Contact
 1. 6020-Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS)
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Bij het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) ontspannen de spieren tijdens de slaap zodanig dat de tong en zachte delen in de keel de ademhaling blokkeren. Dit gebeurt ’s nachts minimaal vijf keer per uur. Doordat mensen met OSAS nooit in diepe slaap komen, zijn ze overdag zeer slaperig of vermoeid. Ook u heeft OSAS. Hier vertellen wij u meer over uw aandoening en de behandeling ervan.

​Vooraf

U heeft in het Slaapcentrum gehoord dat u obstructief slaapapneusyndroom heeft, afgekort OSAS. Dit kan veel vragen bij u oproepen, bijvoorbeeld: Hoe wordt de diagnose OSAS gesteld? Wat kan ik verwachten van de behandeling van OSAS? De komende tijd krijgt u veel informatie via de physician assistant. Het is niet eenvoudig om al deze informatie te onthouden. Deze informatie is bedoeld als naslagwerk.

Zorg is maatwerk

De informatie in deze folder is gebaseerd op de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom bij volwassenen’, die is opgesteld voor zorgverleners. Hierin staat beschreven wat over het algemeen de beste zorg is voor mensen met OSAS. Er staan aanbevelingen en instructies in, maar dit zijn geen wettelijke voorschriften. Zorg aan mensen met OSAS blijft immers maatwerk. Een zorgverlener kan om diverse redenen besluiten van de richtlijn af te wijken.

Tot slot

Als er iets niet duidelijk is, vraag de betreffende zorgverlener dan vooral om opheldering. Ook wanneer er iets gebeurt dat niet voldoet aan uw verwachtingen en dat naar uw idee anders of beter kan, meldt u dit dan aan uw longarts of physician assistant. Uw suggesties en opmerkingen bieden ons de mogelijkheid om de zorg nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van onze patiënten.

Verantwoording

Deze tekst is opgesteld door de physician assistant Longgeneeskunde en de longartsen in samenwerking met de stafdienst Marketing en communicatie van Isala. Hierbij is gebruikgemaakt van de patiëntenversie van de richtlijn OSAS en informatie van de Apneuvereniging. Daar waar ‘hij’ en ‘hem’ staat, kan ook ‘zij’ en ‘haar’ worden gelezen en andersom.

Wat is slaapapneu?

Een ademstilstand tijdens de slaap komt bij veel mensen voor. Daar is niks mis mee als het niet te lang duurt en niet te vaak voorkomt. Doordat het lichaam dan te weinig zuurstof krijgt, zorgt het er zelf voor dat u het signaal krijgt om wakker te worden.

Zo’n ademstilstand noemen we een apneu. Vaak gaat een apneu gepaard met minder diepe ademhaling, wat we een hypopneu noemen. Wanneer een apneu of een hypopneu te vaak voorkomt, heeft dit tot gevolg dat uw slaap verstoord kan zijn waardoor gezondheidsklachten kunnen ontstaan.

OSAS en CSAS

Apneus kunnen optreden doordat uw spieren tijdens de slaap ontspannen, waardoor de tong en zachte delen in de keel de ademhaling blokkeren. We spreken dan van het obstructief slaapapneu syndroom oftewel OSAS.

Apneus kunnen ook ontstaan doordat de hersenen te weinig prikkels afgeven om te ademen. Dit noemen we centrale slaapapneusyndroom, afgekort CSAS. Dit komt echter weinig voor; OSAS komt het meeste voor. 

Klachten bij OSAS

We spreken van OSAS als u ’s nachts meer dan vijf keer per uur een ademstilstand heeft en overdag zeer slaperig of vermoeid bent. Mensen met apneu komen nooit in een diepe slaap. De reflexen die zij ’s nachts hebben, houden dat tegen. Diepe slaap is belangrijk om uw lichaam weer de nodige energie te geven. Oppervlakkig slapen is daarvoor niet genoeg. Zo kan bij mensen met apneu slaaptekort ontstaan, waardoor ze overdag minder goed kunnen functioneren.

