Contact
  1. 6134-Te nauwe maaguitgang bij zuigelingen (Pylorushypertrofie)

Een te nauwe maaguitgang wordt ook wel pylorushypertrofie genoemd. Wanneer uw kind verschijnselen heeft die wijzen op een te nauwe maaguitgang, wordt eerst onderzoek gedaan. Is de maaguitgang inderdaad te nauw dan is behandeling noodzakelijk. Hier hebben wij alle informatie voor u op een rij gezet, zodat u het nog eens rustig kunt doorlezen. 

Wat houdt een te nauwe maaguitgang in?

Een te nauwe maaguitgang komt door een verdikking van de spier bij de uitgang van de maag. Deze verdikking belemmert de doorgang van voeding van de maag naar de twaalfvingerige darm (zie afbeelding). Hierdoor stapelt de voeding zich op in de maag, waardoor uw kind moet spugen. De oorzaak van het verdikken van deze spier is niet bekend. Wel komt het vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Ook komt het in bepaalde families meer voor. 

Medische illustratie van de maagAfbeelding 1: maag 

Welke klachten kan uw kind hebben?

De klachten beginnen meestal rond de vierde tot zesde levensweek na de geboorte. De symptomen zijn: 

  • Vaak voeding spugen, meestal explosief met een boog. Soms spugen kinderen pas na drie à vier voedingen ineens een grote hoeveelheid oude voeding. 
  • Uw kind is erg hongerig en groeit niet of onvoldoende. Soms kan dit zelfs tot uitdroging leiden. U merkt dit doordat uw kind weinig plast.
  • Vaak zijn er in de bovenbuik duidelijke bewegingen zichtbaar. Dit komt omdat de maag sterk samenknijpt. 
  • Uw kind is vaak gespannen en heeft een zorgelijk uiterlijk.

Onderzoek

Om vast te kunnen stellen of het om een te nauwe maaguitgang gaat, krijgt uw kind een echo-onderzoek. Met een echo kunnen we zien of de spier verdikt is. Bij uw kind wordt ook bloed geprikt om te kijken of het vele spugen de water- en zouthuishouding in het bloed heeft verstoord.

Behandeling

Als er tijdens de echo een te nauwe maaguitgang wordt vastgesteld, is een operatie noodzakelijk. Om de maag op de operatie voor te bereiden, krijgt uw kind tijdelijk geen voeding meer. Soms krijgen kinderen een slangetje via de neus in de maag met een zakje eraan zodat de maag leeg blijft en wordt ontlast.

Uw kind krijgt een infuus zodat het voldoende vocht krijgt en de water- en zouthuishouding weer in balans komt. Het tijdstip van de operatie wordt gepland op het moment dat de water- en zouthuishouding in balans is. Hiervoor kan het nodig zijn dat er bij uw kind meerdere malen bloed wordt geprikt om dit te controleren.

De operatie

De operatie vindt niet plaats in Isala, maar in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Uw kind wordt voor de operatie overgeplaatst met de ambulance.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Chirurgie
088 624 62 95 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6134