Contact
  1. 6270-Elleboogklachten

De volgende aandoeningen aan de elleboog komen regelmatig voor: beschadiging door een ongeval, beschadiging door een blessure, beschadiging door gewrichtsontsteking (reumatische artritis) en slijtage (artrose).

​Onderzoek elleboog

Als u klachten heeft aan uw elleboog, maakt u een afspraak op de polikliniek Orthopedie. Hiervoor heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Op de polikliniek heeft u een gesprek met een orthopedisch chirurg over uw (pijn)klachten. Ook doet de chirurg lichamelijk onderzoek.

Vóór of direct na uw gesprek maakt u röntgenfoto’s. Hierop kan de chirurg zien wat de oorzaak is van uw klachten. Daarbij is het soms nodig om contrastvloeistof te injecteren in uw gewricht. Hierdoor wordt het op de foto of scan beter zichtbaar. Na het zien van de resultaten kan de chirurg een diagnose stellen.

Soms kan verder onderzoek nodig zijn. In dat geval bespreekt de orthopedisch chirurg de uitslagen op een vervolgafspraak.

Behandelingen

Is uw elleboog beschadigd? Het hangt af van de aard van de beschadiging welke behandeling wordt geadviseerd. Soms is een kijkoperatie (arthroscopie) een behandeloptie.

In andere gevallen is marcainisatie mogelijk: het injecteren van een verdovend geneesmiddel. Dit geneesmiddel kan uw pijn tijdelijk wegnemen. De juiste plaats voor de injectie bepalen we met een röntgenfoto van uw elleboog. Bij het maken van deze foto wordt er contrastvloeistof in uw gewricht gespoten.

Heeft u artrose aan uw elleboog? Dan zijn er de volgende behandelmogelijkheden:

  • Artrosepolikliniek
    U kunt worden doorverwezen naar de Artrosepolikliniek, Dit is een speciaal spreekuur voor patiënten met artrose. Hier wordt u stapsgewijs behandeld voor uw klachten.
  • Operatie (prothese elleboog)
    Ernstige elleboogklachten door artrose behandelen we uiteindelijk meestal met een operatie. Hierbij krijgt u een prothese die uw ellebooggewricht vervangt. Doorslaggevend voor deze operatie is meestal de pijn die u ervaart aan uw gewricht. Uw chirurg overlegt hierover met u.

Operatie (elleboogprothese)

Als u een elleboogprothese krijgt, duurt de operatie ongeveer anderhalf uur. De chirurg legt uw ellebooggewricht bloot en past het gewricht aan, zodat de prothese goed aansluit op uw boven- en onderarm. Hij/zij zet de prothese vast met botcement, zodat deze goed hecht aan uw eigen botweefsel.

Meestal herstelt u vier dagen op de verpleegafdeling. U oefent met een fysiotherapeut om uw arm weer te bewegen en te gebruiken. Hiervoor heeft de afdeling een speciale oefenkamer. Als u voldoende bent hersteld, kunt u naar huis.

Controle

Vaak is het nodig dat u thuis oefent en onder behandeling blijft bij uw eigen fysiotherapeut. Ook komt u regelmatig op controle bij een arts-assistent (onder supervisie van een orthopedisch chirurg).

Deze controles vinden plaats:

  • na drie weken en zes maanden, gedurende uw herstelperiode;
  • (vaak) zes maanden na uw operatie.

Afhankelijk van uw situatie vindt dan een beslissing plaats over het vervolgtraject.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Orthopedie
088 624 56 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel of Steenwijk

Orthopedie
088 624 96 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 14 maart 2022 / 6270