Contact
 1. 6201-Longoperaties: Herstel thuis

Informatie voor de eerste periode thuis

​Na een operatie aan de longen zijn er verschillende aandachtspunten voor een vlot herstel. Deze zijn voor iedereen anders. Voor u naar huis gaat kruist de verpleegkundige of zaalarts in overleg met u aan wat voor u van toepassing is.

Wat moet u doen bij klachten?

Neem contact op met het ziekenhuis als u gedurende de eerste veertien dagen na ontslag een of meer van de volgende klachten krijgt:

 • Temperatuurverhoging. Bij een temperatuur van 38,5 graden Celcius of hoger, gemeten via de anus.
 • Wondproblemen. Als de wondjes rood, pijnlijk en dik worden of als er vocht uitkomt.
 • Pijn. Bij verergering of verandering van de wondpijn.
 • Kortademigheid. Bij vertrek uit het ziekenhuis kan het zijn dat u enige kortademigheid voelt, soms al na een beetje inspanning. Meestal wordt dit vrij snel minder. Als de kortademigheid toeneemt moet u contact opnemen.
 • Hoesten. Bij toenemende hoest en het opgeven van geel of groen slijm, zeker wanneer dit samen gaat met koorts.
 • Opzwellen van het gelaat. Dit is een teken van een klaplong. Hoewel ongevaarlijk ziet het er erg naar uit en moet u direct contact opnemen.
 • Ritmestoornissen. Het gevoel van hartkloppingen met daarbij het gevoel van onwelbevinden.
 • Obstipatie (verstopping) langer dan vier dagen. Het is belangrijk dat u niet hard hoeft te persen voor ontlasting.

Tijdens kantooruren kunt u bellen naar secretariaat thoraxchirurgie, t 088 624 28 66 of 088 624 28 65. Buiten kantooruren kunt u bellen naar afdeling longziekten, t 088 624 25 40.

Na de eerste veertien dagen is uw huisarts bij klachten of problemen uw eerste aanspreekpunt.

Medicatie

U ontvangt een aantal documenten: 

 • Lijst ontslagmedicatie. Deze is getekend door de arts en geldt als recept waarmee u uw medicijnen op kunt halen bij uw apotheek.
 • Medicatieoverzicht. Hierop ziet u welke medicijnen u wanneer moet innemen. Controleert u zelf voor ontslag of deze lijst actueel is.

De apotheek is rechts naast de Centrale hal gevestigd en 24 uur per dag, zeven dagen per week geopend. Heeft u bij opname medicijnen ingeleverd? Controleer dan of u ze allemaal heeft teruggekregen bij ontslag.

Antistolling

De verpleegkundige en zaalarts kruisen aan wat voor u van toepassing is:


O U bent aangemeld bij de trombosedienst. U krijgt bericht thuisgestuurd wanneer uw verwacht wordt bij de trombosedienst voor controle (bloedprikken).


O Dosering acenocoumarol/marcourmar:

dag          /          /          / aantal tablet(ten)
dag         /           /          / aantal tablet(ten)
dag          /          /          / aantal tablet(ten)


O Uw arts heeft Fraxodi® voorgeschreven. U moet hiermee doorgaan tot de trombosedienst u laat weten dat u hiermee mag stoppen.


O Uw arts heeft Fraxiparine/Fraxodi® voorgeschreven voor 4 weken na de operatie. U dient de medicijnen te gebruiken tot de stopdatum, wat vermeld staat op het recept.


Pijnbestrijding

De verpleegkundige en zaalarts kruisen aan wat voor u van toepassing is:


O U mag maximaal 4x daags 1000 mg paracetamol innemen.


O De Longarts heeft u pijnmedicatie voorgeschreven. Zie hiervoor het medicatieoverzicht.
Bij onvoldoende resultaat van de pijnbestrijding kunt u contact opnemen met het secratariaat thoraxchirurgie. Telefoonnummers vindt u onderaan deze folder.


Hechtingen

De verpleegkundige en zaalarts kruisen aan wat voor u van toepassing is:


O De hechtingen in de operatiewond zijn oplosbaar. De hechtingen hoeven niet verwijderd te worden.


