Contact
 1. 6076-Intra-uteriene inseminatie (IUI) in de natuurlijke cyclus

Bijlage van het PID Vruchtbaarheidsbehandeling

​Intra-uteriene inseminatie (IUI) is het inbrengen van opgewerkte zaadcellen in de baarmoeder. Hier kunt u meer lezen over wanneer IUI wordt toegepast en hoe de behandeling in zijn werk gaat.

Wat is IUI?

Naar aanleiding van de resultaten van het vruchtbaarheidsonderzoek is gebleken dat u in aanmerking komt voor intra-uteriene inseminatiebehandeling in de natuurlijke cyclus (IUI). IUI kan de kans op een zwangerschap verhogen, doordat op het juiste moment in de cyclus de meest beweeglijke zaadcellen dicht bij de vrijgekomen eicel worden gebracht. Zo hoeven de zaadcellen niet op eigen kracht de vaak moeilijke barrière van de baarmoedermond te passeren. In het lichaam van de vrouw (meestal in de eileider) kan dan een bevruchting plaatsvinden, waarna de bevruchte eicel zich in de baarmoeder kan innestelen en een zwangerschap kan ontstaan.

IUI in de natuurlijke cyclus wordt toegepast bij paren, bij wie:

 • de spermakwaliteit verminderd is;
 • de samenwerking van het baarmoederslijm en de zaadcellen niet goed is (dit wordt vastgesteld door middel van een zogenaamde samenlevingtest).

Planning van inseminatie

Voor het slagen van de behandeling is het erg belangrijk dat de inseminatie vlak voor de eisprong plaatsvindt. De eisprong wordt veroorzaakt door een stijging van het zogenaamde luteïniserend hormoon (LH). We weten dat dit hormoon één à twee dagen voor de eisprong sterk stijgt. Dit hormoon komt ook in de urine terecht en kan daarin met ovulatietesten worden aangetoond.

Er zijn verschillende ovulatietesten te koop, die in prijs variëren. Wij adviseren u de ‘Sensitest LH Ovulatietest dipstick’. Uw zorgverzekeraar vergoedt helaas geen ovulatietesten. Om het juiste moment te bepalen voor een inseminatie, houden wij aan dat een lichter streepje (licht positieve test) ook een positieve test is.

Bij elke test zit een handleiding die u nauwkeurig moet opvolgen. U wordt geadviseerd om de ovulatietest bij daglicht te doen.

Tenzij u andere instructies heeft gekregen, begint u met testen vanaf de elfde dag van uw cyclus. Vanaf dat moment moet u iedere dag de tweede ochtendurine (dus uw tweede plas van de dag) opvangen en gebruiken voor de ovulatietest. Zodra de LH-test positief is (en dus binnen 24 uur de eisprong plaatsvindt), neemt u contact op met de secretaresse van het Isala Fertiliteitscentrum via telefoonnummer 088 624 52 24, op werkdagen bij voorkeur van 9.00 tot 11.30 uur en in het weekend van 9.00 tot 11.00 uur. Zij spreekt dan met u het tijdstip van de inseminatie af. Dit is meestal de volgende dag, maar kan soms ook op dezelfde dag zijn.

Inleveren sperma

Afhankelijk van het tijdstip van de inseminatie krijgt u een tijd voor het inleveren van het sperma. Als de inseminatie in de loop van de ochtend plaatsvindt, moet u het sperma om 8.30 uur inleveren. Is de inseminatie ’s middags, dan is de inlevertijd 13.00 uur. Het sperma wordt verkregen door masturbatie.

Bedraagt uw reistijd minder dan één uur, dan kunt u het sperma direct voor vertrek thuis produceren. Als uw reistijd langer is of als u om andere redenen in het ziekenhuis wilt of moet produceren, dan is hiervoor in ons fertiliteitscentrum een speciale ruimte beschikbaar.

Het is belangrijk dat u het sperma opvangt in een speciaal, door ons verstrekt, steriel potje. Dit potje (rode deksel, 125 ml) is van speciaal materiaal dat geschikt is voor het opvangen van sperma. Bij het inleveren is het van groot belang dat u het door ons meegegeven formulier ingevuld inlevert.

Wilt u ook de Matcherpas van u beiden meenemen? U kunt bij een eerder bezoek of behandeling alvast een potje en formulier meekrijgen; dit voorkomt dat u speciaal moet komen om een potje op te halen. Lees alstublieft ook de achterkant van het formulier; hierop staat meer informatie over het produceren, vervoeren en het inleveren van sperma.

