Contact
  1. 6206-Medebehandeling kinderoncologie op de afdeling Kindergeneeskunde
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Het Prinses Máxima Centrum in Utrecht (PMC) en de afdeling Kindergeneeskunde van Isala in Zwolle werken nauw samen. Zo verwijst de kinderoncoloog in het PMC kinderen door naar de afdeling Kindergeneeskunde voor medebehandeling. 'Medebehandeling’ betekent dat de kinderoncoloog in het PMC verantwoordelijk is voor de behandeling, maar dat een deel van de behandeling plaatsvindt op de afdeling Kindergeneeskunde in Zwolle.

Hier leest u wat u kunt verwachten op de afdeling Kindergeneeskunde als het gaat om de medebehandeling. Op de pagina ‘Welkom op de afdeling Kindergeneeskunde' leest u meer over de faciliteiten als uw kind op de kinderafdeling wordt opgenomen.

Het kinderoncologisch team

Het team bestaat uit:

  • kinderarts
  • verpleegkundig specialist
  • kinder(oncologie)verpleegkundige
  • pedagogisch medewerker
  • maatschappelijk werk 
  • diëtist
  • psycholoog.

Een nadere introductie van de leden van het team:

Kinderarts

Dr. Langenhorst en dr. Martens zijn de kinderartsen met het aandachtsgebied kinderoncologie. Zij zijn uw aanspreekpunt voor de (poli)klinische behandeling op de afdeling Kindergeneeskunde. De kinderarts overlegt regelmatig met de kinderoncoloog van het PMC.

Verpleegkundig specialist

Mevrouw Van 't Erve is verpleegkundig specialist en betrokken bij het behandeltraject. Samen met de kinderarts speelt de verpleegkundig specialist een rol in begeleiding en coördinatie van zorg gedurende dagbehandeling of opname. Zij is ook betrokken bij medische handelingen zoals bijvoorbeeld het aanprikken van de VAP (een implanteerbaar toedieningsysteem voor medicijnen).

Kinder(oncologie)verpleegkundige

De kinder(oncologie)verpleegkundige is verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg van uw kind tijdens de dagbehandeling of bij een opname. Zij assisteert de kinderarts of verpleegkundig specialist bij het aanprikken en verwijderen van de VAP-naald.

Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker is er ter ondersteuning van uw kind. Zij kan helpen bij de behandeling die door uw kind als vervelend of moeilijk wordt ervaren. Samen met u zoekt zij naar juiste afleidingstechnieken om optimaal steun te bieden. Geef gerust aan wat het beste aansluit bij uw kind. Als uw kind opgenomen is, komt de pedagogisch medewerker ook op de afdeling bij uw kind.

Maatschappelijk werk

Het maatschappelijk werk maakt kennis met u als ouders om te overleggen waarmee de maatschappelijk werker u eventueel kan helpen. Denk hierbij ook aan de praktische zaken waar u tegen aan kunt lopen. Heeft u al maatschappelijk werk in Utrecht, dan wordt er met u overlegd hoe het wordt vervolgd.

Diëtist

De diëtist kan u hulp en begeleiding bieden bij de voeding en voedingsproblemen van uw kind tijdens het ziekteproces en de behandeling. Waarschijnlijk heeft u al contact met de diëtist in het PMC. Heeft u vragen over de voeding, dan mag u ook altijd contact opnemen met één van onze diëtisten: mevr. K. Vrolijk of mevr. T. Schutte, t (038) 424 53 27 of e-mail: kind.dietist@isala.nl.

Psycholoog

Soms kan psychologische ondersteuning van meerwaarde zijn tijdens de behandeling. De klinisch psycholoog kan met u en eventueel uw kind contact leggen en begeleiding bieden.

Ontvangst op de afdeling Kindergeneeskunde

Dagbehandeling

Voor een dagbehandeling gaat u met uw kind naar de afdeling Kindergeneeskunde, dagverpleging V4.3. Daar is een kinder(oncologie)verpleegkundige die u ontvangt. Als u voor de eerste keer komt, vertelt ze hoe alles op de afdeling gaat en krijgt u een rondleiding.

De kinderarts komt met u kennismaken. Van de kinderoncoloog uit het PMC krijgen de kinderarts en kinder(oncologie)verpleegkundige een overdracht. Hierdoor zijn al een aantal dingen over uw kind bij ons bekend. Meestal worden er nog wel een paar vragen aan uw kind en u gesteld.

Ook maakt u kennis met de pedagogisch medewerker. Op de behandelkamer wordt de VAP aangeprikt door de kinderarts of verpleegkundig specialist. Eventueel wordt er bloed afgenomen. Er wordt cytostatica gegeven en daarna wordt de VAP-naald weer verwijderd.

Als u wilt kan de pedagogisch medewerker er bij zijn zodat zij uw kind kan ondersteunen met afleidingstechnieken die bij uw kind passen.

Opname kinderafdeling

Als uw kind moet worden opgenomen in het ziekenhuis, omdat uw kind bijvoorbeeld koorts heeft, dan gaat u naar de kinderafdeling V4.3. Wij stellen het op prijs als u bij een opname de medicijnen voor uw kind van thuis meebrengt voor de eerste uren van de opname. Natuurlijk worden de medicijnen hierna zo snel mogelijk vanuit de ziekenhuisapotheek geleverd.

Als uw kind is opgenomen op de kinderafdeling vindt er regelmatig contact plaats tussen de kinderarts van de kinderafdeling en de kinderoncoloog van het PMC.

Wat doet de afdeling Kindergeneeskunde anders dan het PMC? 

De afdeling Kindergeneeskunde probeert zoveel mogelijk vaste kinderartsen, verpleegkundig specialisten en kinder(oncologie)verpleegkundigen voor uw kind te laten zorgen. In het PMC is uw kind waarschijnlijk gewend aan een bepaald ritueel rondom het aanprikken van de VAP. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee.

Soms gebruikt het PMC andere naalden of pleisters voor het aanprikken en fixeren van de VAP dan wij. Voor de behandeling maakt dit echter geen verschil.

Aan wie stelt u vragen?

Als u of uw kind thuis vragen heeft, dan is de afspraak dat u eerst met het PMC contact opneemt. De kinderoncoloog neemt daarna eventueel contact op met onze afdeling om een deel van de zorg over te dragen. Als de kinderarts vragen heeft over de behandeling, overlegt deze met de kinderoncoloog van het PMC.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Kindergeneeskunde
(038) 424 50 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

19 februari 2019 / 6206