Contact
 1. 6049-Dexamethason
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Bijlage van het PID Hersentumor

Patiënten met een hersentumor kunnen last krijgen van druktoename in de hersenen. Het medicijn dexamethason zorgt voor een tijdelijk effect van vochtafdrijving rond de tumor, zodat de druk vermindert. Dit medicijn heeft een tijdelijk effect. Hier vertellen wij u meer over dit medicijn.

​Door de tumorgroei en/of door de operatie en/of bestraling kan vocht tussen de hersencellen lekken. Door dit vocht (ook wel oedeem genoemd) kan verhoogde druk binnen de schedel ontstaan. Daarmee kunnen klachten als hoofdpijn, misselijkheid, kracht- of gevoelsverlies ontstaan. Dit medicijn zorgt ervoor dat vochtophoping in de hersenen vermindert. De werking van dexamethason begint binnen enkele uren na inname van de eerste tablet en bereikt zijn maximum na enkele uren tot enkele dagen. De werking houdt langdurig aan.

Voorafgaand aan een operatie wordt vaak een dosering van maximaal 16 mg per dag gegeven. Naast dexamethason krijgt u dan ook één keer per dag een maagbeschermer. De dosering dexamethason moet na een operatie worden afgebouwd. Dit zal de behandelend arts met u bespreken.

Mogelijke bijwerkingen

Het gebruik van dexamethason kan bijwerkingen veroorzaken. De duur van het gebruik en de dosering zijn van invloed op de kans op bijwerkingen. Daarom zal worden gestreefd naar een korte periode van gebruik met een zo laag mogelijke dosering.

Vaak voorkomende bijwerkingen

 • Toename van eetlust en gewicht. Het is belangrijk te proberen niet teveel toe te geven aan de toegenomen eetlust. Probeer ook te blijven bewegen als de conditie dit toelaat.
 • Ontstaan van een boller gezicht. 
 • Dexamethason remt het immuunsysteem. Verschijnselen van infectie, zoals koorts worden onderdrukt. De kans op schimmelinfecties in de mond (zichtbaar als een wit 'beslag') is groter. Als de slokdarm ook geïrriteerd is door infectie kan er pijn bij het slikken optreden.
 • Slecht slapen. Neem daarom bij een dosering van eenmaal daags, de tabletten 's morgens in. Heeft u veel last van deze bijwerking? Bespreek dan met uw (huis)arts de mogelijkheid een slaapmiddel te gebruiken.

Soms voorkomende bijwerkingen

 • Ontregeling van de bloedsuikerspiegel. Veel dorst en vaak moeten plassen kunnen verschijnselen zijn van een hoge suikerspiegel. Als u deze klachten heeft, neemt u dan contact op met uw huisarts. Gebruikt u al medicijnen vanwege diabetes (suikerziekte), dan zult u mogelijk merken dat deze moeten worden aangepast om de juiste bloedsuikerspiegels te bereiken.
 • Hoge bloeddruk. 
 • Dikke voeten/enkels, door vochtophoping.
 • Maag en/of buikpijn, zuurbranden, oprispingen.
 • Dunne, zwakke huid en vertraagde wondgenezing.
 • Onrust/rusteloosheid, angst, slapeloosheid (moeite met slapen en doorslapen).
 • Trillende handen.
 • Gewrichtspijn.

Verschijnselen die na langdurig gebruik van hoge doses soms optreden

 • Spierzwakte in de bovenbenen. Wandelen is een goede oefening om de spierkracht in uw benen zoveel mogelijk te behouden. 
 • Botontkalking.
 • Gevoelens van somberheid en/of angst en paniek.
 • Uitblijven van de menstruatie.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan staat uw behandelend arts u tijdens zijn spreekuur graag te woord. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6049 / P