Contact
  1. 6038-Leefstijltraining voor senioren

​Aansluitend aan een revalidatieprogramma in het Isala Harthuis kunnen patiënten een leefstijltraining volgen. Hier kunt u meer lezen over de leefstijltraining die speciaal gericht is op senioren.

U bent bezig met het revalidatieprogramma in het Isala Harthuis, of u heeft deze net afgerond. De revalidatie is gericht (geweest) op het verbeteren van uw lichamelijke conditie. Daarnaast heeft u tijdens verschillende bijeenkomsten informatie gekregen van diverse zorgverleners. Hierbij ging het vooral om het benoemen van uw risicofactoren en het aanleren van een gezonde leefstijl. Met het aanpakken van de risicofactoren is het mogelijk om in de toekomst nieuwe problemen zo veel mogelijk te voorkomen (preventie) of beperken.

Leefstijltraining

Na dit revalidatieprogramma kunt u ervoor kiezen om aanvullend een leefstijltraining te volgen. Er zijn drie varianten:

  • een leefstijltraining gericht op het bevorderen van gezondheid door middel van goede voeding en beweging;
  • een leefstijltraining gericht op het hanteren van stress;
  • een leefstijltraining voor senioren.

Hier vindt u meer informatie over de training voor senioren.

Waarom voor senioren?

Senioren bevinden zich in een andere levensfase dan jongere mensen. Andere onderwerpen blijken van belang te zijn. In eerdere gemengde trainingen hebben we gemerkt dat het hierdoor moeilijk was om de training goed af te stemmen op de behoefte van alle deelnemers. Sommige thema’s zoals arbeidsreïntegratie, conflicten op het werk en opvoedingsproblemen spelen niet meer bij oudere deelnemers. Zij hebben meer te maken met onderwerpen zoals kleinkinderen en omgaan met verlies. Door een training apart voor senioren aan te bieden, hopen we dat we maximaal kunnen aansluiten bij de behoeften van deze groep.

Verder na gezondheidsproblemen

U heeft problemen met uw gezondheid doorgemaakt, misschien heeft u een ingreep of operatie ondergaan Dat is over het algemeen een ingrijpende gebeurtenis. Dat geldt zowel voor uzelf als voor uw omgeving, partner, kinderen. Het effect ervan verschilt. Wie plotseling geconfronteerd wordt met gezondheidsproblemen, reageert anders dan iemand die al langer ziek is. Ook uw persoonlijke geschiedenis speelt een rol: gebeurtenissen uit het verleden kunnen soms opeens weer boven komen. Ook kan het zijn dat uw dagelijkse balans verstoord is geraakt, bijvoorbeeld doordat uw partner ook met gezondheidsproblemen kampt. De invulling van de dag kan op dit moment anders zijn, bijvoorbeeld door vermoeidheid of beperkingen. Misschien merkt u dat u gespannen bent en wilt u daarmee leren omgaan. Het kan ook zijn dat uw stemming veranderd is of dat u zich onzeker voelt. En dan zijn er nog de dagelijkse beslommeringen die stress kunnen veroorzaken, zoals ergernis, verplichtingen of conflicten. Er zijn kortom allerlei redenen die maken dat u dingen wilt aanpassen en waarbij u graag hulp en advies wilt hebben. De leefstijltraining biedt hiervoor de mogelijkheid.

Inhoud van de training

De training besteedt in brede zin aandacht aan het aanleren van een gezonde leefstijl. Dit kan gericht zijn op emoties: het anders omgaan met stress, angst of een sombere stemming. Maar ook op gezond leefgedrag: voldoende bewegen, gezond eten, afvallen, meer activiteiten ondernemen. De training is toegesneden op uw eigen persoonlijke doelen. U geeft aan wat u wilt veranderen en daarmee gaat u aan de slag. U krijgt informatie over de onderwerpen die u bezighouden. Daarbij krijgt u tips en adviezen. Het is de bedoeling dat u hiermee thuis gaat oefenen.

Werkwijze

Voorafgaand aan deelname aan de training heeft u, geheel vrijblijvend, een kennismakingsgesprek met een van de trainers. Dit heeft als doel om samen met u te bepalen of de training iets voor u is. U kunt vragen stellen over de inhoud van de training en alvast enkele doelen formuleren waaraan u zou willen werken.

De training wordt gegeven in groepen van vier tot zeven personen. De training bestaat uit drie bijeenkomsten van maximaal twee uur (inclusief pauze), eenmaal per twee weken. Uw partner is daarbij ook van harte welkom. Al met al bent u dus vijf weken bezig. Tussen de bijeenkomsten door heeft u dan de tijd om te oefenen. Het is niet voldoende om alleen de bijeenkomsten te bezoeken. De bereidheid om te oefenen en motivatie zijn voorwaarden om effect te bereiken.

Voor wie is de leefstijltraining bedoeld?

De training is bedoeld voor mensen boven de 70 jaar die al hebben deelgenomen aan andere modules van het revalidatieprogramma, zoals de bewegingsmodule (Fitmodule) en de Infomodule. In een van de informatiebijeenkomsten is al aandacht besteed aan het onderwerp leefstijl; de leefstijltraining borduurt daarop voort.

Contact

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met de locatie waar uonder behandeling bent:

Zwolle
Isala Harthuis
(038) 424 26 90 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 6038 / L

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.