Contact
 1. 6298-Hartkatheterisatie (CAG)

Röntgenopnames van het hart

Een hartkatheterisatie (CAG) geeft de cardioloog informatie over de toestand van uw hart. Een hartkatheterisatie wordt gedaan om een beeld te krijgen van de gezondheid van kransslagaderen, de pompfunctie van de linkerhartkamer en de hartkleppen. De kransslagaderen zijn de bloedvaten die de hartspier voorzien van zuurstofrijk bloed. De linkerhartkamer pompt het bloed in de grote lichaamsslagader (aorta). Hier beschrijven we het verloop van dit onderzoek.

Voorbereiding

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Bespreek dit tijdens de afspraak met uw cardioloog voorafgaand aan de ingreep. De arts vertelt u welke medicatie u voorafgaand aan de ingreep kunt blijven innemen. Ook vertelt de dokter u hoe u uw medicijngebruik na de behandeling kunt hervatten.  

Heeft u diabetes? Bespreek in dat geval ook met uw cardioloog of u de dosering van uw diabetesmedicijnen moet aanpassen. 

Wat neemt u mee?

 • Neem alle medicijnen die gebruikt mee naar het ziekenhuis.
 • Ook een actueel medicatieoverzicht. Dit kunt u kosteloos opvragen bij uw apotheek.
 • Nachtkleding en toiletartikelen voor het geval u toch een nacht in het ziekenhuis moet blijven.

Maaltijden

U kunt tot aan de opnametijd gewoon eten en drinken zoals u gewend bent. 

Het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. U mag dezelfde dag nog naar huis.
De cardioloog en enkele hartfunctielaboranten voeren het onderzoek uit op de hartkatheterisatiekamer. In deze kamer staat naast de behandeltafel een groot röntgenapparaat. Hiermee zal de cardioloog filmopnames van de kransslagaderen maken. Ook ziet u een aantal monitoren hangen, waarop hij uw hartritme en de röntgenbeelden kan aflezen.

De hartkatheterisatie wordt via de lies of de pols uitgevoerd. Uw lies of pols wordt eerst plaatselijk verdoofd, waarna de (slag)ader wordt aangeprikt. Via dit aangeprikte vat worden de katheters (holle lange buisjes) richting uw hart gebracht. U zult daar weinig tot niets van merken. Het aanprikken en het plaatsen van de buisjes kan ondanks de verdoving wel gevoelig zijn, het verdere onderzoek is doorgaans pijnloos. De cardioloog spuit, via de katheters, meerdere keren contrastvloeistof in uw linker hartkamer en in de kransslagaderen. Dat kan een warmtegevoel geven, maar dat trekt dan snel weer weg. Door de contrastvloeistof kan de röntgeninstallatie uw hart en de kransslagaderen goed in beeld brengen. Om uw hart vanuit verschillende posities te onderzoeken, draait het röntgenapparaat om u heen.

Na het onderzoek

In enkele gevallen worden patiënten direct aansluitend aan de hartkatheterisatie gedotterd. Meer informatie hierover kunt u vinden in de folder Dotteren en stents.

Na afloop van de hartkatheterisatie wordt het aangeprikte bloedvat in de lies of de pols een tijd met de hand dichtgedrukt. In de lies wordt een zogenaamde ‘plug’ geplaatst. Een plug is een dopje gemaakt van eiwit dat de aanprikplaats afdicht. Deze plug lost vanzelf op binnen negentig dagen. Tot die tijd moet u een kaartje bij u dragen waarop vermeld staat dat er bij u een plug is geplaatst. Dit kaartje ontvangt u na de behandeling. Soms komt er een drukverband om de lies en moet u nog een tijd stil blijven liggen; de verpleegkundige geeft aan hoe lang.

Om de pols wordt een polsband met lucht geplaatst die de aanprikplaats tijdelijk afdicht. U hoeft geen bedrust te houden na de ingreep, maar u moet de polsband wel een aantal uren omhouden. De verpleegkundige geeft aan hoe lang dit nodig is.

Veel drinken

Het is belangrijk dat u na de behandeling veel drinkt om de nieren tegen het gebruikte contrastvloeistof te beschermen.

