Contact
  1. 6223-Informatie voor het schrijven van geboorteplan
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Een geboorteplan is een overzichtelijk document waarin u uw wensen, verwachtingen en eventuele angsten rondom de bevalling beschrijft. Uw zorgverleners kunnen zo in één oogopslag zien wat uw verwachtingen zijn en daar zo goed mogelijk rekening mee houden. Voor sommige zwangere vrouwen is het fijn om er een te maken, maar er zullen ook zwangere vrouwen zijn die er geen behoefte aan hebben. Dat is ook prima.

Waarom een geboorteplan?

Met een goed gevoel terugkijken op uw bevalling blijkt vooral afhankelijk te zijn van de mate waarin u betrokken bent geweest bij de beslissingen die genomen zijn gedurende het proces. Als u het gevoel hebt gehad dat er naar u is geluisterd en dat beslissingen zoveel mogelijk samen zijn genomen, kunt u ook een bevalling met medische ingrepen positief ervaren.

Natuurlijk zijn er soms omstandigheden waardoor u niet bij elke beslissing betrokken kunt worden. Een bevalling gaat ook niet altijd zoals u die gepland had. Bevallen is een proces dat op verschillende manieren kan verlopen en dat niet helemaal is te sturen. Als u een leuke thuisbevalling voor ogen hebt en u moet toch in het ziekenhuis bevallen omdat uw vliezen bijvoorbeeld langer dan 24 uur gebroken zijn, dan is dat voor uw gevoel misschien jammer. Het is op dat moment medisch gezien wel noodzakelijk. Het gaat er uiteindelijk om dat u en uw kind er gezond doorheen komen. Indien de dingen anders gaan dan u bedacht had, is het wel belangrijk dat de reden waarom het anders is gelopen voor u duidelijk is.

Besef dat u zelf op elk moment nog van uw plan kunt niets afwijken. U kunt immers door veranderde inzichten en omstandigheden van gedachten veranderen. U kunt uw geboorteplan het beste zien als een gids voor u en de mensen om u heen. Het is geen blauwdruk zonder mogelijkheid tot afwijken.

Mocht u ervoor kiezen om een geboorteplan te schrijven, dan ondersteunen we u hier binnen Isala graag bij. In deze folder vindt u achtergrondinformatie om u te oriënteren op de keuzes die u tegenkomt rondom uw bevalling. De informatie waarover u kunt nadenken, krijgt u in logische volgorde aangeboden. Allereerst krijgt u informatie over de periode voor de bevalling, daarna tijdens de bevalling, gevolgd door na de bevalling en de kraamperiode. Met de folder Het schrijven van uw geboorteplan kunt u daadwerkelijk aan de slag gaan. Hierin vindt u eveneens dezelfde opbouw.

Voor de bevalling

Aanwezigen bij de bevalling

Het is goed om al in uw zwangerschap na te denken over wie u bij uw bevalling aanwezig wilt laten zijn. Zijn er naast uw partner nog andere mensen met wie u dit moment wilt delen? Mogen zij er vanaf het begin bij zijn, of worden zij op een later moment ingeseind? Welke rol gaan deze personen voor u vervullen?

Tijdens de bevalling

Begeleiders

Bij een poliklinische bevalling in het ziekenhuis wordt u begeleid door uw eigen verloskundige en zal ook een gespecialiseerde verpleegkundige of een kraamverzorgende van de afdeling Verloskunde bij u zijn. Als u een medische indicatie hebt, wordt u in Isala begeleid door een klinisch verloskundige of een arts- assistent gynaecologie. Daarnaast is er een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig. De gynaecoloog is op de achtergrond aanwezig, maar niet op de kamer, tenzij noodzakelijk.

Voor uw geboorteplan kunt u nadenken wie u bij uw bevalling om u heen wilt hebben. Het kan voorkomen dat u in het ziekenhuis te maken krijgen met coassistenten, leerling-verpleegkundigen en stagiaires. Vindt u het goed als stagiaires meelopen of een nieuw in te werken arts, verpleegkundige of verloskundige? Wilt u dat dit van tevoren aan u wordt gevraagd? Dit kunt u in uw geboorteplan aangeven.

