Contact
  1. 6339-Hiv en aids

​Tegenwoordig kan een hiv-infectie langdurig worden onderdrukt, waardoor mensen met hiv gezond kunnen blijven. Hier leest u over hiv, aids en de behandelmogelijkheden.

Hiv

Hiv is een virus dat de afweer bij mensen verzwakt. Hiv is de afkorting van humaan immunodeficiëntie virus. Humaan betekent menselijk en immunodeficiëntie betekent dat het menselijk afweersysteem (het immuunsysteem) wordt aangetast.

Hiv vermindert het aantal cellen van de menselijke afweer die T-helpercellen (of CD4-cellen) heten. Wanneer deze cellen dusdanig zijn aangetast is het lichaam niet meer in staat om zelf bepaalde ziekteverwekkers goed te bestrijden. Daardoor kunnen er infecties optreden. Mensen die geen hiv-infectie hebben, kunnen dergelijke infecties wel zonder problemen met hun afweersysteem bestrijden.

Hiv oorzaken

Hiv is overdraagbaar van persoon op persoon. Het virus kan op anderen overgaan door

  • onbeschermd seksueel contact;
  • bloed-bloed-contact zoals bij gezamenlijk gebruik van injectienaalden.

Ook kan het virus worden overgedragen van moeder op kind.

Diagnose hiv

We kunnen een infectie met hiv vaststellen door een bloedonderzoek. Bij bloedonderzoek bekijken we of er antistoffen tegen hiv in het bloed zitten. Het menselijke afweersysteem maakt namelijk antistoffen aan om het hiv te bestrijden.

Er zijn twee bloedtesten:

  1. de zogenoemde ELISA-test.
  2. de zogenoemde Western Blot techniek. Deze test wordt als bevestiging gedaan als de uitslag van de ELISA-test positief is. De Wester Blot test wordt gedaan uit hetzelfde bloed. Dit doen we om honderd procent zekerheid te verkrijgen over de aanwezigheid van hiv.

Na drie maanden definitief

Net als bij andere virusinfecties zijn antistoffen pas na enkele weken aantoonbaar in het bloed. De periode waarin nog geen hiv-antistoffen stoffen in het bloed te zien zijn, maar al wel een infectie heeft plaatsgevonden, heet de 'windowfase'. Meestal duurt deze windowfase enkele weken. Bij patiënten met een hiv-infectie zijn de hiv-antistoffen aantoonbaar binnen drie maanden. Daarom volgen wij het algemene advies om drie maanden na een mogelijke infectie pas de definitieve uitspraak te doen of u hiv-seropositief of -negatief bent.

Aids

Wanneer de uitslag van uw bloedtest hiv-seropositief is, betekent dit niet dat u ook direct aids heeft. De diagnose 'aids' wordt pas gesteld als het virus uw afweer zo ernstig heeft aangetast, dat er een of meer infecties optreden, die normaal gesproken bij een gezonde afweer vanzelf zouden genezen.

Aids is de afkorting van acquired immuno deficiency syndrome. Letterlijk betekenen deze vier woorden 'verworven', 'afweersysteem', 'tekort' en 'complex van ziektes'. Aids is dus een opgedane aandoening, waarbij het afweersysteem tekortschiet. Hierdoor kunnen verschillende ziektes ontstaan.

Vroeger leidde een hiv-infectie in bijna alle gevallen tot aids en als gevolg daarvan tot de dood. Tegenwoordig zijn er mogelijkheden om de infectie te onderdrukken.

Diagnose aids

Wanneer er een of meer infecties optreden is er sprake van 'aids'. Dit soort infecties worden opportunistische infecties genoemd; ze kunnen soms levensbedreigend zijn.

  • Een opportunische infectie bij hiv-positieve patiënten is bijvoorbeeld een bepaalde vorm van longontsteking, Pneumocystis Jiroveci Pneumonie (PJP) genaamd.
  • Behalve infecties kan het hiv het ontstaan van bepaalde vormen van kanker veroorzaken, bijvoorbeeld het Kaposi-sarcoom.

Behandeling

De huidige medicatie geneest de hiv-infectie niet. Wel zorgen de medicijnen ervoor dat het aantal virusdeeltjes wordt onderdrukt. Dat vertraagt de ontwikkeling van de ziekte. Bij Isala bestaat de behandeling uit de volgende onderdelen:

Bloedonderzoek naar het aantal T-helpercellen

Voor de behandeling van hiv is het belangrijk te weten hoe het gesteld is met het aantal T-helpercellen (of CD4-cellen) per milliliter bloed. Dit zijn de cellen in het afweersysteem die door het hiv worden aangetast.

Hiv is, net als andere virussen, voor de vorming van nieuwe virusdeeltjes afhankelijk van een gastheercel en dat is de T-helpercel. Hoe het met de T-helpercellen gesteld is, kan na bloedafname in het laboratorium worden bepaald.

Inzet van medicijnen

In de levenscyclus of vermenigvuldiging van hiv zijn verschillende stappen te onderscheiden. Deze zijn per stap met medicijnen te behandelen. Deze medicijnen remmen het hiv, zodat het geen nieuwe virusdeeltjes meer kan maken.

De medicijnen die op dit moment beschikbaar zijn, zijn in verschillende groepen ingedeeld die elk een van die stappen blokkeren. Er wordt altijd een combinatie van medicijnen uit verschillende groepen voorgeschreven. Dit noemen we de combinatietherapie of HAART (Highly Active Anti Retroviral Therapy).

Bloedonderzoek naar de werking van de medicijnen

Om te bekijken of de medicijnen hun werk goed doen, onderzoeken we het bloed van de patiënt op het aantal hiv-deeltjes, ook wel ‘Viral Load’ genoemd.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen, Heerde of Meppel

Infectieziekten
(038) 424 33 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 6339

Gerelateerde folders

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.