Tijdens een ademstilstand wordt er geen zuurstof aangevoerd in uw lichaam. Dit kan ernstig zijn. Als de periodes tussen de ademstilstanden namelijk niet lang genoeg zijn om het zuurstofgehalte in het bloed weer op peil te brengen, kunnen verschillende organen in uw lichaam aangetast worden. Zo ontstaan er klachten. Per persoon zijn de verschijnselen (symptomen) anders. Mensen met apneu hebben vaak hoge bloeddruk (hypertensie), hoog cholesterolgehalte, hart- en vaatziekten, obesitas (zwaarlijvigheid) en diabetes.

Hoe wordt de diagnose OSAS gesteld?

De diagnose wordt in ons ziekenhuis gesteld in het Slaapcentrum. Het stellen van de diagnose is altijd een optelsom. Hierbij spelen uw klachten een belangrijke rol. Deze heeft u tijdens het bezoek aan het Slaapcentrum besproken.

Ook de uitkomst van het slaaponderzoek dat u heeft ondergaan, is van belang. Het resultaat van het slaaponderzoek wordt uitgedrukt in het aantal ademstilstanden (apneus) of sterk verminderde ademhalingen (hypopneus) die u heeft per uur dat u slaapt. Dit noemen we de apneu/hypopneu-index oftewel AHI.

Ernst van OSAS

Bij het stellen van de diagnose OSAS wordt ook gekeken hoe ernstig uw klachten zijn. We spreken van licht OSAS, matig OSAS of ernstig OSAS. De ernst van OSAS wordt bepaald door:

 • het aantal ademstilstanden per uur (in AHI);
 • de ernst van uw slaperigheid.

Aantal ademstilstanden per uur (apneu/hypopneu-index, AHI):

 • 5-15: licht OSAS.
 • 15-30: matig OSAS.
 • 30: ernstig OSAS.

Slaperigheid, dat wil zeggen in slaap vallen in situaties waarbij aandacht vereist is:

 • Weinig aandacht (bijvoorbeeld televisie kijken): licht OSAS.
 • Nodige aandacht (bijvoorbeeld vergaderen): matig OSAS.
 • Grote aandacht (bijvoorbeeld autorijden): ernstig OSAS.

De mate van de OSAS wordt bepaald door de klacht die het meest ernstig is: slaperigheid overdag of het aantal ademstilstanden per uur.

De behandeling van OSAS

De behandeling van OSAS is gericht op het helemaal wegnemen of sterk verminderen van de klachten van slaperigheid of vermoeidheid overdag en de apneus tijdens het slapen. Er zijn verschillende soorten behandelingen mogelijk. Welke behandeling voor u het meest geschikt is, hangt af van de ernst van de OSAS. Er zijn naast andere therapieën ook nog algemene behandeladviezen, deze worden hieronder besproken.

Algemene behandeladviezen

Voor alle patiënten met OSAS zijn algemene behandeladviezen van toepassing. Het gaat hier om maatregelen die u zelf kunt treffen en die uw klachten aanmerkelijk kunnen verminderen. Hierbij gaat het om:

 • Afvallen als u te zwaar bent.
 • ’s Avonds geen alcohol meer drinken.
 • Stoppen met roken (zie hieronder).
 • Geen medicijnen nemen waarvan u suf wordt, zoals slaapmiddelen.
 • Voorkomen dat u in rugligging gaat slapen.

Stoppen met roken

Iedereen weet dat roken niet gezond is. Vroeg of laat krijgt u er last van. Hoewel er niet direct een verband is met OSAS, heeft roken wel een directe relatie met andere longaandoeningen zoals longkanker en COPD. De zorgverleners van de polikliek Longgeneeskunde besteden dan ook veel aandacht aan de begeleiding bij het stoppen met roken. Wilt u graag stoppen met roken, bespreek de mogelijkheden van begeleiding dan met uw longarts of physician assistant.

