Contact
 1. 5963-Mohs micrografische chirurgie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Ingreep bij huidkanker

​Mohs micrografische chirurgie (kortweg Mohs chirurgie) is een chirurgische techniek voor het verwijderen van huidkanker.

De methode is begin 1940 ontwikkeld door Frederick Mohs, hoogleraar Chirurgie aan de Universiteit van Wisconsin (Verenigde Staten). Hij ontwikkelde een manier om huidkanker volledig te verwijderen zonder onnodig gezond weefsel weg te halen. Dit is mogelijk door tijdens de ingreep direct de snijranden te beoordelen of ze vrij zijn van tumorcellen. Als deze niet tumorcellenvrij zijn, volgt er nog een snijronde tot het gebied geheel tumorvrij is.

Voorbereiding

Op de dag van de ingreep gelden de volgende voorbereidingen:

 • Draag gemakkelijk zittende kleding en niet iets wat over uw hoofd uitgedaan moet worden.
 • Draag geen sieraden of make-up op de dag van de ingreep.
 • Neem voor uzelf iets te lezen of luisteren (iPod) mee.
 • Laat u begeleiden door iemand, want u mag waarschijnlijk niet zelf weer naar huis
  rijden.
 • Als u bloedverdunners gebruikt, dan moet u deze gewoon blijven innemen.
 • Als u antistolling via de trombosedienst gebruikt (meestal acenocoumarol), dan is het wenselijk dat u goed ingesteld bent. De waarde van de INR mag bij de ingreep niet hoger zijn dan 3.0. Als dat wel zo is, neem dan contact op met uw trombosedienst.
 • Roken heeft een nadelig effect op de genezing van wonden, omdat door roken de doorbloeding minder goed is. Wij adviseren u in de week voor en na de ingreep niet te roken.
 • Breng op de dag van de ingreep uw medicatielijst mee.

Verloop van de behandeling

 • De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Voordat de ingreep begint, vindt een aantal voorbereidingen plaats. De assistente reinigt het gebied waar de operatie plaatsvindt met een desinfecterend middel. Daarna dekt zij het operatiegebied met steriele doeken af. Vervolgens tekent de arts de aangedane plek met een pen af en verdooft het gebied plaatselijk met een injectie.
 • Omdat de ingreep lang kan duren, wordt een langwerkende verdoving gebruikt. Als de verdoving is ingewerkt, verwijdert de arts het afgetekende gebied. U merkt wel dat de arts bezig is, maar u voelt geen pijn. Na afloop brengt de assistente een tijdelijk verband aan en gaat u naar de rustkamer. Deze eerste ‘ronde’ duurt gemiddeld 30 tot 45 minuten.
 • Tijdens uw ‘pauze’ wordt het verwijderde weefselstukje ingevroren en in kleine plakjes gesneden. Deze plakjes worden onder de microscoop onderzocht om te zien of er nog tumorcellen in de snijranden aanwezig zijn. Dit onderzoek duurt gemiddeld anderhalf tot twee uur.
 • In de tussentijd wacht u in de rustkamer op de uitslag van het microscopisch onderzoek. U mag iemand meenemen die u de hele dag vergezelt. U kunt in de rustkamer een kopje koffie of thee drinken. Ook krijgen u en uw begeleider een lunch aangeboden.

Rustkamer

Vervolg van de ingreep

 • Zodra de uitslag van het microscopisch onderzoek bekend is, krijgt u daarover informatie. Zo nodig gaat u terug naar de behandelkamer voor een herhaling van bovenstaande ingreep. Gemiddeld zijn twee tot drie ronden noodzakelijk. Soms zijn nog meer ronden nodig om de tumor volledig weg te halen.
 • Als er geen tumorcellen meer aanwezig zijn, kan de arts de resterende wond sluiten. Afhankelijk van de plaats en grootte van het verwijderde huidgedeelte kan de arts besluiten de wond open te laten en enkele dagen later te sluiten, of direct te sluiten.
 • Het sluiten van de wond gebeurt zo nodig met een kleine huidtransplantatie of door het opschuiven van gezonde huid in de wond. Voor het sluiten is het soms nodig om extra plaatselijke verdoving te geven. Na het hechten van de wond brengt de assistente een drukverband aan. Het sluiten van de wond duurt 45 tot 60 minuten.

Na de ingreep

 • Na de ingreep mag u dezelfde dag weer naar huis. Vaak valt de pijn mee. Als u pijn heeft, kunt u Paracetamol innemen tot een maximum van twee stuks driemaal per dag.
 • Wij adviseren u geen andere pijnstillers te gebruiken, omdat die vaak een bloedverdunnend effect hebben en daardoor een nabloeding zou kunnen optreden. Als een nabloeding optreedt, dan moet u een (schone) theedoek vijftien minuten stevig tegen de wond drukken.
 • Als de bloeding niet stopt, neem dan contact op met het Dermatologisch centrum via (038) 424 55 06 of met de dienstdoende dermatoloog via (038) 424 50 00.

De eerste dagen

 • De eerste dagen na de ingreep kan een rode of blauwe kleur rondom het operatiegebied verschijnen.
 • Ook kan een zwelling optreden, voornamelijk rond de ogen. Dit is een soort blauwe plek en is geen reden tot ongerustheid.
 • In de eerste week na de ingreep wil uw arts u één of twee keer terugzien voor wondcontrole en/of voor het verwijderen van de hechtingen. De wond mag, tot het verband eraf gaat en de hechtingen verwijderd zijn, niet nat worden.

Bekijk de film over Mohs' chirurgie.

Screenshot video behandeling huidkanker in gelaat 

Controle

Omdat bij u huidkanker is geconstateerd, komt u meestal de eerste vijf jaar op controle. Tijdens de controle kijkt de arts zowel het litteken als de huid goed na.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Dermatologisch centrum
(038) 424 55 06 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

 

Laatst gewijzigd 13 juli 2021 / 5963