Contact
 1. 5919-Stoppen met roken: programma

Een optimaal begeleidingstraject

Bent u gemotiveerd om te stoppen met roken, maar heeft u daar hulp bij nodig? Dan kan Isala u een begeleidingstraject van een jaar bieden volgens de richtlijn tabaksverslaving. In deze folder leest u hoe het Stoppen met roken programma van de polikliniek Longgeneeskunde u kan helpen definitief van uw nicotineverslaving af te komen. 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • uitgebreide voorlichting over nicotineverslaving;
 • aandacht voor uw individuele en specifieke persoonlijke situatie;
 • begeleiding bij het stoppen op individuele basis;
 • volhouden van het stoppen middels groepsbegeleiding;
 • een behandelplan op maat met ondersteuning van nicotinevervangers of medicijnen;
 • respect en eerlijkheid.

Wat verwachten wij van u?

 • de intentie om te willen stoppen met roken binnen 6 weken;
 • inzicht in nicotineverslaving en acceptatie dat roken een verslaving is;
 • respect en eerlijkheid;
 • dat u bereid bent energie en tijd in het stopproces te steken (werkboek lezen, opdrachten maken);
 • dat u gemaakte afspraken nakomt, of tijdig uw afspraak annuleert.

Het programma

Intakegesprek

Het Stoppen met roken programma wordt begeleid door speciaal opgeleide coaches van de Stoppen met roken polikliniek. Met één van de coaches van de Stoppen met roken polikliniek vindt een intakegesprek plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van motiverende gespreksvoering. Tevens krijgt u uitleg over ons programma en het werkboek. 

1e traject = Stopfase
De coach Stoppen met roken begeleidt u totdat u een aantal weken bent gestopt met roken. Meestal zijn dit 2 tot 3 gesprekken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een stoppen-stappenplan. Er is aandacht voor het voorbereiden en het stoppen.

De coach Stoppen met roken beoordeelt aan de hand van uw klachten of het medisch noodzakelijk is om een longfunctieonderzoek te ondergaan en koppelt dit advies terug aan uw huisarts.

2e traject = Volhoudfase
Als u gestopt bent kunt u vervolgens meedoen met groepsbijeenkomsten waar verschillende onderwerpen aan bod komen. De bijeenkomsten vinden om de 6-7 weken plaats. Het doel tijdens deze fase is dat u om kunt gaan met eigen ontwenningsverschijnselen en verleidelijke situaties. En het behouden en versterken van uw motivatie en zelfvertrouwen. Na een jaar wordt het begeleidingstraject afgerond.

In uitzonderlijke gevallen is individuele begeleiding ook een mogelijkheid. 

De Stoppen met roken polikliniek werkt samen met Medipro voor de begeleiding van alle deelnemers aan het Stoppen met roken programma. 

Terugval
Lukt het stoppen dit keer niet? Dan is het raadzaam om een time-out te nemen. We zullen de begeleiding dan even stopzetten. U bent weer van harte welkom als u gemotiveerd bent het roken opnieuw te staken.

Informatiemateriaal
Wij adviseren u het boek 'Nederland stopt met roken' te lezen. In het boek vindt u onder andere het stoppen-stappenplan. Dit boek is te koop in de boekhandel, online te bestellen of te leen via uw eigen bibliotheek. Ook kunt u het boek tegen een borg van € 20,00 lenen bij de Stoppen met Roken polikliniek. U helpt ons om dan contant en gepast geld mee te nemen.

Waarom stoppen met roken?

Stoppen met roken levert u veel gezondheidswinst op. Hierbij moet u denken aan het makkelijker kunnen ademhalen en bewegen, meer energie hebben en een betere doorbloeding. Uit onderzoek is gebleken dat de longfunctie minder snel achteruit gaat als u stopt met roken. Stoppen met roken voorafgaand een geplande operatie vermindert ook de kans op wondinfecties en leidt tot een sneller herstel. Bovendien is niet roken ook beter voor de kwaliteit van uw tandvlees. Ook voor mensen zonder gezondheidsproblemen loont het stoppen met roken. De kans op onder andere een hartaanval en longkanker daalt sterk.

De voordelen van stoppen met roken

Na… 

 • 20 minuten: Bloeddruk en polsslag worden weer normaal;
 • 8 uur: Nicotine- en koolmonoxideconcentratie in het bloed zijn gehalveerd. Zuurstofniveau wordt weer normaal;
 • 24 uur: Er is geen koolmonoxide meer aanwezig in het lichaam. De longen beginnen slijm en ander rookafval uit te stoten;
 • 48 uur: Er is geen nicotine meer aanwezig in het lichaam. Het smaak- en reukvermogen verbeteren sterk;
 • 72 uur: Ademhalen gaat makkelijker;
 • 2 tot 12 weken: De bloedcirculatie verbetert;
 • 3 tot 9 maanden: Hoesten, piepende ademhaling en ademhalingsproblemen verbeteren, omdat de longfunctie met wel 10% toeneemt;
 • 5 jaar: Het risico op een hartaanval daalt met ongeveer de helft, vergeleken met iemand die nog steeds rookt;
 • 10 jaar: Het risico op longkanker daalt tot de helft, vergeleken met het risico van een roker. Het risico van een hartaanval daalt tot hetzelfde niveau als van iemand die nooit heeft gerookt.

Longverpleegkundige Karen Ottens geeft u in onderstaande filmpje een korte motivatietip als u besloten heeft te stoppen:

Screenshot video stoppen met roken

De stoppen met roken programma's van Isala worden begeleid door coaches van de Stoppen met roken polikliniek die hiervoor speciaal zijn opgeleid.

Verzekerde zorg

Afhankelijk van uw zorgverzekering kunt u de begeleiding vanuit het Stoppen met roken programma vergoed krijgen. Wij adviseren u voor uw afspraak in het ziekenhuis uw polisvoorwaarden te controleren of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De vergoeding valt ook onder het eigen risico. Dit geldt ook voor de vergoeding van kosten voor hulpmiddelen.

Aanmelden en contact

Twijfel niet langer en zet de stap naar een gezonder en rookvrij leven. U kunt een verwijzing bespreken met uw huisarts of specialist, of bekijk uw zorgpolis of een verwijzing noodzakelijk is. Indien verwijzing niet noodzakelijk is, kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

Longgeneeskunde

088 624 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 7 november 2023 / 5919 / L