Contact
  1. 6036-Leefstijltraining: het hanteren van stress

​Aansluitend aan een revalidatieprogramma in het Isala Harthuis kunnen patiënten een leefstijltraining volgen. Hier kunt u meer lezen over de leefstijltraining ‘het hanteren van stress’.

U bent bezig met het revalidatieprogramma in het Isala Harthuis, of u heeft deze net afgerond. De revalidatie is gericht (geweest) op het verbeteren van uw lichamelijke conditie. Daarnaast heeft u tijdens verschillende bijeenkomsten informatie gekregen van diverse zorgverleners. Hierbij ging het vooral om het benoemen van uw risicofactoren en het aanleren van een gezonde leefstijl. Met het aanpakken van de risicofactoren is het mogelijk om in de toekomst nieuwe problemen zo veel mogelijk te voorkomen (preventie) of beperken.

Leefstijltraining

Na dit revalidatieprogramma kunt u ervoor kiezen om aanvullend een leefstijltraining te volgen. Er zijn drie varianten:

  • een leefstijltraining gericht op het bevorderen van gezondheid door middel van goede voeding en beweging;
  • een leefstijltraining gericht op het hanteren van stress;
  • een leefstijltraining speciaal voor senioren.

Hier gaan we in op de training ‘het hanteren van stress’.

Druk, druk, druk

We spreken van stress als de balans tussen datgene wat van u gevraagd wordt meer is dan wat u denkt aan te kunnen. Stress is niet altijd ongezond. Een bepaald spanningsniveau is soms nodig om goed te presteren. Stress speelt ook een rol bij gevaarlijke situaties: we worden zo alert dat we optimaal kunnen reageren. Van belang is wel dat er na de stressvolle situatie tijd is voor herstel. We leven in een hectische maatschappij. Werk, gezin, sport, school, relaties – op allerlei gebieden worden hoge eisen gesteld. Alleen al doordat er veel informatie beschikbaar is, worden we veelvuldig geconfronteerd met wat er allemaal mogelijk is. Het lijkt erop dat wie zich er maar goed genoeg voor inspant, bijna alles kan bereiken: een goede baan of functie, begaafde kinderen, een jeugdig uiterlijk, een groot vriendennetwerk, enzovoort. Vaak hebben mensen om ons heen (hoge) verwachtingen van ons, maar we kunnen ook hoge eisen stellen aan onszelf. Bijvoorbeeld moeilijk nee kunnen zeggen, een groot verantwoordelijkheidsgevoel of alles goed willen doen, kunnen in die situaties een valkuil vormen. Stress komt dus vaak voor en heeft te maken met overbelasting.

Gevolgen van stress kunnen zijn: ziekteverzuim, geen tijd voor uzelf hebben en niet aan ontspanning toekomen, gemakkelijk geïrriteerd zijn, niet slapen, vaak moe zijn. Zowel voor uw situatie op dit moment als voor uw gezondheid in bredere zin is het dus van belang dat u goed leert omgaan met stress.

Inhoud van de training

De training is gericht op uw eigen persoonlijke doelen. U geeft aan wat u wilt veranderen en daarmee gaat u aan de slag. Het betekent dat u de handvatten die u in de bijeenkomsten aangereikt krijgt, thuis gaat oefenen. Het gaat om bewustwording en veranderen van ‘automatische patronen’. Dit zijn patronen die we zo vaak uitvoeren dat we ons er vaak niet meer bewust van zijn, maar die stress in de hand kunnen werken. Enkele voorbeelden: elke week structureel overwerken, de hele dag blijven rennen, de lat hoog leggen voor uzelf en/of anderen, ontspanning laag op de prioriteitenlijst zetten, piekeren, enzovoort. Door deze patronen bij uzelf te herkennen, wordt het eenvoudiger om ze te kunnen veranderen. In de training maakt u kennis met de technieken om ze ook daadwerkelijk te kunnen veranderen.

Werkwijze

Voorafgaand aan deelname aan de training heeft u, geheel vrijblijvend, een kennismakingsgesprek met een van de trainers. Dit heeft als doel om samen met u te bepalen of de training iets voor u is. U kunt vragen stellen over de inhoud van de training en alvast enkele doelen formuleren waaraan u zou willen werken.

De training wordt gegeven in groepen van vijf tot acht personen. De training bestaat uit vijf tweewekelijkse bijeenkomsten van twee uur (inclusief pauze). Tijdens een van de vijf bijeenkomsten wordt uw partner gevraagd mee te komen. Al met al bent u dus negen weken bezig. Tussen de bijeenkomsten door heeft u dan de tijd om te oefenen. Het is niet voldoende om alleen de bijeenkomsten te bezoeken. Inzet en motivatie zijn voorwaarden om effect te bereiken.

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is bedoeld voor mensen die al hebben deelgenomen aan andere modules van het revalidatieprogramma, zoals de bewegingsmodule (Fitmodule) en de Infomodule. In een van de informatiebijeenkomsten is al aandacht besteed aan het onderwerp leefstijl; de leefstijltraining borduurt daarop voort.

Contact

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met de locatie waar uonder behandeling bent:

Zwolle
Isala Harthuis
(038) 424 26 90 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 6036

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.