Ontslagpapieren en -informatie

Als u naar huis gaat, krijgt u een voorlopige ontslagbrief voor de huisarts mee en ontvangt u ontslaginformatie (mondeling of schriftelijk) van de verpleegkundige. Ook belangrijk om te weten:

 • U ontvangt binnen vijf werkdagen na ontslag thuis een uitnodiging voor een controleafspraak bij uw cardioloog, meestal over zes tot acht weken.
 • Als u onder behandeling bent in een ander ziekenhuis, moet u zelf een controleafspraak maken met uw eigen cardioloog.
 • Als u nieuwe medicatie nodig heeft, krijgt u een recept mee waarmee u bij de apotheek in Isala of bij uw thuisapotheek de medicatie op kunt halen. Bij uw apotheek kunt u vragen om een nieuw medicatieoverzicht.
  Tenzij anders vermeld moet u uw thuismedicatie blijven gebruiken.
 • Als er een plug in uw lies is geplaatst, moet u de ‘Patiëntenkaart angioseal’ gedurende negentig dagen bij u dragen.

Risico's

Bij de meeste hartkatheterisaties doen zich geen problemen voor. Toch zijn er wel risico's aan het onderzoek verbonden.

Na het onderzoek kunnen de volgende bijverschijnselen voorkomen. Ze verdwijnen vanzelf weer.

 • Pijn op de borst.
 • Een allergische of overgevoeligheidsreactie op de contrastvloeistof die gebruikt wordt bij het onderzoek.
 • Bloeduitstortingen en/of pijn op de plaats van de insteekopening.
 • Afwijkingen in het hartritme.

Is de aandoening waarvoor u behandeld wordt ernstig, dan kunnen de complicaties ook ernstiger zijn.

Zoals bijvoorbeeld:

 • Het ontstaan van bloedstolsels waardoor een hart- of herseninfarct zou kunnen ontstaan.
 • Door de contrastvloeistof kan de bloedsomloop overbelast worden, waardoor kortademigheid kan ontstaan.
 • Het bloedvat kan beschadigd worden. 

Herstel thuis

Wondgenezing

De lieswond/polswond heeft enkele dagen nodig om te genezen. Door het aanprikken van de slagader in de lies/pols kan er een bloeduitstorting ontstaan. Deze kan nog enkele dagen tot weken zichtbaar en/of gezwollen zijn of zelfs ‘afzakken’ richting knie/elleboog. Hoewel dit vervelend kan zijn, is dit geen reden tot bezorgdheid.
Als er een kleine hoeveelheid vocht uit de wond lekt, kunt u een droog steriel gaas op de wond leggen en deze vastplakken met een pleister. Gebruik geen poeders of zalfjes op de wond. U kunt gewoon iedere dag douchen.

Om nabloeding te voorkomen is het belangrijk dat er geen grote druk of belasting op de wond komt.U kunt dit voorkomen door de onderstaande leefregels in acht te nemen.

Lies

Wanneer het onderzoek via de lies plaatsvond, dan geldt voor de eerste vijf dagen:

 • Niet zelf autorijden.
 • Niet fietsen.
 • Niet zwaarder tillen dan vijf kilo.
 • Probeer niet te hard te persen op het toilet.
 • Wees voorzichtig met traplopen.
 • Niet te veel hurken/bukken.

Pols

Vond het onderzoek plaats via de pols, dan geldt:

De eerste twee dagen:

 • Niet zelf autorijden.
 • Niet fietsen.

Voor de eerste vijf dagen geldt:

 • Niet zwaarder tillen dan vijf kilo.
 • Niet afzetten met de aangedane pols.

Nacontrole

U ontvangt binnen vijf werkdagen de controleafspraak met de cardioloog. Meestal zal dit binnen zes weken zijn.

Hartrevalidatie

Veel patiënten zijn na een ingreep aan het hart erg onzeker over hun lichaam. Wat kan ik wel, wat kan ik niet? Thuis komen de vragen over bewegen, voeding, werk en leefstijl. Vaak kunt u en mag u meer dan u denkt. Het is ook belangrijk dat u nieuwe klachten voorkomt.

In Zwolle kunt u een hartrevalidatieprogramma volgen bij het Isala Harthuis. Wij bekijken samen met u wat het beste past bij uw persoonlijke doelen en situatie. Dit doen we volgens de Richtlijn Hartrevalidatie van de Nederlandse Hartstichting. Na uw behandeling in Isala bespreekt uw cardioloog met u de mogelijkheid om een hartrevalidatieprogramma te volgen. Als dat niet het geval is vraag dat dan gerust. Lees voor meer informatie ook de folder Hartrevalidatie.

Klachten

Bij klachten gerelateerd aan de ingreep kunt u overdag contact opnemen met de polikliniek Cardiologie 088 624 23 74. Buiten kantooruren en in het weekend wordt u via het algemene nummer 088  624 50 00 doorverbonden met de dienstdoende arts. Als u vragen heeft over de behandeling kunt u contact opnemen met de polikliniek Cardiologie.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Cardiologie
088 624 23 74 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de Nederlandse Hartstichting.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6298

Gerelateerde folders