Contact
 1. 5925-Endoscopische behandeling Zenkers divertikel
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Uitleg behandeling

Een Zenkers divertikel is een uitstulping (divertikel) van de slokdarm. Deze uitstulping kan klachten geven zoals hoesten, kokhalzen, lastige voedselpassage, opgeven van slijm en/of herhaaldelijke luchtweginfecties. Tijdens een endoscopische behandeling wordt de weefselbrug tussen de uitstulping en de slokdarm weggenomen. Hier leest u wat de behandeling inhoudt en hoe u zich erop voorbereidt.

Voorbereiding

 • Twee dagen vóór de behandeling mag u alleen nog maar vloeibare voedingsmiddelen eten zoals yoghurt, soep, pap en dergelijke. Dit is om te voorkomen dat de uitstulping gevuld raakt met voedsel.
 • Vanaf twaalf uur voor de behandeling moet u een zogenoemd helder vloeibaar dieet volgen. Dat wil zeggen: niet eten, en alleen de volgende heldere dranken zijn toegestaan: thee, zwarte koffie, gezeefde bouillon, limonade en appelsap.
 • Op de dag van de behandeling mag u tot twee uur voor het onderzoek alleen heldere dranken gebruiken zoals thee, water of appelsap (géén koffie).
 • Na de behandeling wordt u 24 uur opgenomen op de afdeling Maag-, darm- en leverziekten. Het is belangrijk dat u uw medicijnen voor 24 uur meeneemt naar het ziekenhuis.
 • Tijdens de behandeling krijgt u een slaapmiddel (lichte sedatie) toegediend. U leest meer over dit onderwerp in de folder Lichte sedatie op onze website. Wilt u deze goed doorlezen vóór uw behandeling? Hier staan belangrijke adviezen in.
 • Op de dag van opname moet u nog bloed laten prikken. Het formulier heeft u van de arts meegekregen.

Speciale aandachtspunten

 • Gebruikt u bloedverdunners? Bij de meeste patiënten die voor een endoscopie komen moeten coumarinen (sintrom of marcoumar) een aantal dagen voor het onderzoek gestaakt worden. In het geval van sintrom drie dagen voor het onderzoek, in het geval van marcoumar vijf dagen voor het onderzoek. Of coumarinen voor het onderzoek gestaakt mogen worden moet altijd met de behandelende arts of met de arts die het onderzoek gaat doen overlegd worden. Soms is het nodig om tijdelijk fraxodie (heparine) spuitjes te gebruiken op de dagen dat de coumarinen gestaakt worden.
 • Bij patiënten die komen voor een endoscopie en ascal (acetylsalicylzuur) gebruiken is er geen verhoogd risico op bloedingen bij een endoscopie. De ascal kan gewoon door gebruikt worden.
 • Bij patiënten die Plavix of Persantin gebruiken of een combinatie van Ascal met Plavix of Persantin moet Plavix of Persantin vijf dagen voor de endoscopie sonde gestaakt worden. Of Plavix en Persantin gestaakt mogen worden moet altijd met de behandelende arts of met de arts die het onderzoek gaat doen overlegd worden.
 • Als u diabetespatiënt bent, moet u de medicatie in overleg met de arts in een aangepaste dosering innemen.

Behandeling

Endoscoop

De behandeling wordt uitgevoerd door een maag-, darm- en leverarts, met behulp van een endoscoop. Een endoscoop is een flexibele slang met een doorsnede van ruim een halve centimeter, met aan het uiteinde een heel kleine camera. Het beeld van de camera wordt op een monitor weergegeven.

Knijper

De verpleegkundigen van de afdeling brengen u op het afgesproken tijdstip naar de endoscopieafdeling. Tijdens de behandeling ligt u op uw linkerzij. Uw bloeddruk wordt gemeten en u krijgt een knijper aan uw vinger om tijdens de behandeling uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren.

Sedatie

Via een infuusnaaldje krijgt u een slaapmiddel (sedatie) toegediend, waardoor u tijdens de behandeling slaperig en ontspannen bent.

Overtube

Als u een gebitsprothese heeft, dan moet u die aan het begin van de behandeling uitdoen. U krijgt een keelverdoving tijdens het onderzoek, waardoor u de endoscoop minder voelt en u minder gaat kokhalzen. U krijgt een overtube (holle rubberen buis) tussen uw tanden en kaken ter bescherming van de endoscoop.

Vervolgens brengt de arts de endoscoop door deze overtube in uw mond en vraagt u te slikken. Dit kan een vervelend gevoel geven. De endoscoop wordt voorzichtig opgeschoven. Wanneer de endoscoop op de juiste plek is schuift de arts de overtube verder naar binnen, tot hij op de brug van het divertikel rust. Tijdens de behandeling blijft de overtube zitten. Vervolgens kan de arts de uitstulping klieven (snijden).

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling

 • Na afloop wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.
 • U mag na het onderzoek als u goed wakker bent beginnen met wat water, als dit goed gaat mag u over op vloeibaar dieet tot de volgende dag. Mits er geen complicaties zijn.
 • U moet oppassen met harde voeding (bijvoorbeeld korsten) gedurende de eerste week na de behandeling. Vervolgens kunt u het uitbreiden indien er geen complicaties zijn.
 • U krijgt rondom de ingreep tot 24 uur na de behandeling via het infuus antibiotica toegediend om eventuele infecties te vermijden.

Controle

De uitslag van de behandeling wordt opgestuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Vaak is hiervoor al een controleafspraak gemaakt. Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met de arts die de behandeling heeft uitgevoerd.

Complicaties

 • Complicaties als gevolg van deze behandeling treden gelukkig zelden op. Zes uur na de ingreep wordt gecontroleerd of u emfyseem (lucht) onder de huid in de hals heeft. Dit verdwijnt meestal vanzelf.
 • Daarnaast kan als complicatie een longontsteking optreden. Dit kan gebeuren als u zich zou verslikken in de maaginhoud. Daarom is het belangrijk om nuchter te komen. Ook kan een nabloeding optreden of een scheurtje in de slokdarm. In dat geval blijft u mogelijk in het ziekenhuis voor aanvullende behandeling.
 • Als u na de behandeling klachten krijgt, geeft u dit dan door aan de verpleegkundige. Mocht u thuis klachten krijgen van pijn achter het borstbeen of koorts, dan moet u tijdens kantooruren contact opnemen het secretariaat van de endoscopieafdeling; buiten kantooruren met de afdeling Spoedeisende Hulp of uw eigen huisarts.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Endoscopie, Maag-, darm- en leverziekten
(038) 424 33 20 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
(038) 424 50 00 (buiten kantooruren)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 25 maart 2020 / 5925

Gerelateerde folders