Contact
 1. 6200-Mycofenolaat Mofetil (CellCept®)

Medicijn bij reuma

Bij de behandeling van reumatische ziekten kan de arts verschillende medicijnen voorschrijven. Mycofenelaat is er een van. Hier leest u meer over toepassing en gebruik van dit geneesmiddel bij reuma.

Medicijnen bij reumatische ziekten

Medicijnen voor de behandeling van reumatische ziekten worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: pijnstillers en antireumatica.

Pijnstillers

Pijnstillers bestrijden de pijn en stijfheid die ontstaan door de ontstekingen. Ze worden ook wel NSAID’s genoemd: non-steroid anti-inflammatory drugs. Vrij vertaald betekent dit: niet-steroïde ontstekingsremmende pijnstillers. Voorbeelden zijn diclofenac, ibuprofen en naproxen. Deze medicijnen werken vaak binnen een aantal dagen.

Antireumatica

Antireumatica vormen de belangrijkste groep medicijnen bij de behandeling van reumatische ontstekingen. Deze medicijnen worden ook wel DMARD’s genoemd: disease modifying anti-rheumatic drugs. Vrij vertaald betekent dit: ziektebeïnvloedende medicijnen.

Het doel van deze medicijnen is het onderdrukken van de ontstekingsreactie in de gewrichten, waardoor de pijn, zwelling en ochtendstijfheid afnemen. Daarnaast beperken deze medicijnen de gewrichtsschade die de reumatische ziekte kan veroorzaken. Het effect van antireumatica is vaak pas na enkele weken tot maanden te merken.

Langdurige behandeling

Aangezien reumatische ziekten vaak chronische (voortdurende) aandoeningen zijn, is de behandeling met medicatie meestal langdurig.

Behandeling met mycofenolaat 

Een tablet CellCept® bevat 500 mg Mycofenolaat Mofetil. Meestal wordt de dosering opgebouwd tot het gewenste effect. De meest voorgeschreven dosering is 1000 tot 2000 mg per dag. De dosis wordt in twee keer verdeeld over de dag ingenomen. Het is belangrijk dit middel consequent om de twaalf uur in te nemen. Neem de tabletten in hun geheel in met een glas water. Breek ze niet en maak ze niet fijn. Innemen kan zowel met als zonder voedsel maar wissel het liever niet af. De hoeveelheid werkzame stof die uit de darm in uw bloed terecht komt, is afhankelijk van de voedselinname. Daarom kan CellCept® het beste steeds op dezelfde manier worden ingenomen.

Mogelijke bijwerkingen

De meeste bijwerkingen zijn mild tot matig. Sommige kunnen ernstig zijn en behandeling vereisen. Tijdens het gebruik van CellCept® kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

Meest voorkomend (>10%)

 • maag- of darmklachten zoals een vol gevoel, buikpijn, misselijkheid, braken of diarree;
 • stoornissen in de bloedaanmaak (hierop wordt uw bloed regelmatig gecontroleerd). Dit kan zich uiten in bloedarmoede, infecties of spontaan optredende bloedneuzen of blauwe plekken.

Minder voorkomend (<10%)

 • milde infecties zoals verkoudheid, griep, gordelroos en urineweginfecties. Indien u klachten hiervan heeft, adviseren wij u contact op te nemen met uw (huis)arts;
 • koorts, griepachtige verschijnselen, malaise, hoofdpijn;
 • toename van bloedsuikerspiegel of cholesterol;
 • leverenzymverhoging (hierop wordt uw bloed regelmatig gecontroleerd);
 • (allergische) huidafwijkingen;
 • milde haaruitval, tandvleesontsteking;
 • maag- en/of darmslijmvliesontsteking.

Zelden (<1%)

 • Het gebruik van CellCept® geeft een kleine toename van het risico op huidkanker. Beperk daarom de blootstelling aan zonlicht/UV-straling door het dragen van beschermende kleding en/of zonnebrandcrème (factor dertig of hoger).

Meestal verdwijnen de bijwerkingen na het verminderen van de dosis of na het staken van de behandeling. Indien nodig kunt u hierover contact opnemen met uw behandelend reumatoloog of de huisarts.

Kans op bijwerkingen beperken 

Om de kans op bijwerkingen zoveel mogelijk te beperken zijn de volgende aanwijzingen voor u van belang:

 • Alcohol in combinatie met CellCept® verhoogt het risico op leverenzymstoornissen. Wees voorzichtig met alcohol en drink niet meer dan 1 glas alcoholhoudende drank per dag.
 • Houd u goed aan de afspraken voor bloedcontrole.

Arts waarschuwen

Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij:

 • kortademigheid en/of veel hoesten;
 • hoge koorts;
 • herhaaldelijke bloedneuzen/blauwe plekken.

Aanvullende informatie

CellCept® wordt, behalve bij reumatische aandoeningen, ook gebruikt bij mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan.

Andere geneesmiddelen

Bepaalde medicijnen kunnen bij gelijktijdig gebruik de bloedspiegels van CellCept® en/of sommige bijwerkingen van het middel beïnvloeden. Ook kan CellCept® de werking en bijwerkingen van andere medicijnen beïnvloeden. Meld daarom altijd aan uw huis, tandarts of specialist dat u met CellCept® wordt behandeld.

Controles

Om eventuele stoornissen in de werking van de lever en in de aanmaak van het bloed in een vroeg stadium te ontdekken, laat uw reumatoloog regelmatig uw bloed onderzoeken. Dit gebeurt de eerste periode meestal één keer per twee tot vier weken. Hierna vinden de controles minder vaak plaats. De uitslag van de onderzoeken is na enkele dagen bij uw reumatoloog bekend. Uw reumatoloog neemt contact met u op als de uitslag van de onderzoeken afwijkend is. Zo nodig wordt de dosering CellCept® aangepast.

Voorzorgen

Zwangerschap en borstvoeding

Wordt u met CellCept® behandeld dan dient u zwangerschap te voorkomen door het gebruik van geschikte voorbehoedsmiddelen. Vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd dienen effectieve anticonceptieve maatregelen te nemen vóór, tijdens en gedurende drie maanden na beëindiging van de behandeling.

Borstvoeding

CellCept® mag niet gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.

Vaccinatie

Mycofenolaat vermindert uw afweer tegen infecties, daarom wordt de jaarlijkse griepvaccinatie (griepprik) geadviseerd. Het is veilig de griepprik tijdens de behandeling te krijgen. Informatie over overige vaccinaties kunt u krijgen via uw huisarts of GGD. 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Reumatologie
(038) 424 27 99 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Reumatologie
(0522) 23 33 94 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Als u verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op. In uw plaats kunnen we dan een andere patiënt helpen.

Bij het samenstellen van deze informatie heeft Isala gebruikgemaakt van teksten van de Vakgroep Reumatologie Centraal Noord Nederland. ​

16 januari 2019 / 6200

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.