Contact
  1. 5941-Thoracale sympaticus blokkade

​Thoracale sympaticus blokkade is een behandeling waarbij met behulp van één of meer naalden een baan van het onwillekeurige zenuwstelsel wordt geblokkeerd. Deze baan verloopt aan de zijkant van de borstwervels. Deze behandeling wordt vooral toegepast bij circulatiestoornissen in armen, handen en vingers en bij sympatische reflexdystrofie en bepaalde zenuwpijnen zoals bijvoorbeeld fantoompijn en pijn in de bovenbuik. Hier vindt u meer informatie over de behandeling.

Uw arts heeft met u afgestemd of de behandeling plaatsvindt in het Pijncentrum of in het Behandelcentrum van het ziekenhuis. Vindt de behandeling plaats in het Behandelcentrum, dan wordt u voor een dag opgenomen.

Voorbereiding

  • Als u (mogelijk) zwanger bent, geeft u dit dan vóór de behandeling door aan de behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar.
  • U hoeft niet nuchter te zijn, dus u mag gewoon eten en drinken zoals u gewend bent.
  • Na de behandeling mag u op die dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorgt u er daarom voor dat er op de dag van de behandeling een begeleider beschikbaar is die u naar huis brengt.
  • Als u antistollingstabletten en/of NSAID’s zoals ibuprofen gebruikt, bespreekt uw behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar met u vanaf welke moment u hiermee tijdelijk moet stoppen.

Behandeling

Verloop van de behandeling bij het Pijncentrum

Als u voor deze behandeling wordt behandeld bij het Pijncentrum wordt u uit de wachtkamer opgehaald en naar een behandelkamer gebracht. De anesthesioloog/pijnbehandelaar bespreekt met u wat hij gaat doen. Houdt u er rekening mee dat deze anesthesioloog/pijnbehandelaar een andere kan zijn dan degene die u tijdens uw eerste afspraak heeft gezien. U gaat liggen op een behandeltafel, op de buik. Tijdens de behandeling blijft u aanspreekbaar en wordt u af en toe gevraagd wat u voelt. De anesthesioloog/pijnbehandelaar plaatst één of meer naalden via de rug op de plek waar de zenuw zit. Dit gebeurt onder röntgendoorlichting zodat hij precies kan zien waar hij prikt. Het prikken kan pijnlijk zijn. Daarna spuit hij via de naald(en) contrastvloeistof in, zodat hij kan zien of hij precies op de goede plek zit. Als dit het geval is, vindt de blokkade plaats, ofwel door toediening van een chemische vloeistof via de naald, ofwel door verwarming van de naald. Hierdoor zal in veel gevallen een verbetering van de doorbloeding in uw arm en pijnvermindering optreden.

Verloop van de behandeling bij opname in het Behandelcentrum

Als u voor deze behandeling wordt opgenomen, wordt u in het Behandelcentrum voorbereid op de behandeling. Dat betekent een ziekenhuisjasje aantrekken, sieraden afdoen en een eventueel gebit uitdoen. Vervolgens wordt u in bed naar de operatieafdeling gebracht.
U gaat op de buik liggen. Er wordt een infuus geplaatst en u wordt aangesloten op bewakings­monitoren voor het controleren van bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte. Tijdens de behandeling blijft u aanspreekbaar en wordt u af en toe gevraagd wat u voelt.
De anesthesioloog/pijnbehandelaar plaatst één of meer naalden via de rug op de plek waar de zenuw zit. Dit gebeurt onder röntgendoorlichting zodat hij precies kan zien waar hij prikt. Het prikken kan pijnlijk zijn. Daarna spuit hij via de naald(en) contrastvloeistof in, zodat hij kan zien of hij precies op de goede plek zit. Als dit het geval is, vindt de blokkade plaats, ofwel door toediening van een chemische vloeistof via de naald, ofwel door verwarming van de naald. Hierdoor zal in veel gevallen een verbetering van de doorbloeding in uw arm en pijnvermindering optreden.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer drie kwartier.

Naar huis

Aan het eind van de middag (of eventueel de volgende dag) mag u weer naar huis.

Resultaat

Binnen enkele weken na de behandeling kan het resultaat beoordeeld worden. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt op de pijnklachten. In een aantal gevallen zal een aanvullende behandeling noodzakelijk zijn.

Bijwerkingen en mogelijke complicaties

Na de behandeling kan napijn optreden. Deze napijn kan enkele weken aanhouden. Dit is echter altijd van tijdelijke aard. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol (gebruik volgens bijsluiter).
Als mogelijke complicatie van deze behandeling bestaat er een kans op het optreden van zenuwpijn of een doof gevoel in het aangeprikte huidgebied. Ook is er een kleine kans dat de long wordt aangeprikt, waardoor een zogenoemde klaplong kan ontstaan. Bij ernstige benauwdheidsklachten moet u daarom direct contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren belt u met het Pijncentrum (zie hieronder), buiten kantoortijden gaat u naar de afdeling Spoedeisende hulp.

Hoewel de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd, bestaat er altijd een geringe kans op het optreden van deze complicaties.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle of Kampen

Pijncentrum
(038) 424 26 98 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten.

21 januari 2019 / 5941

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.