In het ziekenhuis krijgt u te maken met wisseling van de diensten, waardoor het kan zijn dat u tijdens uw bevalling nog een keer een andere verpleegkundige en arts of verloskundige krijgt. Dat is helaas niet anders. Natuurlijk kunt u uit uw eigen omgeving ook mensen kiezen die u graag ter ondersteuning bij uw bevalling wilt hebben, of bijvoorbeeld een professioneel begeleider. Continue begeleiding tijdens de bevalling heeft een positief effect op het verloop van een bevalling. Een doula is een bevalcoach die op een niet-medische wijze ondersteunt tijdens de zwangerschap, bevalling en/of kraamperiode. Meer informatie over de doula vindt u op de website www.doula.nl.

Pijnbeleving

Pijn bij een bevalling is anders dan pijn als gevolg van een verwonding. Het lijkt op menstruatiepijn maar is intenser. Kenmerkend van bevallingspijn is dat het in golven komt en u altijd een rustperiode hebt. Naarmate de ontsluiting vordert worden deze rustperiodes korter. Er is dan net tijd genoeg om het te laten zakken, te ontspannen en je te concentreren op de volgende wee.

Weeën doen pijn omdat de baarmoedermond erg gevoelig is en nu onder druk wordt geopend. Bovendien hangt de baarmoeder met allerlei banden (soort spiertjes) aan het bekken. De banden staan onder spanning omdat de baarmoeder gegroeid is. Als de baarmoeder samentrekt tijdens een wee, komt er nog meer spanning op die banden. Dat geeft pijn. De banden lopen van de baarmoeder naar diverse plekken van het bekken, hierdoor kan de pijn op verschillende plaatsen zitten. De ene barende heeft vooral pijn onderin haar buik, terwijl een ander lage rugpijn heeft die ook kan uitstralen naar haar benen.

Pijnbestrijding

Pijn tijdens de bevalling is dus een normaal verschijnsel. Wel zijn er legio mogelijkheden om deze pijn hanteerbaarder te maken. Zo kan warmte helpen bij het vinden van ontspanning. Een warme kruik of Thermacare©/warmtepakking (verkrijgbaar bij apotheek en drogist) zijn goede hulpmiddelen om plaatselijk de pijn te verlichten in rug, buik en benen. Ook kan het fijn zijn om een warme douche te nemen. In Isala is op uw kamer ook een douche aanwezig waar u (mits medisch verantwoord) zo lang onder mag als u wil. Een warme douche helpt door de warmte en de kracht van de stralen om de spanning uit de spieren te halen. En ontspannen helpt tegen de pijn.

Indien u een zwangerschapscursus heeft gevolgd, kunt u tijdens de bevalling de geleerde ademhalingsoefeningen toepassen. Het vinden van een regelmatig ritme van in- en uitademing op geleide van uw weeën kunnen een zeker mate van controle over de pijn verschaffen. Uw begeleiders tijdens de bevalling kunnen u hier indien nodig bij ondersteunen.

Vooral als u rugweeën heeft, kan masseren heel goed helpen. Vraag uw partner, of iemand anders die bij de bevalling aanwezig is, om flink te drukken op de plaats die u het meest zeer doet. Vaak is dit een plek net boven uw stuitje. We noemen het masseren, maar eigenlijk gaat het vooral om tegendruk geven op de zere plek. Geef aan waar de plek precies zit en hoe hard er gedrukt moet worden. Uw partner kan met de handpalm hard drukken zolang de wee er in alle hevigheid is. Zodra de wee weg is, kan er gestopt worden met drukken. Ook bij beenweeën kan het helpen om uw beide benen te laten masseren door uw partner, of dit zelf te doen. Ongeveer een derde van de vrouwen heeft last van lage rugpijn tijdens de weeën. Met name de voorover hangende houdingen waarin de onderrug een beetje gestrekt wordt kunnen hierbij helpen.Door naast het bed te staan of naast het bed te zitten en voorover te leunen, zorgt u voor deze strekking.

Soms biedt medicamenteuze pijnstilling een fijne uitkomst. Als het nodig is, is er in het ziekenhuis altijd medicamenteuze pijnbestrijding voorhanden. Als de situatie zich er voor leent om hier gebruik van te maken, zal uw zorgverlener u zeker helpen dit te regelen als u aangeeft hier gebruik van te willen maken. Informeer bij uw gynaecoloog of vraag naar de folder Pijnbestrijding tijdens bevalling. Ook op het verpleegkundig spreekuur (VSO) kunt u hier informatie over krijgen. Tijdens de voorlichtingsavonden wordt dit onderwerp ook behandeld en op de site van de Isala staan de voorlichtingsfilmpjes en folders ook. Voor uw geboorteplan kunt u nadenken over de wijze waarop u bij voorkeur de pijnlijkheid van de weeën wilt hanteren.