O Het wondje van de drain is gehecht met een niet-oplosbaar draadje. Deze moet wel verwijderd worden, namelijk op dag           /          /          . Dit kan de (assistente van de) huisarts voor u doen. Wanneer de huisarts u hiervoor verwijst naar het ziekenhuis, neem dan contact op met het ziekenhuis via eerder genoemde telefoonnummers.


Verzorgen van de wond(jes)

De verpleegkundige en zaalarts kruisen aan wat voor u van toepassing is:


O is droog. U hoeft deze niet meer te verbinden.


O de drain is zojuist verwijderd. het verband mag           dag          uur verwijderd worden. Tot die tijd mag u niet douchen.


O lekt nog vocht. U kunt het wondje verbinden met:


Vervolgafspraken en bijbehorende papieren

De verpleegkundige en zaalarts kruisen aan wat voor u van toepassing is:


O Op uw afsprakenkaart kunt u terugvinden wanneer u op de polikliniek bij de longarts wordt verwacht. Tijdens deze afspraak zal de definitieve uitslag van de operatie besproken worden. Het is aan te raden iemand mee te nemen bij deze afspraak.


O U bent voor de operatie verwezen naar Isala. Op uw afsprakenkaart kunt u terugvinden wanneer u bij uw eigen longarts op de polikliniek wordt verwacht. Tijdens deze afspraak zal de definitieve uitslag van de operatie besproken worden. Het is aan te raden iemand mee te nemen bij deze afspraak.


O Het formulier voor bloedprikken kunt u aan de balie van het laboratorium afgeven voor de bloedafname. Op uw afsprakenkaart kunt u terugvinden wanneer en waar u hiervoor moet zijn.​


O De brief voor uw huisarts verstuurt de arts digitaal.  


O De overdracht voor de thuiszorg kunt u bij de medewerker van de thuiszorg inleveren wanneer zij de eerste keer bij u komen. Hierna vindt u informatie die u kan helpen bij uw herstel.​


Activiteiten en werk

Activiteiten

Tijdens de opname heeft u van de fysiotherapeut adviezen gekregen over het opbouwen van activiteiten. Deze adviezen worden in het kort herhaald.

 • Probeer zoveel mogelijk naar uw ‘oude dagschema’ te gaan.
 • Bouw activiteiten op afhankelijk van de pijn en moeheid. Vaker een klein stukje lopen is beter dan één keer een langer stuk.
 • Zwaar tillen en zware huishoudelijke werkzaamheden (zoals stofzuigen) worden afgeraden. In ieder geval tot de eerste controle. Bespreek dan wat daarna raadzaam is.
 • Gedurende zes weken na de operatie mag u niet vliegen. Indien u hierdoor een reis moet annuleren kunt u de specialist vragen om een verklaring te schrijven.
 • Gedurende zes weken na de operatie mag u niet duiken.
 • Gedurende zes weken na de operatie worden explosieve sporten (zoals gewichtheffen en rugby) of éénzijdige sporten (zoals tennissen en squashen) afgeraden. Dit belemmert namelijk de wondgenezing.​
 • De fysiotherapeut heeft u aangeraden thuis door te gaan met de therapie. De overdracht die u van de fysiotherapeut heeft meegekregen kunt u inleveren bij uw fysiotherapeut.​

Werkhervatting

De verpleegkundige en zaalarts kruisen aan wat voor u van toepassing is:​


O U bent geopereerd via een VATS of RATS. Dit zijn minimaal invasieve operatietechnieken met als doel dat u zo snel mogelijk uw oude leven kunt hervatten. U kunt voor het hervatten van uw werk zelf afspraken maken met uw werkgever of bedrijfsarts.​


O U heeft een traditionele longoperatie gehad. Het kan zijn dat u daardoor wat langer de tijd nodig heeft om uw werk te hervatten. Tijdens het polikliniekbezoek wordt werkhervatting met u besproken.​


Stoppen met roken

Rookt u nog, dan levert stoppen met roken u gezondheidswinst op en sneller herstel van uw operatie. Via de polikliniek Longgeneeskunde kunt u deelnemen aan het programma stoppen met roken. Maar ook kunt u via uw eigen huisarts begeleiding vragen bij het stoppen met roken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Longgeneeskunde

088 624 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 7 november 2023 / 6201