Sperma opwerken

 • Op de dag van de inseminatie produceert de man een spermamonster; thuis of in het ziekenhuis.
 • U geeft het monster af bij balie B. 2.36, samen met een labformulier. Op dit formulier moet de man nog enkele vragen invullen.
 • U of uw partner en een medewerker controleren de gegevens op het semenpotje/labformulier en zetten hun paraaf ter bevestiging.
 • Het spermamonster wordt ‘opgewerkt’. Het volume en het aantal zaadcellen worden bepaald. Bewegende (motiele) zaadcellen worden gescheiden van de kwalitatief mindere cellen.
 • Het aantal motiele zaadcellen (de opbrengst) wordt geteld. Als deze minder is dan 1 miljoen/ml, dan is een inseminatie niet zinvol.
 • Als de opbrengst voldoende is, worden de zaadcellen in een buisje gedaan. Hierop staat de naam en geboortedatum van de ontvangster.
 • Na het opwerken van het monster controleren twee medewerkers de gegevens. Dit om te borgen dat het juiste spermamonster wordt gebruikt.

Aandachtspunten

 • Ziekten (met name koorts) of medicijngebruik kunnen de spermakwaliteit nadelig beïnvloeden. Wij adviseren u daarom bij koorts (een temperatuur van meer dan 38 graden Celsius) of het starten van nieuwe medicatie contact met ons op te nemen.
 • Veel mannen vragen zich af hoe lang ze van tevoren onthouding moeten hebben. Het is absoluut niet waar dat de kwaliteit van het sperma door lange onthouding verbetert. Wij adviseren twee tot drie dagen onthouding. Korter of langer kan de spermakwaliteit zelfs verslechteren.

Verloop behandeling

De inseminatie zelf is een eenvoudige, meestal pijnloze ingreep.Nadat de verpleegkundige een spreider (eendebek) heeft ingebracht, wordt een dun slangetje door de baarmoedermond tot in de baarmoederholte geschoven. De kweekvloeistof met de zaadcellen wordt dan langzaam ingespoten. De hele ingreep duurt slechts enkele minuten. Na afloop moet u tien minuten blijven liggen. Daarna kunt u ons centrum verlaten. U kunt uw normale bezigheden direct hervatten.

Wilt u met een volle blaas komen voor de inseminatie? 

 

Zwanger of niet zwanger?

Als u vijftien dagen na de inseminatie nog niet bent gaan menstrueren, is de kans groot dat u zwanger bent. U mag dan zelf een zwangerschapstest doen. Wanneer u gaat menstrueren, is de behandeling helaas niet gelukt. Wilt u het resultaat van de behandeling op de eerstvolgende werkdag telefonisch aan ons secretariaat doorgeven? Is uw menstruatie anders dan normaal, neem dan ook contact met ons op. Als de behandeling niet geslaagd is, kunt u over het algemeen direct met een volgende behandeling beginnen.

Kans op zwangerschap

De kans op zwangerschap is per behandeling ongeveer negen procent. Dit betekent dat meestal meerdere behandelingen nodig zullen zijn. Het niet-slagen van de behandeling kan vragen oproepen. Ook het telkens verwerken van de teleurstelling kan moeilijk zijn. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met uw arts of aan extra ondersteuning van onze maatschappelijk werkster, dan is dit vanzelfsprekend mogelijk.

Aantal behandelingen

Over het algemeen worden in het geval van verminderde spermakwaliteit zes inseminatiebehandelingen gedaan. Als er sprake is van verminderde vruchtbaarheid als gevolg van ‘vijandig’ slijm en/of te lage zuurgraad van het slijm van de baarmoedermond, zijn dit er meestal twaalf. In individuele gevallen kan van deze aantallen worden afgeweken. Uw behandelend arts spreekt vóór de start van de behandeling het aantal behandelingen met u af. Zonodig wordt dit aantal in de loop van de behandeling aangepast.

Wachttijd

Er is geen wachtlijst voor IUI. Wel kan er een wachttijd zijn voor het evaluatiegesprek na de behandeling.

Leeftijdsgrens

IUI is mogelijk voor vrouwen tot 43 jaar mits er geen andere factoren meespelen.

Risico’s

IUI in de natuurlijke cyclus is een heel veilige behandeling. Het enige risico bij inseminatiebehandeling is eileiderontsteking. Sperma kan niet worden gesteriliseerd. Hierdoor bestaat de kans dat micro-organismen die in het sperma zitten, een infectie kunnen veroorzaken. Het risico hierop is echter klein: bij één op de 200 behandelingen treedt een infectie op. Dit geeft klachten van buikpijn, toegenomen vaginale afscheiding en koorts. Als u na de inseminatie dergelijke klachten heeft, moet u direct contact met ons opnemen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Fertiliteitscentrum
088 624 52 24 (bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en in het weekend, in dringende gevallen, van 9.00 tot 12.00 uur.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 11 mei 2022 / 6076 / P