Contact
 1. 6110-Implantatie neurostimulator bij pijn op de borst (angina pectoris)
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Wat kunt u voor, tijdens en na de operatie verwachten?

Bij de behandeling van pijn op de borst (angina pectoris) kunnen wij een neurostimulator implanteren. Hier leest u wat de behandeling inhoudt en wat u voor, tijdens en na de operatie kunt verwachten.

​Uitleg

Neurostimulatie is een vorm van pijnbestrijding bij pijn op de borst. De te implanteren neurostimulator (een klein pacemaker-achtig apparaat) stuurt via een kabeltje elektrische pulsen naar een elektrode die tegen het ruggenmerg wordt geplaatst. De elektrische pulsen die zo aan de zenuwbaan in de rug worden doorgegeven, onderdrukken de pijnprikkel vanuit het hart naar de hersenen.

De neurostimulator is de batterij van het systeem. Deze plaatsen we meestal links boven in de bil. Afhankelijk van uw postuur zal deze batterij zichtbaar zijn als een kleine bolling onder de huid. In de regel is de stimulator niet zichtbaar onder kleding. Het kabeltje dat van de batterij naar de elektrode loopt, komt onzichtbaar onder de huid te liggen.

Medische illustratie neurostimulator

Afbeelding 1 

Voorbereiding thuis

Tijdens uw eerste afspraak met de pijnverpleegkundige krijgt u een pijndagboekje mee. De verpleegkundige legt u tijdens dit gesprek uit hoe u dit boekje invult.

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u hiermee vóór de operatie (tijdelijk) stoppen. Afhankelijk van het soort medicijn varieert dit van enkele dagen tot een week voor de operatie. Uw cardioloog of anesthesioloog/pijnbehandelaar zal hierover vooraf met u afspraken maken. Geef aan uw trombosedienst door dat u tijdelijk gestopt bent met de bloedverdunners.

Op de dag van de operatie kunt u tot een uur vóór het tijdstip waarop u zich moet melden uw eigen medicijnen (behalve bloedverdunners) met een slokje water innemen.

Eten en drinken

Het is heel belangrijk dat u op de dag van de operatie nuchter bent. Als uw maag leeg is, kan tijdens de verdoving geen maaginhoud teruglopen in de keel en eventueel in de luchtpijp terechtkomen. Dit zou namelijk een ernstige longontsteking kunnen veroorzaken.

Als u niet nuchter bent, kan de operatie niet plaatsvinden. Daarom vragen wij u zich strikt aan de volgende richtlijnen te houden:

 • Eten: tot zes uur vóór het tijdstip waarop u zich moet melden, mag u een lichte maaltijd of een melkproduct gebruiken. Daarna mag u niets meer eten. (Hoe laat u zich moet melden, staat in de brief die u voorafgaand aan deze operatie heeft ontvangen.)
 • Drinken: tot twee uur vóór u zich moet melden, mag u alleen nog heldere vloeistoffen drinken (water, mineraalwater, thee of koffie zonder melk). Daarna mag u niets meer drinken.

Overige voorbereidingen

 • U kunt u het beste ‘s morgens baden of douchen, dus vóórdat u naar het ziekenhuis gaat. Gebruik geen make-up en verwijder eventuele nagellak.
 • Waardevolle spullen kunt u beter thuislaten, zoals uw paspoort of sieraden. (Tijdens de operatie mag u geen sieraden dragen, ook geen trouwring).

Operatie

Op de dag van de operatie gaat u eerst naar de Bloedafname met het meegegeven labformulier om de stollingswaarde in uw bloed te laten bepalen. Daarna meldt u zich aan bij een digitale aanmeldzuil in de centrale hal van het ziekenhuis. Op uw afsprakenticket staat wanneer u op de cardiologische verpleegafdeling wordt verwacht.

Voorbereiding

Op de verpleegafdeling wordt u voorbereid op de operatie. Zo spreekt u met de verpleegkundig specialist/pijnverpleegkundige en de pijnbehandelaar. Aan hen kunt u dus ook nog eventuele vragen stellen. Vervolgens wordt u naar de operatiekamer (OK) gebracht. Daar sluiten de OK-medewerkers u op de bewakingsapparatuur aan en krijgt u een infuus met antibiotica.

Verdoving

Tijdens de operatie ligt u op uw buik. Het inbrengen van de elektrode gebeurt onder plaatselijke verdoving. Het is de bedoeling dat u hierbij volledig bij bewustzijn bent, zodat u duidelijk kunt aangeven waar u tintelingen voelt. Zo kan de arts de plaats van de elektrode nauwkeurig bepalen. Het implanteren van de batterij vindt vervolgens plaats onder narcose.

Operatieduur

De totale operatie duurt ongeveer twee uur.

Neurostimulator en afstandsbediening

Afbeelding 2: neurostimulator en afstandsbediening 

Na de operatie

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer (recovery) gebracht. Als alle controles goed zijn, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. De verpleegkundig specialist/pijnverpleegkundige komt bij u langs om het neurostimulatiesysteem te programmeren. Ook krijgt u uitleg over het gebruik van de afstandsbediening, waarmee u zelf het neurostimulatiesysteem kunt bedienen.

Bedrust

Op de dag van de operatie moet u strikte bedrust houden. U mag absoluut niet rekken, strekken, buigen of tillen. Doet u dit wel, dan kan de elektrode verschuiven waardoor u de tintelingen niet meer in het juiste gebied voelt.