CPAP-behandeling

In overleg met u is er na het bezoek aan het Slaapcentrum gekozen om te starten met CPAP-behandeling. CPAP (spreek uit als: ‘sie-pep’) staat voor continuous positive airway pressure, wat betekent: continue positieve luchtwegdruk. Dit is een vorm van kunstmatige beademing waarbij u spontaan ademt en waarbij tijdens de in- en uitademing een verhoogde luchtdruk wordt aangebracht. De CPAP is de meest toegepaste behandeling bij OSAS.

CPAP-apparaat

Het CPAP-apparaat zorgt voortdurend voor een positieve druk in uw luchtwegen. Hierdoor blijven uw luchtwegen goed open – ook wanneer uw spieren verslappen tijdens de diepe slaap – en kunt u onbelemmerd doorademen. Er zullen nauwelijks of geen ademstilstanden meer optreden. Tijdens uw slaap wordt via een speciaal ontworpen masker over neus of over neus en mond lucht in de bovenste luchtwegen geblazen. Hierdoor ontstaat voldoende druk om de luchtwegen open te houden.

Bij CPAP-apparaten geeft het uitademen tegen de instromende lucht in een duidelijk gevoel van weerstand. Hieraan moet u in het begin een beetje wennen. Soms kan het apparaat uitdroging van de slijmvliezen veroorzaken. Daarom krijgt u altijd een luchtbevochtiger bij uw CPAP geleverd. De bevochtiger zorgt dat water door middel van een verwarmingsplaat verdampt. Het verdampte water zal worden meegenomen in de lucht, waardoor het bij uw neusslijmvliezen komt.

Aan het begin van de behandeling met CPAP krijgt u het apparaat eerst een paar weken op proef. Deze proefperiode is zeer bepalend voor hoe goed u de behandeling kunt volhouden. Tijdens deze proefperiode wordt gekeken:

 • of de CPAP-druk goed is ingesteld; zo nodig wordt de druk aangepast;
 • of u het masker goed kunt gebruiken; zo nodig krijgt u een ander masker.

Aan het einde van de proefperiode wordt gekeken of een CPAP-behandeling bij u succesvol is. Er worden dan de volgende vragen gesteld:

 • Is uw AHI (apneu/hypopneu-index) gedaald?
 • Zijn uw klachten verminderd?

Als de proefperiode succesvol is verlopen, kunt u het CPAP-apparaat blijven gebruiken.

Wat kunt u verwachten van het CPAP-apparaat?

Proeven hebben aangetoond dat patiënten die gedurende de nacht een CPAP-apparaat gebruiken, overdag alerter en beter geconcentreerd zijn. In het algemeen ervaren zij een betere kwaliteit van leven.

Als u het advies van uw arts goed opvolgt, krijgt u de rustgevende slaap die iedereen nodig heeft. Daarnaast zult u de volgende verbeteringen opmerken:

 • Een wakker gevoel overdag.
 • Beter motivatie.
 • Betere arbeidsprestaties.
 • Een fit gevoel.
 • weinig tot geen snurkgeluid gedurende de nacht.

Verschillende soorten CPAP

Er zijn drie verschillende soorten CPAP op de markt.

CPAP
Deze apparatuur geeft constant een vaste druk af.

APAP
Deze apparatuur wordt ingezet bij patiënten met een wisselende drukbehoefte. De apparatuur meet wanneer een obstructie in de bovenste luchtwegen zich dreigt voor te doen. Het apparaat zal zijn druk verhogen tot de obstructie in de bovenste luchtwegen verholpen is. Dit apparaat schommelt dus gedurende de nacht met zijn druk. Ook kan deze apparatuur gebruikt worden om te titreren. Hiermee wordt bedoeld dat er wordt bekeken welke druk er het best bij u past. Dit wordt vooral toegepast wanneer de vaste druk niet goed in te stellen is.

BiLevel
Wanneer een patiënt een zeer hoge druk nodig heeft, wordt het soms lastig om uit te ademen. Deze apparatuur geeft bij het uitademen een verlaagde uitademdruk, die het uitademen vergemakkelijkt.

Welk CPAP-apparaat u krijgt, ligt aan de aanvraag van uw specialist. Deze beoordeelt op basis van meerdere factoren wat voor u geschikt zou kunnen zijn. Daarnaast kan het zijn dat de firma in overleg met uw behandelend specialist besluit dat het soort apparaat gewijzigd wordt.

