Contact
  1. 6041-Niertransplantatie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Deze informatie is een aanvulling op de patiëntenfolder Niertransplantatie en bedoeld voor mensen die een nier krijgen (ontvangers).

​Vergoedingen

Voor de transplantatie gelden de wettelijke regels ten aanzien van vergoedingen door uw zorgverzekeraar. In het algemeen worden de meeste medische kosten vergoed. Kijk voor de exacte vergoedingen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. De wettelijke eigen bijdrage vanuit de zorgverzekeringswet geldt ook voor een transplantatie.

De taxikosten naar het transplantatiecentrum worden in principe niet vergoed vanuit de basisverzekering. Vanuit de aanvullende zorgverzekering – en in sommige gevallen vanuit de hardheidsclausule van de zorgverzekering – kunnen reiskosten/ taxikosten vergoed worden. Dit hangt af van de mate van aanvulling. Dit geldt ook voor de nabehandeling (controlebezoeken) bij het transplantatiecentrum.

Nazorg

Nazorg in de vorm van thuiszorg moet u via het transplantatiecentrum (laten) regelen. Hierbij zijn de wettelijke regels voor het verkrijgen van deze zorg van toepassing.

Ondersteuning

Mocht u als ontvanger (psychosociale) ondersteuning nodig hebben om de nieuwe situatie goed in te passen in uw leven, dan moet u hierover contact opnemen met het transplantatiecentrum.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde
Nefrologie
(038) 424 55 44 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel of Steenwijk
Nefrologie
(038) 424 55 44 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 26 juli 2019 / 6041

Gerelateerde folders