Contact
 1. 5911-Afdeling Orthopedie

Informatie over onze afdeling

Op de afdeling Orthopedie behandelen we klachten aan het bewegingsapparaat. Dit zijn uw botten, gewrichten, spieren, pezen en (gewrichts-)banden. In deze folder leest u welke zorgverleners werken op de afdeling Orthopedie. Daarnaast vindt u meer informatie over de kwaliteit van onze zorg, wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelingswerk dat onze artsen in Afrika doen.

Wie werken er?

Op onze afdeling werken orthopeden, orthopeden in opleiding, chef de cliniques, physician assistants en een verpleegkundig specialist. Binnen de maatschap Orthopedie zijn de volgende orthopeden werkzaam:
drs. C. van Egmond
drs. E.M. Bloemheuvel
dr. H.B. Ettema
dr. A.J.M. Janus
dr. C.C.P.M. Verheyen
drs. G.B. van Solinge
dr. R.G. Zuurmond
drs. H.A.F. Luning
drs. N. Groot
drs. G.A. Haeseker
drs. J.M.J.C. van Haastrecht
drs. K.L.J. van Overvest

Physician assistant (PA’ers)

De physician assistant neemt taken over van de specialist. Bijvoorbeeld het in kaart brengen van klachten (anamnese), de diagnose en de behandeling van ziekten. Een PA heeft een hogere beroepsopleiding (hbo) in de gezondheidszorg gevolgd (bijvoorbeeld voor verpleegkunde of fysiotherapie) en daarnaast een medische masteropleiding gevolgd.

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist in een ervaren hbo-opgeleide verpleegkundige met een aanvullende masteropleiding tot verpleegkundig specialist. Deze medewerker neemt taken over van de medisch specialist en kan medische ingrepen doen.

Opleidingsziekenhuis

Isala is een groot opleidingsziekenhuis. Naast orthopeden kunt u tijdens uw behandeling artsen in opleiding, verpleegkundigen in opleiding en andere zorgverleners die in opleiding zijn, tegenkomen: 

Orthopeden in opleiding

Orthopeden in opleiding zijn afgestudeerde basisartsen die verder opgeleid worden tot orthopeed of sportarts.

Co-assistenten

Co-assistenten zijn studenten geneeskunde in de laatste fase van hun opleiding. Zij lopen stage (co-schappen) op de afdeling Orthopedie. Als u geopereerd wordt, kan de operatie ook uitgevoerd worden door een orthopeed in opleiding. Dit gebeurt altijd onder toezicht van een orthopeed. Zodra bekend is wanneer u geopereerd wordt, is meestal ook bekend wie u gaat opereren.

Kwaliteit

Als orthopeden van Isala willen wij u de beste kwaliteit bieden. Daarmee bedoelen we: de beste zorg in de beste omgeving. We willen bij al onze patiënten het maximale resultaat bereiken, met zo min mogelijk complicaties. Om deze ambitieuze doelen te halen, hebben wij verschillende programma’s opgezet. Voorbeelden hiervan zijn:

 • regieverpleegkundigen die patiënten gedurende het hele behandeltraject begeleiden;
 • intensieve samenwerking met diverse regionale netwerken van gespecialiseerde fysiotherapeuten, zoals het rug-, schouder- en artrosenetwerk;
 • deelname aan het landelijk netwerk OrthoXpert. Uitkomsten van onze zorg worden door een meting, voorafgaand en drie maanden na de ingreep, inzichtelijk gemaakt.

Keurmerken

Het meetbaar maken van onze zorg gebeurt op verschillende niveaus:

 • PROMS;
 • registratie-implantaten;
 • kwaliteitsindicatoren;
 • dagelijkse klant-tevredenheidsmetingen.

Ook heeft Isala het internationale JCI-keurmerk. Dit keurmerk toont aan dat onze zorg op alle locaties voldoet aan de internationale standaarden voor kwaliteit en patiëntveiligheid. 

Onderzoek en wetenschap

De maatschap Orthopedie is actief op het gebied van onderzoek. Wij dragen graag bij aan verbetering en vernieuwing in de zorg voor de orthopedische patiënt. Alle lopende onderzoeken worden door de onderzoeker volgens een opgelegd format beschreven en ter goedkeuring voorgelegd aan de Medisch Ethisch Commissie. Binnen de afdeling Orthopedie is een arts-onderzoeker werkzaam, die zich volledig richt op het doen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. 

Onze wetenschappelijke activiteiten resulteren vaak in publicaties in verschillende vakbladen en PubMed-artikelen. Daarnaast houden orthopeden (in opleiding), wetenschapsassistenten en vakgroepleden geregeld voordrachten op lokale, regionale, nationale en internationale wetenschapsdagen en congressen.

Door in diverse wetenschappelijke gremia actief te zijn probeert de maatschap ook in de organisatie van wetenschap op lokaal en landelijk niveau haar bijdrage te leveren. Orthopeden binnen onze maatschap hebben zitting in de Medisch Ethische Trial Commissie, Commissie voor het Wetenschappelijk Werk NOV, editorial en review board van (inter)nationale orthopedische tijdschriften.

Ontwikkelingswerk

​De afdeling Orthopedie steunt verschillende goede doelen in Ghana en Kameroen.

Ziekenhuis Ghana

Jaarlijks voert een Isala-team twee weken lang orthopedische operaties in het St. Joseph ziekenhuis in Ghana. Het team bestaat uit:

 • orthopedisch chirurgen dr. Adriaan Mostert (lees het reisverslag) en dr. Niek Tulp;
 • een anesthesioloog;
 • een anesthesie-assistent;
 • twee operatie-assistenten.

Dit project vindt plaats in samenwerking met stichting Care to Move. In deze stichting werken acht Nederlandse ziekenhuizen samen om medische kennis rond het bewegingsapparaat uit te wisselen met Ghana. Eerste doel is om het St. Joseph ziekenhuis te ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend opleidingsziekenhuis. Hiervoor gaan teams van Nederlandse ziekenhuizen naar Ghana. Ook komen Ghanese specialisten en verpleegkundigen naar Nederlandse ziekenhuizen voor (bij-)scholing.

Ziekenhuis Kameroen

Jaarlijks werkt orthopedisch chirurg Cees van Egmond twee weken lang in een ziekenhuis in Njinikom, Kameroen. Dit gebeurt via de Stichting Orthopedische Hulpprojecten. Deze stichting zendt twee keer per jaar een medisch team uit naar dit ziekenhuis in Kameroen. Doel is kinderen te opereren met onder andere problemen door polio, aangeboren afwijkingen, groeistoornissen en infecties. Een team bestaat meestal uit twee (orthopedisch) chirurgen en twee OK-assistenten. Zij werken samen met de plaatselijke OK-assistenten.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Orthopedie
088 624 56 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel of Steenwijk

Orthopedie
088 624 96 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 13 februari 2024 / 5911