Tips bij starten van CPAP

 • Plaats de CPAP bij uw bed. Bij voorkeur het apparaat lager dan uw hoofd in verband met mogelijke condensvorming.
 • Gebruik de CPAP iedere nacht. Wanneer u het masker moeilijk kunt verdragen, probeert u hem dan in ieder geval het eerste uur op te zetten zodat u went aan het apparaat.
 • Wanneer u irritatieplekken krijgt op het gezicht van het gebruik van het masker, kunt u deze plekken voor het plaatsen van het masker insmeren met vaseline of voorzien van blaarpleisters. Ook kunt u via internet handige gelstrips bestellen voor op uw neusrug ter bescherming van de huid.
 • Wanneer u tegen problemen aanloopt in de proefperiode kunt u op twee momenten in de week contact opnemen met een medewerker van de polikliniek Longgeneeskunde. Wanneer dit is, kunt u vinden in uw persoonlijk behandelplan. Als er dringende zaken zijn, kunt u via de polikliniek Longgeneeskunde altijd direct contact opnemen.

Onderhoud van het CPAP-apparaat

Het CPAP-apparaat moet regelmatig gereinigd worden, net als het masker. De leverancier die u de CPAP levert, zal u ook schoonmaakinstructies geven. Hieronder vindt u enkele algemene tips:

Machine

 • Regelmatig afstoffen met een droge of licht vochtige doek.

Bevochtiger

 • Dagelijks het waterreservoir legen en vullen met gekookt en afgekoeld kraanwater (of met gedestilleerd water, gedemineraliseerd water of bronwater zonder koolzuur).

Slangenset

 • Maandelijks reinigen met kraanwater en eventueel een beetje zeep (afwasmiddel).
 • Wanneer er een extra dunne slang aanzit, is het van belang dat u deze goed droog houdt. Hiervoor zijn kleine gele dopjes bijgeleverd. In deze kleine slang mag absoluut geen water komen tijdens de schoonmaak!

Masker

 • Dagelijks contactdelen afnemen met een vochtige doek/washand.
 • Wekelijks uit elkaar halen en reinigen in warm water met een beetje zeep (afwasmiddel). Goed afspoelen en laten drogen aan de lucht.
 • Wanneer u in uw masker ook een grijs kussentje heeft zitten, mag u deze niet in het sopje leggen. Deze zuigt al het water op en gaat dan kapot. Het kussentje alleen reinigen met een vochtige doek.
 • De hoofdbanden hoeft u niet wekelijks te reinigen maar naar behoefte. De banden kunnen in een fijnwas of handwas. Niet in de droger!

Filters

 • Om de drie maanden de filters vervangen.

Wanneer u onderdelen nodig heeft voor het apparaat of voor het masker omdat er iets kapot is, kunt u contact opnemen met de leverancier die u het apparaat heeft geleverd. Zij zullen u dan het desbetreffende artikel toesturen. Het telefoonnummer van de leverancier vindt u over het algemeen op uw CPAP-apparaat.

Uitlezen CPAP

Om therapie te evalueren kunnen wij uw CPAP uitlezen. Uw CPAP registreert een groot aantal gegevens zoals het aantal gebruikte uren, maskerlekkage en het aantal ademstops per uur die nog over zijn.

Uploaden data CPAP

U start met een CPAP-apparaat waarbij het voor uw behandelend arts mogelijk is de effectiviteit en uw therapietrouw op afstand te volgen. Het enige dat u hoeft te doen is op de afgesproken momenten de USB-stick uit uw CPAP-apparaat te halen en in uw computer te doen, uw geboortedatum in te vullen en op UPLOAD te klikken.

In uw persoonlijk behandelplan vindt u een schema met de afgesproken momenten waarop u de data zult uploaden.

Voordat uw computer hiervoor geschikt is, moet de software op uw USB-stick geactiveerd worden. Dit is maar één keer nodig. Hierna zal uw computer de USB-stick herkennen bij het plaatsen. (Wanneer u in het bezit bent van een Apple is dit niet mogelijk!)

