Contact
 1. 6095-Dialyse (PID): H13 Optionele bijlage Wat is een evv’er?

Wanneer iemand in ons dialysecentrum behandeld wordt, wordt een eerstverantwoordelijke verpleegkundige (evv’er) toegewezen. Deze evv’er heeft het algehele overzicht van de dialysebehandeling. De evv’er is niet tijdens iedere dialyse aanwezig. U kunt dan met eventuele vragen ook bij andere verpleegkundigen terecht.

Wat doet een evv’er?

Uw evv’er zal:

 • uw aanspreekpunt zijn voor al uw vragen, opmerkingen en klachten
 • ervoor zorgen dat uw verpleegkundig dossier op orde is (visites, afspraken, verpleegplannen, e.d.)
 • ervoor zorgen dat bepaalde onderzoeken worden afgenomen (de secretaresse regelt de aanvraag van de bloedafname)
 • uw vakantiepapieren in orde maken (indien gewenst)
 • minimaal één keer per jaar uw ziektegeschiedenis (verpleegkundige anamnese) met u bespreken
 • verpleegplannen maken en met u evalueren
 • uw situatie naar voren brengen in het overleg tussen alle zorgverleners (multidisciplinair overleg/MDO); dit gebeurt één keer per jaar
 • zo nodig tussentijdse bijzonderheden bespreken in het MDO
 • u screenen (doorlichten) op uw voedingstoestand (SGA/subjective global assessment); dit gebeurt één keer per drie of zes maanden
 • uw medicijnen controleren (één keer per maand bij het Groot Prik Programma/GPP)
 • met u een zogenoemd exitgesprek voeren als u getransplanteerd bent.

Wat gebeurt er bij afwezigheid?

Bij langdurige afwezigheid van uw evv’-er krijgt u een andere evv’-er toegewezen. Tijdens vakanties wordt gekeken of vervanging nodig is.

23 november 2018 / 6095 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.