Naar huis

De anesthesioloog bepaalt wanneer u weer naar huis mag. Dit is meestal de dag na de operatie. Voordat u naar huis gaat, bezoekt de verpleegkundig specialist/pijnverpleegkundige u nog een keer. Hij geeft u eventueel nog aanvullende informatie en maakt twee controleafspraken voor u. Ook wordt een röntgenfoto gemaakt om te controleren of de elektrode nog op de juiste plek zit. Bij uw ontslag krijgt u ook een brief voor uw huisarts mee, zodat hij op de hoogte is van uw behandeling.

Leefregels en adviezen

 • Douchen en baden
  De wondjes in uw buik en rug zijn gesloten met oplosbare hechtingen en hebben een week tot tien dagen nodig om te genezen. De arts vertelt u wanneer de pleisters eraf mogen. Tot die tijd mogen de wonden niet nat worden. U mag in deze periode dus niet douchen of in bad.

 • Wondpijn
  De neurostimulator werkt alleen voor het gebied dat wordt gestimuleerd. De operatie kan wondpijn veroorzaken die helaas niet met neurostimulatie is te bestrijden. Hiervan kunt u enkele weken last hebben. U kunt deze wondpijn bestrijden met gewone pijnstillers (paracetamol of diclofenac).

 • Tintelingen
  De eerste twee weken kunnen de tintelingen anders aanvoelen dan daarna, omdat er wondvocht rond de elektrode in de rug zit. Dit is normaal. Bij de eerste controle wordt dit besproken en wordt de neurostimulator zo nodig bijgesteld.

 • Fietsen, brommer- en autorijden
  De eerste tien weken na de operatie vormt zich littekenweefsel rond de elektrode. In deze periode mag u niet bukken en tillen. Ook moet u draaiende bewegingen met de rug of nek vermijden. U mag de eerste tien weken dus niet fietsen, brommer- of autorijden. Verder kunt u over het algemeen een normaal, actief leven leiden. Natuurlijk blijft het belangrijk dat u de instructies van de verpleegkundig specialist/pijnverpleegkundige en anesthesioloog/pijnbehandelaar opvolgt.

Gaat u na tien weken weer autorijden? Zet de stimulator dan altijd uit. Plotselinge stimulatieveranderingen kunnen er namelijk toe leiden dat u de controle over het stuur verliest. Maak in het begin geen lange autoritten, omdat het niet goed is om langere tijd te zitten.

Controles en andere medische ingrepen

Ongeveer tien dagen na de operatie heeft u een afspraak op de polikliniek bij de anesthesioloog/pijnbehandelaar en de verpleegkundig specialist/pijnverpleegkundige. Zij bekijken hoe uw wondjes genezen en hoe het effect van de neurostimulator op uw pijn is. Ook controleren zij de instellingen van het neurostimulatiesysteem. Wanneer het systeem goed is ingesteld, komt u minimaal tweemaal per jaar op controle. Als zich problemen voordoen, kunnen meer controles nodig zijn. U blijft ook onder controle van uw cardioloog.

Neem bij een (controle)afspraak altijd mee: 

 • uw legitimatiebewijs
 • afsprakenkaart
 • medicijnenlijst
 • pijndagboek
 • identificatiekaart van uw neurostimulator.

Infectierisico

Zoals bij elke operatie is er een kleine kans op infecties. Krijgt u oplopende koorts (boven de 38 graden) of gaan de wondjes ontsteken? Neem dan direct contact met ons op.

Batterijcontrole

De neurostimulator bevat een batterij die langzaam leegloopt. De levensduur van de batterij varieert tussen de drie en zes jaar. Dit is afhankelijk van het stroomverbruik en de instellingen. Als de batterij leeg is, is een nieuwe operatie nodig om deze te vervangen.

Bij elk bezoek controleert de verpleegkundig specialist/pijnverpleegkundige de toestand van de batterij en de instellingen. U kunt ook zelf controleren of de batterij nog voldoende is geladen. Hierover krijgt u uitleg op de polikliniek. Deze uitleg staat ook in de handleiding die u na de implantatie meekrijgt. Twijfelt u of de stimulator nog voldoende lading heeft? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Isala Pijncentrum.

Andere medische ingrepen

 • Vertel uw tandarts, chirurg, fysiotherapeut of andere (para)medici die u behandelen altijd dat u een neurostimulator heeft.
 • Wanneer een arts een MRI-onderzoek wil laten doen, is het zeer belangrijk dat u meldt dat u een neurostimulator heeft. De magnetische straling van de MRI kan de batterij van uw neurostimulatiesysteem namelijk onherstelbaar beschadigen. Als het te onderzoeken lichaamsdeel zich op voldoende afstand van de batterij bevindt, kan de arts in overleg met u besluiten het onderzoek toch uit te voeren. Neem in dat geval altijd contact op met uw anesthesioloog/pijnbehandelaar. Dan kan hij de batterij zodanig afstellen dat de kans op beschadiging zo klein mogelijk is.
 • Er zijn geen bezwaren tegen een normale röntgenfoto of een CT-scan.

Meer informatie

Meer informatie over neurostimulatie vindt u op:

www.pvvn.nl
www.nvvr.nl
www.pijnplatform.nl

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent:

Zwolle en Kampen

Pijncentrum
(038) 424 26 98 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)
isalapijncentrum@isala.nl

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Voor de informatie op deze pagina heeft Isala voorlichtingsmateriaal van het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven gebruikt.

Laatst gewijzigd 3 januari 2022 / 6110