Het activeren van de software gaat als volgt:

 • Plaats uw USB-stick in de computer.
 • Het scherm met de bestanden gaat vanzelf open.
 • Gebeurt dit niet, ga dan via ‘deze computer’ naar de weergegeven FPHCARE map.
 • Weergegeven als FPHCARE (E) of FPHCARE (F).
Veerbeeld button Setup Launcher Afbeelding 1: Setup Launcher Unicode Fisher and Paykel Healthcare
 • Dubbelklik op het symbool ‘SETUP’ waardoor u de software activeert.
 • Klik NEXT, kies de optie Modify, dan weer NEXT en druk als laatste op FINISH.

Vanaf nu zal uw computer de USB-stick herkennen en het volgende scherm laten zien als u de USB-stick plaatst.

Voorbeeld beginscherm software Afbeelding 2: beginscherm 
 

Er worden geen persoonsgegevens verstuurd. Het systeem heeft het serienummer van uw apparaat gekoppeld aan uw geboortedatum. Samen vormen zij een uniek nummer waardoor voor uw arts duidelijk is van wie de informatie is die wordt verzonden.

Herhalen uploaden data

Het activeren van de software hoeft maar eenmalig. De keren na het activeren zal u bij het uploaden direct bovenstaand scherm te voorschijn zien komen. U hoeft dan alleen uw geboortedatum in te vullen en dan zal de data verzonden worden.

Startperiode CPAP

Na het ontvangen van uw CPAP verzoeken wij u wekelijks op zaterdag of zondag uw data van de CPAP te uploaden.

Wanneer er aan de hand van de data die u heeft verstuurd iets afwijkends wordt gezien, nemen wij contact met u op. Hoort u niets, dan gaat het dus goed.

Wij vragen u standaard drie weken lang uw data te uploaden. Na deze drie weken kunt u stoppen. Heeft u niks van ons vernomen, dan kunt u ervan uitgaan dat wij de data hebben ontvangen en dat wij geen bijzonderheden hebben geconstateerd.

Als u tijdens de startperiode problemen ervaart bij uw CPAP-behandeling, bel dan naar het secretariaat van de polikliniek Longgeneeskunde. U kunt ons bereiken via telefoonnummer (038) 424 24 56.

Controlebezoek

Ongeveer acht weken na het starten met de CPAP zal u worden gezien op de polikliniek Longgeneeskunde door de physician assistant. Zij begeleidt u verder bij het gebruik van de CPAP. Zij zal de controles uitvoeren en zo nodig uw therapie aanpassen. Als het nodig is, overlegt zij met de specialisten van het Slaapcentrum.

Voorbereiding controlebezoek

Voor uw controlebezoek in het ziekenhuis is het belangrijk dat u thuis de data nogmaals uploadt. Breng de USB-stick van de CPAP mee naar uw controlebezoek in het ziekenhuis.

OSAS in uw dagelijks leven

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat OSAS van invloed is op uw dagelijks leven.

Osas en autorijden

Sinds eind 2008 gelden voor mensen met OSAS met een AHI >15/uur de volgende regels:

 • Iemand met OSAS mag geen personenauto of motor besturen, tenzij hij minimaal twee maanden met succes behandeld wordt.
 • Iemand met OSAS mag geen vrachtwagen of bus besturen, tenzij hij minimaal drie maanden met succes behandeld wordt.

Hieronder vindt u hierover meer informatie, zoals het in de wet staat.

Personenauto’s en motoren (groep 1)

Nadat de diagnose OSAS is gesteld, mag u pas weer rijden als u minstens twee maanden achter elkaar effectief behandeld bent. Dat wil zeggen dat uw AHI lager is dan 15 en u niet meer slaperig bent. Niet uw eigen arts maar een andere zorgverlener moet bekijken of de behandeling effectief is.

Uw rijbewijs is de eerste keer één jaar geldig. Daarna wordt weer gekeken of de behandeling bij u effectief is. Dat wil zeggen: AHI lager dan 15 en niet meer slaperig. Als dat zo is, dan is uw rijbewijs maximaal drie jaar geldig.

