Contact
  1. 6159-Een behandeling in het Pijncentrum
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Patiënten met chronische (langdurige) pijn kunnen terecht in het Isala Pijncentrum voor behandeling door een multidisciplinair team. Hier kunt u meer over deze aanpak lezen.

Over het Pijncentrum

Het Pijncentrum is er voor patiënten met chronische (langdurige) pijn. In dit centrum werkt een multidisciplinair team, bestaande uit een anesthesioloog, verpleegkundige, revalidatiearts, pijnarts, klinisch psycholoog, neuroloog en een coach. Samen brengen zij uw klachten zo goed mogelijk in beeld en voeren onderzoeken en behandelingen uit. De coach is binnen het team de coördinator. Zij zorgt voor een goede afstemming tussen u als patiënt en het team. Zij is ook uw contactpersoon.

Aanpak door multidisciplinair team

Eerste afspraak

Uw eerste afspraak in het Pijncentrum is een intakegesprek met de coach. Zij informeert u over de werkwijze binnen het centrum en bespreekt of de werkwijze van het team overeenkomt met uw verwachtingen. Uiteraard krijgt u volop de gelegenheid om vragen te stellen. Ook krijgt u uitleg over de vragenlijsten die u mee krijgt om thuis in te vullen. Het gesprek duurt ongeveer 60 minuten.

Tweede afspraak

De volgende afspraak vindt één of twee weken na het intakegesprek plaats. Tijdens één dagdeel bezoekt u de pijnarts en vervolgens de fysiotherapeut. Beide afspraken richten zich op onderzoek, er vindt (nog) geen behandeling plaats. De afspraak bij de pijnarts duurt 30 minuten, die bij de fysiotherapeut 45 minuten. De fysiotherapeut bespreekt samen met u de door u ingevulde vragenlijsten.

Pijnarts

De pijnarts kan in bepaalde gevallen pijnvermindering teweegbrengen door middel van zenuwblokkade- en zenuwstimulatietechnieken of medicatie.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut adviseert en begeleidt u in het leren herkennen en omgaan met lichamelijke signalen die aanleiding kunnen geven tot het verergeren of in stand houden van de pijn. Het doel is een balans te vinden zodat u optimaal lichamelijk kunt functioneren.

Diagnose en behandelplan

Aan de hand van de verkregen informatie uit de gesprekken en onderzoeken die tijdens de eerste en tweede afspraak hebben plaatsgevonden, volgt een teamoverleg. Tijdens dit overleg bespreken de pijnarts, fysiotherapeut en coach of een behandeling van uw klachten mogelijk is en welke behandeling het beste aansluit bij uw specifieke situatie. Dit overleg vindt meestal op de dag van het onderzoek plaats. De volgende dag kunt u op een afgesproken tijdstip bellen met de coach. Zij zal in dit gesprek het behandelplan aan u voorleggen.

Behandelplan

In het behandelplan staat beschreven welke behandeling het beste aansluit bij uw specifieke situatie. Uw behandeling kan uitgevoerd worden door één van de teamleden, maar ook een combinatie van behandelingen door verschillende teamleden is mogelijk. Soms adviseren wij u een behandeling door uw eigen huisarts of door een fysiotherapeut in uw eigen woonplaats. Ook kunt u te horen krijgen dat er geen behandeling mogelijk is.

Na de behandeling

Drie à vier maanden na de start van de behandeling heeft u een evaluatiegesprek met de coach. Een tweede evaluatiegesprek vindt plaats na twaalf maanden. Dit kan op de polikliniek maar ook telefonisch. Tijdens het behandeltraject is de coach uw contactpersoon en aanspreekpunt. Wij informeren uw huisarts schriftelijk over onze bevindingen.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u bellen de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Pijncentrum
088 624 26 98 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6159