Contact
  1. 6043-Meningeoom (hersenvliestumor)
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Een meningeoom is een tumor in het hoofd, die groeit vanuit het hersenvlies. In deze folder vertellen wij u meer over deze tumor.

Meningeomen

Een meningeoom is een tumor die uitgaat van het hersenvlies. Dit betekent dat het overal kan voorkomen waar zich hersenvlies bevindt: rond het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg), aan de schedelbasis en tussen de hersendelen, waar het hersenvlies een tussenschot vormt.

Het is doorgaans een goedaardige, langzaam groeiende tumor (graad 1). Een meningeoom graad 1 oefent druk uit op het omliggende weefsel, maar groeit er niet in. Meningeomen met kwaadaardige kenmerken (graad 2 en graad 3) zijn zeldzaam. Deze meningeomen groeien sneller en  zijn wel in staat om in te groeien in het omliggende weefsel.

Meningeomen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Dit komt, omdat deze tumoren gevoelig zijn voor bepaalde hormonen. Vrouwen bij wie een meningeoom is gevonden, mogen geen anticonceptiepil of hormoonvervangende middelen gebruiken.

Meestal ontstaan meningeomen bij mensen vanaf de middelbare leeftijd, maar ze kunnen ook op jongere of oudere leeftijd voorkomen.

Medische illustratie goedaardige hersentumor

Afbeelding 1: schematische tekening van een meningeoom

Op de afbeelding is te zien hoe de tumor van de hersenvliezen uitgaat en de hersenen indeukt. Doordat er druk wordt uitgeoefend op het omliggende weefsel kunnen er klachten ontstaan. Vaak is een meningeoom al wat groter, voordat er klachten ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld een epileptische aanval zijn of aanhoudende hoofdpijn, soms met misselijkheid en braken. Soms zijn er klachten van psychische stoornissen, veranderd gevoel, verlammingsverschijnselen, spraakproblemen of dubbelzien. Soms wordt een meningeoom bij toeval ontdekt, omdat om een andere reden onderzoek wordt verricht.

Behandeling

Voor het vaststellen van een behandelplan kijkt het behandelteam naar:

  • de grootte van het meningeoom;
  • de plaats van het meningeoom;
  • de groeisnelheid van het meningeoom;
  • het aantal meningeomen (soms komen er meerdere meningeomen tegelijk voor bij één persoon);
  • de leeftijd en gezondheidstoestand van de patiënt.

Er zijn drie behandelmogelijkheden:

1. Afwachten en vervolgen met MRI scans

Soms kiezen wij ervoor om af te wachten ('wait and scan'), bijvoorbeeld bij een klein meningeoom, dat langzaam lijkt te groeien en geen klachten geeft. Volgens de laatste richtlijnen vinden controles plaats tot de leeftijd van 80 jaar, omdat een meningeoom daarna meestal niet meer groeit.

2. Operatie

Meningeomen kunnen wij meestal operatief helemaal verwijderen. De meeste patiënten ondergaan een craniotomie. De neurochirurg verwijdert de tumor door het openen van de schedel. Meningeomen zijn meestal goed van het normale hersenweefsel te onderscheiden. De risico’s van de operatie hangen af van de plaats, grootte en ligging van het meningeoom. De neurochirurg bespreekt uw situatie met u. Een patholoog-anatoom onderzoekt het weefsel, dat de neurochirurg tijdens de operatie verwijderd heeft. Een week tot 10 dagen na de operatie is de uitslag meestal bekend. Na deze uitslag kijken wij of er meer behandelingen nodig zijn en hoe u onder controle zult blijven

3. Radiotherapie ( bestraling)

Soms krijgt u radiotherapie (bestraling) als eerste behandeling. Bijvoorbeeld als een operatie te gevaarlijk voor u is, omdat het meningeoom op een lastig plek zit of als er een groot risico is op hersenschade. Radiotherapie kan ook de eerste keus zijn bij kleine meningeomen of bij patiënten die door hun gezondheid veel risico’s lopen bij een operatie.

Radiotherapie wordt soms ook gegeven als aanvullende behandeling, wanneer een meningeoom niet volledig verwijderd is bij een operatie. Of wanneer de tumor een meer kwaadaardig karakter heeft. Soms kiest de arts voor bestraling wanneer een meningeoom toch weer groeit na een eerdere operatie.

Er zijn verschillende typen bestraling. De radiotherapeut (bestralingsarts) bepaalt welk type radiotherapie het beste bij u en uw situatie past. Uw arts bespreekt dit uiteraard eerst met u.

Controle en herstel

Na de behandeling blijft u onder controle bij de neuroloog of neurochirurg. Er zal met enige regelmaat een MRI scan gemaakt worden. Uw arts bespreekt met u hoe vaak u voor controle moet komen en hoe lang u onder controle blijft.

Wanneer u na het vaststellen van een meningeoom of de behandeling daarvan lichamelijke klachten ervaart of problemen heeft met denken, geheugen of concentratie of emotionele problemen heeft, dan kan een revalidatiearts u mogelijk ondersteunen bij uw herstel. U kunt dan de doorverwijzing krijgen via uw behandelend specialist.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Neurologie
(038) 424 24 58 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Radiotherapie
(038) 424 54 49 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Heeft u een afspraak en kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 28 mei 2021 / 6043 / P