 • Als u (mogelijk) zwanger bent, wilt u ons hiervan dan zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte stellen.
 • Geeft u borstvoeding? Stop het geven van borstvoeding tot zes uur na de injectie van de radioactieve stof. Afkolven is wel toegestaan. Het is geen probleem als iemand anders de afgekolfde voeding geeft.
 • Neem geen kinderen en/of (mogelijk) zwangeren mee. Tot zes uur na het onderzoek is het aan te raden zo min mogelijk contact te hebben met kinderen en/of (mogelijk) zwangeren.

Dag van het onderzoek

Melden

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de centrale hal. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, ontvangt u een ticket met barcode en de tijd dat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Op de afdeling scant u opnieuw de barcode van uw ticket bij de aanmeldzuil. U kunt in de aangegeven wachtruimte plaatsnemen.

Belangrijk!
Omdat het radioactieve materiaal maar heel kort houdbaar is en speciaal voor u wordt besteld, is het van het grootste belang dat u op tijd aanwezig bent. En dat u zich aan de voorbereidingen houdt. 

Onderzoek

U gaat eerst naar het toilet om uit te plassen. Daarna geeft de laborant u uitleg over het onderzoek. 

 • Wilt u tijdens het onderzoek een rustgevend tabletje (valium)? Vraag hiernaar bij de laborant.
  • Regel iemand die u na het onderzoek naar huis brengt.
  • Na het slikken van valium mag u 72 uur zelf geen fiets, auto, motor of brommer rijden. Bron: Rij veilig met medicijnen

Hij vraagt u of u een rustgevend tabletje (valium) wilt hebben. Bijvoorbeeld omdat u angst voor kleine ruimtes heeft of omdat u erg zenuwachtig bent voor het onderzoek. Als dit het geval is, mag u na het onderzoek de hele dag niet zelf aan het verkeer deelnemen.

Het onderzoek ziet er verder als volgt uit:

 • Het begint met het inbrengen van een infuusnaald in uw arm.
 • Na een korte pauze van ongeveer 10 minuten (het licht in de kamer zal worden gedimd)  wordt via het infuus de radioactieve stof toegediend. Deze stof gaat naar uw hersenen.
 • De radioactieve stof moet 30 minuten inwerken. Gedurende die tijd ligt u op een bed en mag u zich zo min mogelijk bewegen.
 • Na de inwerktijd gaat u weer naar het toilet om uit te plassen. Daarna worden de foto's gemaakt met de PET-CT-scanner. U ligt op een smal bed dat stapsgewijs door de scanner schuift met uw hoofd in een speciale steun. Dit duurt ongeveer 15 minuten.
 • Na het scannen wordt het infuus verwijderd. Dan bent u klaar en mag u de afdeling verlaten.
Afbeelding PET-CT-scanner
Afbeelding 1: PET-CT-scanner
 

Duur van het onderzoek

In totaal duurt de PET-CT-scan inclusief wachttijd ongeveer 75 minuten. Daarna bent u klaar en kunt u de afdeling verlaten.  

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico's bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

 • regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening;
 • zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover zal informeren.

Voorlichtingsfilm PET-CT-scan

Screenshot video Pet-scan

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Let op
Soms kan het helaas voorkomen dat uw onderzoek niet kan doorgaan op het afgesproken moment. Dit heeft te maken met de levering van de benodigde radioactieve stof. Het productieproces van deze stof is niet eenvoudig en het eindproduct moet aan strenge eisen voldoen. Dit wordt dan ook zorgvuldig getest voordat het wordt getransporteerd naar de diverse ziekenhuizen. Toch komt het helaas regelmatig voor dat een bepaalde levering wordt afgekeurd. Wij horen dit pas kort van tevoren en zijn dan genoodzaakt uw onderzoek te verplaatsen naar een ander tijdstip en soms zelfs naar een andere dag. Wij begrijpen dat dit heel vervelend voor u is. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Laatst gewijzigd 18 juli 2023 / 5887 / L