Vrachtwagens en bussen (groep 2)

Nadat de diagnose OSAS gesteld is, mag u pas weer rijden als u minstens drie maanden achtereen effectief behandeld bent (AHI < 15 en niet meer slaperig). Niet uw eigen behandelaar maar een andere specialist moet bekijken of de behandeling effectief is.

Uw rijbewijs is de eerste keer één jaar geldig. Na een jaar wordt opnieuw bekeken of de behandeling effectief is.

Wat te doen?

Voor de meeste mensen komt rijgeschiktheid aan de orde bij het aanvragen of verlengen van een rijbewijs. Daarbij moet u een zogenoemde ‘Eigen Verklaring’ invullen. De eerste vraag hierbij is: ‘Heeft u last of last gehad van abnormale slaperigheid overdag?’ Een apneupatiënt zal hier met ‘ja’ op moeten antwoorden. Het CBR vraagt vervolgens om een verklaring.

OSAS en voeding

OSAS komt vaker voor bij mensen die te zwaar zijn. Als u te zwaar bent, is het belangrijk om af te vallen. In de praktijk blijkt helaas maar vijf procent van de patiënten met OSAS en overgewicht af te vallen.

Waarom is het zo moeilijk om af te vallen? Gezien het slaaptekort ontstaat oververmoeidheid. Een typische reactie van het lichaam op oververmoeidheid is een hongergevoel om het tekort aan energie op te vangen. Maar ook als u niet méér eet dan de dagelijkse behoefte, wordt het afvallen moeilijker. Door zuurstoftekort raakt de insulinehuishouding ontregeld. Hierdoor worden suikers niet verbrand maar afgezet als vet.

Het is dus niet zo vreemd dat het moeilijk is om af te vallen, maar het is niet onmogelijk. Aangezien populaire diëten vaak op lange termijn niet goed vol te houden zijn, is het belangrijk uw leefstijl zo aan te passen dat het wel goed vol te houden is. Dit betekent een combinatie van meer lichaamsbeweging en aangepast eten.

Een dieet in de fase van gewichtsverlies bevat zeshonderd kilocalorieën minder dan wat u normaal gebruikt. Hiermee bereikt u een gewichtsafname van driehonderd tot vijfhonderd gram per week. Dit lijkt weinig maar is wel de meest gezonde manier om af te vallen en het op den duur ook vol te houden.

Tips om af te vallen

 • Probeer de grootste maaltijden ’s ochtends en tijdens de lunch te gebruiken. Gebruik ’s avonds een lichtere maaltijd. Eet niet te laat op de avond wanneer u niet meer actief bent. Een forse calorie-inname wordt dan omgezet in vet.
 • Eet veel groente, salades en fruit, maar wees matig met de dressing omdat daarin vaak veel suiker en vet zit.
 • Beperk uw alcoholgebruik, zeker ’s avonds.
 • Eet geen junkfood.
 • Een onvermoede bron van calorieën en suiker vormen allerlei dranken, ook de ‘gezonde’ vruchtensappen.
 • Kijk voor de zekerheid altijd naar de kleine lettertjes op de etiketten. Bijvoorbeeld zuivelproducten zoals yoghurt worden vaak per definitie als gezond beschouwd, zeker al ze worden aangeprezen met nul procent vet. Vaak blijken er dan weer veel suikers in te zitten.

Een dieet is veelal maatwerk. Dat betekent dat een dieet dat helemaal op u is afgestemd, het meest effectief zal zijn. Bij het opstellen van een dergelijk dieet zal worden gekeken naar energiebeperking, eet- en leefgewoontes en eventuele andere gezondheidsaandoeningen, bijvoorbeeld diabetes en hoge bloeddruk. De begeleiding vindt bij voorkeur plaats onder leiding van een daarvoor opgeleide professional zoals de diëtiste. Bespreek met uw zorgverlener de mogelijkheden van begeleiding in Isala of eventueel bij u in de buurt.

OSAS en anesthesie

Heeft u OSAS en wordt u voor een operatie onder narcose gebracht? Dan is het belangrijk om extra op te letten.

