Contact
  1. 6106-Invriezen van zaadcellen

Bij een vruchtbaarheidsbedreigende operatie of problemen bij de productie van sperma kunnen zaadcellen worden ingevroren. Hier leggen we de gang van zaken rond het invriezen van zaadcellen uit.

​Uitleg

Vader worden is een wens die bij veel mannen leeft. Maar er zijn omstandigheden die de kans op het vaderschap kunnen verkleinen. Bijvoorbeeld een vruchtbaarheidsbedreigende operatie of problemen bij de productie van sperma. Een mogelijkheid kan dan zijn om zaadcellen te laten invriezen bij de fatherhoodbank (letterlijk vertaald: vaderschapsbank) van het Isala Fertiliteitscentrum. Daarmee kunt u later, via een fertiliteitsbehandeling, proberen een zwangerschap tot stand te brengen. Het is heel belangrijk dat u de mogelijkheid van het invriezen van zaadcellen bespreekt, voordat de vruchtbaarheidsbedreigende behandeling wordt begonnen.

Voor wie

De Fatherhoodbank van het Fertiliteitscentrum vriest zaadcellen in als:

  • u een vruchtbaarheidsbedreigende operatie moet ondergaan;
  • u een chronische (voortdurende) ziekte heeft waarbij op termijn een verminderde vruchtbaarheid kan optreden;
  • u een chemotherapie of radiotherapie (bestraling) moet ondergaan;
  • er problemen zijn bij de productie van sperma.

Gesprek

De arts bespreekt met u de reden waarom u bent doorverwezen naar het fertiliteitscentrum en de mogelijke behandelmethoden met ingevroren zaadcellen.

Het is verstandig dat uw (eventuele) partner aanwezig is tijdens dit gesprek omdat ook zij in de toekomst te maken kan krijgen met de behandeling met de ingevroren zaadcellen. Wanneer u vragen heeft, kunt u deze tijdens dit gesprek stellen.

Verder wordt de Fatherhood-bewaarnemingovereenkomst met u doorgenomen. Hierin staan de voorwaarden voor het invriezen en bewaren van uw zaadcellen. Met uw handtekening onder deze overeenkomst gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Bloedonderzoek (screening)

De arts vraagt u om bloed te laten afnemen. Dit bloedmonster wordt onderzocht (gescreend) om te zien of u mogelijk overdraagbare ziekten heeft die schadelijk kunnen zijn voor derden. In onderstaand schema ziet u waarop uw bloed wordt getest.

Tabel van folder Invriezen van zaadcellen 
Virus Wat kan het gevolg zijn van het virus?
Hiv Kan aids veroorzaken
Hepatitis B Kan ernstige vorm van leverontsteking
veroorzaken.
Hepatitis C​ Kan (andere) ernstige vorm van
leverontsteking veroorzaken. ​
HTLV1 en HTLV2​ Kan leukemie veroorzaken. Deze varianten van het Humaan T-lymphotropisch virus komen voor in Afrika, Zuid- en Midden-Amerika, Caraïbisch gebied en Japan. Hierop wordt alleen getest bij personen die daar vandaan komen. ​

 

Let op
Zolang de uitslag van deze screening niet bekend is, worden uw zaadcellen in quarantaine (afzondering) gehouden. Bij een positieve screening, dat wil zeggen: als blijkt dat u een van deze virussen in uw lichaam heeft, kunnen wij uw zaadcellen niet bewaren.

Inleveren

  • De inlevertijden zijn maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 11.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.
  • Bedraagt uw reistijd minder dan één uur, dan kunt u het sperma direct voor vertrek thuis produceren.
  • Het is niet noodzakelijk dat u het spermamonster zelf komt inleveren. Wel zal degene die het spermamonster inlevert, gevraagd worden een formulier te ondertekenen waarin bevestigd wordt dat het spermamonster van u afkomstig is.
  • Als uw reistijd langer dan één uur is of als u om andere redenen in het ziekenhuis wilt of moet produceren, dan is hiervoor in ons fertiliteitscentrum een speciale ruimte beschikbaar.
  • Houdt u er rekening mee dat uw spermamonster uiterlijk om 15.00 uur op het laboratorium aanwezig moet zijn.

Na het inleveren

Na het inleveren van uw eerste spermamonster (vaak direct na uw gesprek met de arts van het fertiliteitscentrum) zal de analist contact met u opnemen om de resultaten met u door te nemen. Ook zal hij/zij u adviseren hoe vaak u daarna nog een spermamonster moet inleveren. Meestal vriezen wij niet vaker dan drie keer in; dit is afhankelijk van de kwaliteit van uw spermamonster en de tijd die u heeft voor het starten van uw eventuele behandeling. Wanneer er geen zaadcellen in uw spermamonster aanwezig zijn, kan er niet worden ingevroren.

Voorwaarden

Rapportage

Na het invriezen van uw zaadcellen krijgt u schriftelijk bericht over de kwaliteit van de ingeleverde spermamonsters. Een kopie van deze brief gaat naar uw huisarts en uw behandelend specialist.

Kosten

Aan het laten invriezen van uw zaadcellen zijn kosten verbonden. Vaak vergoedt uw zorgverzekeraar deze kosten. Voor het bewaren van uw zaadcellen zullen wij jaarlijks een rekening sturen. Het niet-betalen van deze kosten kan leiden tot het stopzetten van de overeenkomst.

Bewaartermijn

Uw zaadcellen worden maximaal vijf jaar bewaard. De overeenkomst kan daarna weer voor twee jaar worden verlengd. Hiervoor moet u als bewaargever wel een verzoek indienen. Per brief zullen wij u erop attent maken dat de bewaartermijn bijna verstrijkt. Het is daarom belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw adresgegevens altijd bekend zijn bij onze Fatherhoodbank.

Einde bewaartermijn

De ingevroren zaadcellen zullen worden vernietigd op verzoek van bewaargever of na diens overlijden. Het is in Nederland eventueel mogelijk om ingevroren biologisch materiaal, zoals zaadcellen, na het overlijden van de wettige eigenaar te gebruiken voor een behandeling bij diens nabestaande. U moet dan bij vol bewustzijn en verstand en in volledige vrijheid een schriftelijke verklaring afleggen, waarin u bepaalt dat een bepaalde vrouw (te benoemen met naam en toenaam) na uw overlijden de beschikking mag krijgen over dit opgeslagen biologisch materiaal.

Herstel van vruchtbaarheid

Het is mogelijk dat na een chemokuur of bestraling de aanmaak van zaadcellen zich herstelt. Meestal gebeurt dit dan tussen zes maanden en twee jaar na de laatste behandeling.

De minimumtijd voor het herstel van de aanmaak van zaadcellen is 80 dagen, maar geadviseerd wordt om een controleafspraak een jaar na de laatste behandeling te laten plaatsvinden.

Als uw vruchtbaarheid zich herstelt, kan het overigens toch zijn dat u wordt afgeraden om met die ‘nieuwe’ zaadcellen een zwangerschap te bereiken. Uw behandelend specialist kan u daarover meer vertellen.

Is twee jaar na de laatste behandeling nog steeds geen herstel van de vruchtbaarheid opgetreden, dan is de kans dat dit ooit nog gebeurt erg klein, maar het is niet onmogelijk. Voor het laten onderzoeken van uw spermamonster kan uw huisarts of behandelend specialist u een verwijzing geven naar onze afdeling voor een spermaonderzoek (semenanalyse).

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle
Fertiliteitscentrum
088 624 52 24 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6106