Houdingen

Verschillende houdingen zoeken tijdens de bevalling is een goede manier om met uw pijn om te gaan en u in uzelf terug te trekken. Door een comfortabele houding aan te nemen, kan u de weeën beter opvangen.
Welke houding goed is, is voor iedere vrouw verschillend. Dat kan afhangen van waar u de weeën voelt, in uw buik of in uw rug, en hoe vermoeid u bent. De één vindt het fijn om te hangen en rond te lopen, de ander wil het liefst liggen. Zorg er in ieder geval voor dat u een houding vindt waarin u tussen de weeën door goed kan ontspannen.

In het ziekenhuis kunt u ook overleggen met uw verpleegkundige of verloskundige/ arts-assistent welke houding u graag aan wilt nemen. Soms is het niet nodig om continu aan de bewaking te liggen, dat kan soms ook met tussenpozen. En moet u wel aan het CTG-apparaat liggen, dan kan dat meestal ook terwijl u op uw zij ligt of bijvoorbeeld op een stoel zit of naast het bed staat.

Ontspanning en comfort

Het verloop van de bevalling wordt beïnvloed door de aanmaak van verschillende hormonen, zoals oxytocine, endorfine en adrenaline. De aanmaak van deze hormonen kan beïnvloed worden door uzelf, maar ook door omgevingsfactoren. Warmte, aandacht, rust, gedempt licht en een gevoel van veiligheid helpen bij het aanmaken van de hormonen endorfine en oxytocine. Endorfine en oxytocine dragen in positieve zin bij aan de bevalling. Endorfine brengt u in een dromerige meditatieve roes waardoor u de pijn beter aan kunt. Oxytocine bevordert het samentrekken van de baarmoeder en de toeschietreflex van moedermelk. Ook vergroot oxytocine het gevoel van verbondenheid met uw kind.

Negatieve factoren tijdens je bevalling zorgen voor de aanmaak van het stresshormoon adrenaline. Dit kan veroorzaakt worden door angst, kou, schaamte, fel licht, zorg voor anderen of aanwezigheid van mensen waar u zich niet veilig bij voelt. Adrenaline blokkeert een goede productie van endorfine en oxytocine.

Kort samengevat: voldoende oxytocine en endorfine bevorderen het bevalproces en deze hormonen beïnvloeden elkaar positief. Adrenaline belemmert het bevalproces en dit hormoon beïnvloedt de hormonen oxytocine en endorfine negatief. In uw bevalplan kunt u opnemen wat u belangrijk vindt ten aanzien van het bevorderen van ontspanning en comfort.

Na de bevalling

Het eerste contact met uw kindje

Na de geboorte is het tijd om uitgebreid kennis te maken met uw baby. Het is prettig als dat in alle rust gebeurt. De een heeft hier meer tijd voor nodig dan de ander, dat hangt er mede van af hoe uw bevalling is verlopen. Soms heeft u rust nodig om tot uzelf te komen voor u de aandacht op uw baby kan richten. Juist dan is het belangrijk dat uw baby bij u ligt en u die ruimte krijgt. Dat is ook de reden dat het binnen Isala (indien medisch verantwoord) de gewoonte is om de baby het eerste uur na de geboorte bij u op de buik te laten liggen. De eerste beoordeling van de conditie van het kindje (APGAR score) kan ook terwijl het kindje op de buik ligt. Het goed nakijken van het kindje en het wegen kan na dit eerste uur.

Een baby is het eerste uur actief bezig met kennismaken. Hij kijkt alert rond, ruikt, voelt en proeft. Hij geeft al ongelofelijk veel signalen af en communiceert op die manier met zijn omgeving. Als u borstvoeding geeft kunt u dat meteen in dit eerste uur proberen. Als u flesvoeding geeft kunt u, nadat uw kindje in nagekeken door de arts of verloskundige, het eerste flesje geven. Het is dan fijn als u al een eigen fles heeft meegenomen.