 • Vóór de operatie heeft u een gesprek met de anesthesioloog. Vertel hem dat u OSAS heeft. Hij kan daarmee rekening houden voor, tijdens en na de narcose.
 • Als u behandeld wordt met CPAP, kan het nodig zijn om tijdens en na de operatie CPAP te gebruiken totdat de narcose helemaal is uitgewerkt.
 • Pas extra op met zware pijnstillers zoals morfine.

Wetenschappelijk onderzoek

In Isala streven wij ernaar om u voor uw aandoening zo goed mogelijk te behandelen en te helpen. Wij proberen dat te doen volgens de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Er is veel bekend over de behandeling van OSAS maar toch zijn er voor ons ook vragen die onbeantwoord zijn. Wij vinden het belangrijk om te proberen antwoorden te vinden op die vragen, om daarmee in de toekomst mensen met OSAS nog beter te kunnen helpen. Daarom doen de longartsen van Isala veel aan (wetenschappelijk) onderzoek. Dat betekent dat – als u op onze polikliniek onder behandeling bent – de mogelijkheid bestaat dat u daarmee te maken krijgt of daarvoor gevraagd wordt.

Wettelijke regels

Wetenschappelijk onderzoek is aan strenge regels gebonden. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medisch-Wetenschappelijk onderzoek (WMO). Elk wetenschappelijk onderzoek met mensen mag pas van start gaan nadat het is goedgekeurd door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Deze commissie ziet er streng op toe dat elk onderzoek volledig voldoet aan de voorschriften en regels van de WMO.

Deelname is vrijwillig

De arts kan en mag u vragen mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek en wij waarderen het erg als u meedoet. U heeft echter het volste recht om ‘nee’ te zeggen. Ook hoeft u daarvoor geen reden op te geven. De zorg en behandeling voor u blijven als vanzelfsprekend goed geregeld. Overigens mag u tijdens een onderzoek op elk moment de deelname beëindigen zonder daarvoor een reden op te geven.

Publicatie van resultaten

Onderzoeksgegevens worden altijd anoniem verwerkt. Dat wil zeggen dat gepubliceerde gegevens nooit op u zijn terug te voeren. Wij streven ernaar om resultaten van onderzoek altijd te publiceren in medisch-wetenschappelijke tijdschriften en te presenteren op congressen, zodat ook andere artsen en zorgverleners kunnen kennisnemen van de resultaten van ons onderzoek en de betekenis daarvan voor de behandeling van mensen met OSAS.

Extra informatie

Een patiëntenvereniging kan u ondersteunen door informatieverstrekking, lotgenotencontact en belangenbehartiging. U kunt terecht bij de onderstaande patiëntenorganisatie voor meer informatie over OSAS.

Apneuvereniging NVSAP

De Apneuvereniging stelt zich ten doel de kennis over apneu te verbeteren, zodat iedereen met apneu tijdig een adequate en optimale behandeling krijgt. De vereniging doet onderzoek, werkt samen met behandelaars, zorgverzekeraars, leveranciers van de apparatuur, officiële instanties en geeft voorlichting. Ook geeft de vereniging het tijdschrift ‘Apneumagazine’ uit, dat een aantal keren per jaar verschijnt. Daarnaast organiseert de NVSAP (Nederlandse Vereniging Slaap Apneu Patiënten) regiobijeenkomsten.

Apneuvereniging NVSAP
Postbus 1809
3800 BV Amersfoort
Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur op (0900) 202 06 75 (35 cent per gesprek).
www.apneuvereniging.nl

Sommige zorgverzekeraars vergoeden een lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Of dit ook voor u van toepassing is, kunt nakijken op de website van uw zorgverzekeraar of u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met het Slaapcentrum. U belt dan met de locatie in Zwolle, óók als u op een andere locatie onder behandeling bent.

Zwolle

(038) 424 42 17 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)
slaapcentrum@isala.nl

Meppel

t (038) 424 42 17 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Steenwijk

t (038) 424 42 17 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

11 november 2019 / 6020