Contact
  1. 6182-Griepprik bij chemotherapie
Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Wanneer u wordt behandeld met chemotherapie, heeft u mogelijk tijdelijk een verlaagde weerstand. Een besmetting met het griepvirus is in dat geval extra belastend. Daarom adviseren wij u zich te laten vaccineren tegen griep.

Wat is de griepprik?

De griepprik is een vaccinatie tegen griep. Vanaf ongeveer twee weken na het plaatsen van de griepprik biedt deze bescherming. De bescherming duurt vier tot zes maanden.

Kan ik na vaccinatie geen griep meer krijgen?

Helaas, de griepprik verkleint de kans dat u griep krijgt wel, maar ondanks de prik kunt u toch griep krijgen. Zonder griepprik is de kans om griep te krijgen iedere winter zo'n tien procent. Met een griepprik wordt de kans om griep te krijgen verminderd naar twee tot drie procent. De prik biedt alleen bescherming tegen de meest voorkomende echte griepvirussen, dus niet tegen verkoudheidsvirussen.

Elk jaar is er in de media veel aandacht voor het nut van de griepprik. Wij adviseren u de griepprik te halen. Dit advies is tot stand gekomen op basis van de op dit moment beschikbare en meest betrouwbare onderzoeksgegevens.

Uiteraard staat het u vrij op basis van dit advies tot een eigen beslissing te komen.

Waar kan ik de griepprik krijgen?

U valt binnen een risicogroep en krijgt de griepprik gratis aangeboden. U kunt de griepprik halen bij uw huisarts. Maak hiervoor tijdig een afspraak. Tijdens behandeling met chemotherapie adviseren we de griepprik te laten toedienen zo kort mogelijk voor een volgende chemotherapie-toediening.

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, aarzel dan niet deze met uw arts of regieverpleegkundige te bespreken. 

6 december 2019 / 6182 / L