Afnavelen

Indien uw baby een goede start heeft, kan er even gewacht worden met afnavelen. Meestal gebeurt dit als de navelstreng uitgeklopt is en er geen bloed meer van u naar uw kind gaat. U kunt van tevoren nadenken over wie de navelstreng gaat doorknippen. Gaat uw partner dat doen of doet u dat zelf? Of laat u dat over aan de arts of verloskundige? De verpleegkundige die bij uw bevalling aanwezig is, zal doorgaans met uw eigen camera een foto maken van dit moment.

De placenta

Nadat uw baby is geboren, zal u oxytocine toegediend krijgen om de geboorte van de placenta te bespoedigen. Nadat de placenta is geboren, kunt u deze (indien gewenst) bekijken. Eventueel kunt u er ook een foto van maken. De placenta wordt weggegooid, als u er iets anders mee wilt kunt u dat aangeven.

De eerste verzorging van uw baby

Nadat uw baby is nagekeken door de arts of verloskundige, kan hij/zij aangekleed worden. Dit is voor uw partner wellicht een mooi moment om voor het eerst contact te maken. In uw geboorteplan kunt u aangeven welke rol uw partner in de verzorging zou willen innemen.

Foto’s en video

Wilt u foto's van de hele bevalling of alleen van na de geboorte? Wie gaat dit verzorgen? Op de afdeling heeft de verpleegkundige vaak wel even een momentje vrij om enkele foto’s te nemen. Als uw baby is geboren mag er afhankelijk van de omstandigheden ook gefilmd worden met een videocamera. Leg op tijd uw video(camera) klaar en zorg voor volle batterijen.

Borstvoeding

De eerste voeding is een heel intiem moment samen met uw baby. Een baby is met name het eerste uur na de bevalling heel alert. Dat is de beste tijd om aan te leggen. Het eerste half uur zal uw baby mogelijk wat moeten bijkomen van de bevalling. Daarna zal hij/zij misschien eerst wat smakgeluidjes maken, het tongetje naar buiten steken en zoeken om aan te geven dat het wil drinken.

De verpleegkundige die u begeleidt wil u graag helpen met aanleggen. Natuurlijk mag u het ook zelf doen. Ook als uw baby een couveuse nodig heeft of geboren is via een keizersnede is het goed om zo snel mogelijk aan te leggen. Het zo snel mogelijk aanleggen heeft invloed op uw hele borstvoedingsperiode. De voeding komt dan sneller op gang en zal zelfs na enkele maanden aantoonbaar langer en beter blijven komen.

In het ziekenhuis zijn ook lactatiekundigen werkzaam die in consult gevraagd kunnen worden als er vragen of problemen zijn.

Flesvoeding

Standaard voeding voor de pasgeborene en flesjes zijn aanwezig op de afdeling. Natuurlijk mag u uw eigen fles en voeding meenemen. Wilt u bijv. hypoallergene voeding gaan geven, dan is dat mogelijk. U moet deze voeding dan wel zelf meenemen van huis.

De kraamperiode

Gezinsgerichte zorg

Na de bevalling worden u en uw partner in staat gesteld om zoveel mogelijk samen te zijn met uw baby. Gezinsgerichte zorg biedt de mogelijkheid om de verzorging van de pasgeborene samen te doen, zodat men in de gelegenheid wordt gesteld om een zo goed mogelijke start te maken als gezin in het ziekenhuis. Voor uw geboorteplan kunt u nadenken over hoe u deze gezinsgerichte zorg wilt vormgeven. Wilt u dat uw partner ook ’s nachts blijft om mee te helpen in de zorg voor u en uw baby? Welk aandeel wil uw partner hierin leveren?

Na de bevalling als u weer naar huis gaat, komt de kraamverzorgende erbij. Wat verwacht u op dat moment van haar en wat verwacht u in uw kraamperiode. Bedenk dat u dan net bevallen bent, en dus weinig ruimte hebt om met haar uw wensen te bespreken, Schrijf uw verwachtingen daarom op in uw plan

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Verloskunde
(038) 424 35 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Gyneacologie
(0522) 23 38 11 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Let op!
Opname tijdens zwangerschap en bevalling vinden plaats in Isala Zwolle.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 13 juni 2019 / 6223