Contact
  1. 5928-Hematologische aandoening (PID): H3 Optionele bijlage Doelgerichte therapie

Patiënten Informatie Dossier

Doelgerichte therapie: een behandeling met medicijnen die kankercellen doelgericht remmen in hun groei. Met “doelgericht” wordt bedoeld dat de medicijnen met name van invloed zijn op de kankercellen. Deze medicijnen kunnen echter wel bijwerkingen geven. Uw arts heeft u een behandeling voorgesteld met doelgerichte therapie. Hier leest u er meer over.

Hoe werken de therapieën?

Doelgerichte therapieën kunnen op verschillende manieren werken:

  • Ze doden direct de kankercel.
  • Er worden antistoffen toegediend waardoor de kankercel een ‘lichaamsvreemde’ cel wordt. Het afweersysteem van het lichaam gaat de kankercel vervolgens vernietigen.
  • Ze remmen de bloedvatnieuwvorming rond de kankercel waardoor deze geen voedsel meer krijgt en sterft.
  • Ze verstoren de groei binnenin de kankercel.

Soorten doelgerichte therapie

Doelgerichte therapieën kunnen onderverdeeld worden op grond van de toedieningsvorm van het geneesmiddel. Er zijn twee soorten:

  • antistoffen; deze werken aan de buitenkant van de cel. Antistoffen worden via een infuus toegediend. Hiervoor komt u altijd naar het ziekenhuis.
  • small molecules (kleine moleculen); deze zijn werkzaam aan de binnenkant van de cel. De meeste small molecules zijn in tablet- of capsulevorm verkrijgbaar. Deze behandeling kunt u doorgaans thuis volgen.

Bijwerkingen

De mogelijke bijwerkingen zijn afhankelijk van het soort geneesmiddel, de dosering, de manier van toediening, de duur van de behandeling en de combinatie met andere medicijnen. De ernst van de bijwerkingen kan per persoon verschillen.

De specifieke bijwerkingen van het medicijn dat u krijgt, staan vermeld in de informatiefolder van het betreffende medicijn. Deze krijgt u van de regieverpleegkundige Oncologie.

Combinatie met andere behandelingen

Doelgerichte therapie kan als enige behandeling worden gegeven (monotherapie) of in combinatie met andere behandelingen, bijvoorbeeld met chemotherapie.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Oncologie (Regieverpleegkundigen)


088 624 60 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 24 mei 2024 / 5928 / P