Contact
 1. 5897-Zenuwbehandeling aangezichtspijn (trigeminus neuralgie)

​U ondergaat binnenkort een radiofrequente behandeling aan het zenuwknoopje van de trigeminuszenuw. In deze folder leest u meer over de behandeling. Zo kunt u zich goed voorbereiden. Voor deze behandeling moet u nuchter naar het ziekenhuis komen. In deze folder leest u hoe u dit doet.

Deze behandeling wordt gegeven bij:

 • bepaalde aangezichtspijn. Deze vorm van aangezichtspijn heet trigeminusneuralgie.

Het kleine zenuwknoopje van de trigeminuszenuw kan aangezichtspijnen veroorzaken. Een radiofrequente behandeling kan ervoor zorgen dat de pijn vermindert of zelfs verdwijnt. Tijdens de behandeling wordt het zenuwknoopje aangeprikt met een naald. Hierna wordt de naaldpunt verwarmd. Deze warmtebehandeling noemen we een radiofrequente behandeling.

Deze behandeling vindt plaats in het Behandelcentrum van Isala in Zwolle. Op de dag van uw behandeling meldt u zich op het afgesproken tijdstip in gebouw W. Op deze afdeling wordt u voorbereid op de geplande operatie en naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer gebracht. Bekijk ook de film over het Behandelcentrum:

Film welkom in het Behandelcentrum

 

Voor de behandeling

Vertel het voor de behandeling aan de anesthesioloog/pijnbehandelaar als u:

 • (mogelijk) zwanger bent;
 • antistollingstabletten en/of NSAID’s zoals Ibuprofen gebruikt;
 • overgevoelig bent voor jodium, pleister, contrast- of verdovingsvloeistof.

Nuchter naar het ziekenhuis

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving of sedatie (een roesje). Daarom moet u nuchter naar het ziekenhuis komen. Dit houdt in dat u:

Tot 6 uur vóór de opnametijd, alleen een lichte maaltijd mag eten. U kunt kiezen uit:

 • 2 beschuiten/crackers met jam, zonder boter óf;
 • 1 snee brood met jam, zonder boter.

Tot 2 uur vóór de opnametijd mag u alleen heldere dranken drinken, zoals:

 • koffie (zonder melk, suiker mag wel), thee, water, heldere appelsap of limonade zonder prik;
 • u mag géén melkproducten of bouillon drinken.

Nuchter zijn is belangrijk omdat uw maag leeg moet zijn voor de behandeling. Als u toch eet, wordt er maagzuur aangemaakt. Onder verdoving kan dit maagzuur in uw longen komen. Dit kan een ernstige longontsteking veroorzaken. Om dit te voorkomen, moet u voor de behandeling ‘nuchter’ zijn.

Verloop behandeling

 • Op de afdeling krijgt u een ziekenhuisjasje aan. U doet uw sieraden af en uw eventuele kunstgebit uit.
 • Daarna wordt u naar de operatieafdeling gebracht.
 • De behandeling op de operatiekamer duurt ongeveer een uur.
 • U krijgt plaatselijke verdoving en sedatie (een roesje).
 • U ligt op uw rug op de behandeltafel. Uw hoofd wordt zo goed mogelijk vastgelegd, zodat u uw hoofd tijdens de behandeling niet kan bewegen.
 • De anesthesioloog/pijnbehandelaar plaatst een naald bij het zenuwknoopje van de trigeminuszenuw. Ongeveer tussen uw oor en jukbeen. Dit gebeurt onder röntgendoorlichting. Zo ziet de anesthesioloog/pijnbehandelaar precies waar hij prikt.
 • Er wordt een klein proefstroompje gegeven om te testen of de naald op de goede plek zit.
 • Als het naaldje op de juiste plek zit, start de warmtebehandeling.
 • Door de verdoving en sedatie merkt u weinig van het plaatsen van de naald en de behandeling.

Na de behandeling

 • Na afloop verblijft u korte tijd op de uitslaapkamer.
 • Daarna wordt u naar de verpleegafdeling van het BHC gebracht.
 • Uw anesthesioloog/pijnbehandelaar komt in de loop van de dag nog even bij u langs.
 • Daarna mag u meestal naar huis. Soms moet u een nacht in het ziekenhuis blijven.

Naar huis

De dag na de behandeling mag u weer naar huis. U mag op deze dag nog niet zelf een auto besturen. Zorgt u er daarom voor dat er iemand is die u naar huis kan brengen.

Resultaat van de behandeling

Pas na zes tot acht weken kan het resultaat van de behandeling beoordeeld worden. U krijgt hiervoor een controleafspraak in het Pijncentrum of u wordt gebeld om te bespreken hoe het met u gaat.

Bijwerkingen en complicaties

Bij elke behandeling bestaat er een kleine kans op het optreden van complicaties. Deze klachten gaan meestal vanzelf over.
De meest voorkomende complicaties zijn:

 • Napijn - Deze napijn, die soms brandend is, kan enkele dagen duren. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld Paracetamol. Slik de Paracetamol volgens de bijsluiter.
 • De aangezichtspijn die u had, kan nog even blijven bestaan. Uw pijnstillers kunt u in overleg met uw arts langzaam afbouwen als de napijn verdwenen is.
 • Uw wang kan blauw en gezwollen zijn. Dit verdwijnt vanzelf.
 • U kunt een doof gevoel in het deel van uw gezicht hebben, waar u vóór de behandeling pijn voelde. Dit komt omdat tijdens de behandeling een kleine beschadiging wordt gemaakt in de zenuwknoop om de pijn weg te krijgen. Meestal verdwijnt dit dove gevoel binnen een aantal maanden deels of helemaal. Dit betekent niet dat de pijn dan ook weer terugkomt.

Bel direct naar het ziekenhuis als u:

 • thuis binnen 48 uur na de behandeling koorts (boven 38,5 graden Celsius) krijgt. Dit kan wijzen op hersenvliesontsteking.
  Deze zeer zeldzame complicatie kan ontstaan als er mondbacteriën in het hersenvocht terechtkomen. U krijgt dan, meestal binnen zes uur na de behandeling, hoge koorts, hoofdpijn en nekstijfheid. Er moet dan zo snel mogelijk een behandeling met antibiotica worden gestart.

Bel bij koorts direct naar het Pijncentrum: 088 624 26 98 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Bel buiten deze tijden met de Spoedeisende hulp: 088 624 50 00 (bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week).

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met:

Pijncentrum

088 624 26 98 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
isalapijncentrum@isala.nl

Laatst gewijzigd 28 februari 2023 / 5897