Contact
  1. 5958-Echogeleide leverbiopsie

​Een leverbiopsie is een onderzoek waarbij met een speciale naald weefsel uit de lever wordt weggenomen. Om de juiste plaats te kunnen bepalen, wordt er gebruik gemaakt van echografie (een afbeelding van de organen door middel van geluidsgolven). Uit de lever worden meerdere stukjes weefsel weggenomen en onder een microscoop nader onderzocht. Een radioloog voert het onderzoek uit op de röntgenafdeling.

Voorbereiding

Omdat er bij dit onderzoek meerdere stukjes weefsel uit uw lever worden weggenomen, wordt u voor dit onderzoek een dag opgenomen. De aanvragend arts kan hier soms van afwijken, dan wordt u een dag en een nacht opgenomen.

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (Ascal of andere medicijnen tegen trombose, of aspirine), meld dit dan aan uw behandelend arts. Met deze medicijnen moet u namelijk tijdig vóór het onderzoek stoppen. Uw behandelend arts vertelt u precies wanneer u met deze middelen moet stoppen en wanneer u het gebruik hiervan weer kunt hervatten.

Opname

Op de dag van het onderzoek moet u nuchter komen. Dat wil zeggen dat u vanaf 00.00 uur (de avond voor het onderzoek) niet meer mag eten, drinken, snoepen, kauwgom kauwen en roken tot na het onderzoek. De medicijnen die u op doktersvoorschrift gebruikt, mag u met een beetje water innemen.

Op de afgesproken tijd meldt u zich in het ziekenhuis bij de Centrale balie in de Centrale hal. Een gastheer/gastvrouw brengt u naar de verpleegafdeling gebracht. Daar wijst een verpleegkundige u een bed toe.

Bij opname vindt bij u bloedafname plaats om te bepalen hoe snel uw bloed stolt. Dit is belangrijk om te weten in verband met een eventuele nabloeding, die overigens zelden voorkomt.

De verpleegkundigen van de verpleegafdeling brengen u in uw bed naar een behandelkamer op de röntgenafdeling.

Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek draagt u een operatiejasje. U mag in uw bed blijven liggen met uw armen naast u of onder uw hoofd. Dit is om te voorkomen dat u met uw handen het gedesinfecteerde lichaamsgedeelte aanraakt.

De radioloog brengt gel aan op uw huid, hetgeen koud kan aanvoelen. Daarna strijkt hij/zij met een echoapparaat over de huid, waarmee hij/zij de plaats bepaalt waar de biopsie plaatsvindt. Een biopsie is het wegnemen van een stukje weefsel (biopt).

Na de ontsmetting van uw huid met alcohol krijgt u een operatiedoek (speciale steriele doek met opening) over u heen. De biopsieplaats wordt verdoofd met een verdovingsmiddel (lidocaïne). Dit prikje kan wat vervelend en soms koud of branderig aanvoelen.

Klein sneetje
Nadat de verdoving is ingewerkt, maakt de radioloog een klein sneetje in uw huid maken, zodat de biopsienaald makkelijker kan worden ingebracht. Alleen de huid is te verdoven, de lever niet. Dat kan de biopsie een wat vervelend gevoel geven. De pijn varieert van ‘nauwelijks iets gevoeld’ tot ‘wel iets gevoelig’.

Tijdens de bioptie geeft de radioloog u aanwijzingen over uw ademhaling. Soms moet u inademen of juist weer uitademen. Dit is afhankelijk van de plek waar het om gaat.

Om voldoende weefsel voor het stellen van een diagnose te verkrijgen, verricht de radioloog meestal via het insteekgaatje meerdere biopsieën. Het laboratorium onderzoekt de stukjes weggenomen weefsel.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Als het onderzoek is afgelopen, moet u nog vier uur in bed blijven liggen, waarvan drie uur liggend op de punctieplek. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt er een zandzakje op de biopsieplaats gelegd om de kans op een eventuele nabloeding te verkleinen.

Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u pijn krijgen aan uw schouders. Dit is een normaal verschijnsel, veroorzaakt door prikkeling van uw middenrif waar uw lever tegenaan ligt. U kunt in overleg met de zaalarts iets tegen de pijn krijgen. Als de klachten aanhouden of toenemen, moet u dit melden aan een verpleegkundige of uw arts.
Regelmatig meten verpleegkundigen uw bloeddruk om een eventuele nabloeding uit te sluiten.

 

Uitslag van het onderzoek

Voor de uitslag van het onderzoek kunt u een afspraak maken op de polikliniek. Wanneer u in het ziekenhuis ligt, krijgt u de uitslag na ongeveer vijf werkdagen van uw behandelend arts.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Radiologie
088 624 28 82 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.45 uur)

De radioloog en/of laborant vertelt tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. U kunt aan hen ook vragen stellen, vooraf en na afloop. Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Een aantal onderzoeken kent risico's en mogelijke bijwerkingen. Die heeft uw arts met u besproken. Deze risico's zijn afhankelijk van het type onderzoek.

 

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5958