Contact
  1. 5967-Mictiecystogram
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Röntgenonderzoek van de blaas

​Met een mictiecystogram kunnen mogelijke afwijkingen in de blaas en/of urinebuis worden opgespoord. Het doel van dit onderzoek is om de blaas en urinebuis (plasbuis) en het uitplassen zelf zichtbaar te maken met behulp van röntgenstralen. Omdat de blaas niet duidelijk zichtbaar is op een röntgenfoto, wordt er contrastmiddel via een katheter ingebracht. Daarna worden er röntgenfoto’s van de blaas gemaakt. 

Let op
Bent u zwanger of vermoedt u zwanger te zijn, meld dit dan minimaal 24 uur vóór het onderzoek aan uw behandelend arts.

Voorbereiding

Als u nog geen katheter in de blaas heeft, heeft u ongeveer een half uur vóór het onderzoek een afspraak op de polikliniek Urologie om een blaaskatheter (dun plastic slangetje) te laten inbrengen.

Om het inbrengen te vergemakkelijken wordt de katheter vochtig gemaakt met een gelei waarin een verdovingsmiddel zit. Toch kan het inbrengen soms wat gevoelig zijn. Als de katheter is ingebracht, wordt een klein ballonnetje in de katheter opgeblazen, zodat deze op zijn plek blijft.

Het kan zijn dat u overgevoelig (allergisch) bent voor contrastvloeistoffen. Geef dit vóór het onderzoek door. Soms is het mogelijk om dan een ander contrastmiddel te gebruiken.
Als u al een katheter heeft (of net heeft gekregen), meldt u zich op de afgesproken tijd bij de de afdeling Radiologie.

Onderzoek

Voor het onderzoek gaat u naar een kleedruimte waar u uw onderkleding uitdoet. Daarna neemt de laborant u mee naar de onderzoekkamer. Een radioloog (de medisch specialist van de afdeling Radiologie) en een laborant voeren het onderzoek uit.

In de onderzoekkamer mag u op uw rug op de röntgentafel gaan liggen. De katheter wordt aangesloten op een fles met contrastvloeistof. Voordat de contrastvloeistof naar binnenloopt maakt de radioloog röntgenfoto’s om de beginsituatie vast te leggen.

Vervolgens laat de laborant in een rustig tempo de contrastvloeistof naar binnen lopen, waarbij u een gevoel van aandrang krijgt. Tijdens het vullen van de blaas kijkt de radioloog op de monitor naar de vulling en maakt hij eventueel röntgenfoto’s.
Om een zo duidelijk mogelijk beeld van blaas en urinebuis te verkrijgen, probeert de radioloog de blaas zo ver mogelijk te vullen. Geef op tijd aan wanneer het voor u pijnlijk wordt.

Als de blaas helemaal vol is, mag u plassen. Dit gebeurt op de röntgentafel in een urinaal of in een po. Afhankelijk van de vraag van uw behandelend arts haalt de radioloog na het röntgenonderzoek de katheter wel of niet uit de blaas. Dit hoort u tijdens het onderzoek van de radioloog of laborant.

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier.

Na het onderzoek

  • Na het onderzoek gaat u naar uw kleedruimte en krijgt u van de laborant een handdoek en een washandje om u wat op te frissen.
  • Afhankelijk van wat u met uw behandelend arts afgesproken heeft, gaat u na het onderzoek ofwel naar een afspraak bij hem/haar ofwel rechtstreeks naar huis.
  • Het is verstandig om de rest van de dag extra te drinken. Op die manier zorgt u ervoor dat de gebruikte contrastvloeistof sneller uw blaas verlaat.

Uitslag

De radioloog meldt schriftelijk de uitslag bij de arts/medisch specialist die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Van hem/haar krijgt u de definitieve uitslag van het onderzoek.

Complicaties en bijwerkingen

Tot twee dagen na het onderzoek kunt u last hebben van een gevoelige plasbuis en kan de urine nog wat gekleurd zijn van de contrastvloeistof. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Radiologie
(038) 424 28 82 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)

De radioloog en/of laborant vertelt tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. U kunt aan hen ook vragen stellen, vooraf en na afloop.

Een aantal onderzoeken kent risico's en mogelijke bijwerkingen. Die heeft uw arts met u besproken. Deze risico's zijn afhankelijk van het type onderzoek.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 23 november 2018 / 5967 / 332924