Contact
 1. 6343-Fysiotherapie bij opname
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

​Bij opname in Isala kan fysiotherapie een onderdeel van de behandeling zijn. Hier lichten we in grote lijnen toe wat u per afdeling kan verwachten.

Uitleg

De fysiotherapeut helpt u letterlijk en figuurlijk weer op de been. Doel van fysiotherapie is dat u zo snel mogelijk weer zelfstandig functioneert, zodat u naar huis kunt. Welke therapie u precies krijgt, hangt af van uw situatie en de vraag van uw arts.

Uw behandelend arts vraagt de fysiotherapie voor u aan.

De fysiotherapeut heeft direct contact met uw andere behandelaars, zoals artsen, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten en logopedisten. Door deze samenwerking kunnen we u de beste zorg leveren.

Fysiotherapie per afdeling

 • cardiochirurgie
 • chirurgie
 • gynaecologie
 • verloskunde
 • intensive Care (IC)
 • interne geneeskunde
 • longgeneeskunde
 • kindergeneeskunde
 • neurologie
 • neurochirurgie
 • orthopedie
 • psychiatrie
 • reumatologie
 • urologie

Cardiochirurgie

Als u aan uw hart wordt geopereerd, krijgt u voor en na de operatie te maken met de fysiotherapeut. Vóór uw operatie krijgt u informatie en instructies over:

 • uw ademhaling;
 • hoesten;
 • bewegen in en buiten uw bed.

Na de operatie krijgt u begeleiding en advies over:

 • het verbeteren van uw ademhaling;
 • uw houding;
 • bewegen in en buiten uw bed.

Ook krijgt u inspanningsoefeningen die u langzaam opbouwt. Zo wordt u zelfredzaam in elke fase van uw herstel, totdat u weer de inspanning aankunt die u ook thuis moet leveren.

Chirurgie

Zowel voor als na een chirurgische ingreep kunt u te maken krijgen met de fysiotherapeut. Denk bijvoorbeeld aan:

 • chirurgie na een ongeval;
 • maag-darmchirurgie;
 • vaatchirurgie;
 • een operatie bij kanker;
 • een kijkoperatie;
 • een ingreep aan uw knie, heup, schouder, enkel etc.

U werkt met de fysiotherapeut aan uw conditie en/of spierfunctie, zodat u zo snel mogelijk herstelt. Uw behandeling kan bestaan uit:

 • begeleiding bij het verplaatsen van bed naar stoel;
 • looptraining (met of zonder hulpmiddel);
 • conditie- en krachttraining;
 • ademhalingsoefeningen.

Gynaecologie

Op de afdeling Gynaecologie ziet u de fysiotherapeut na een operatie tegen verzakkingsklachten. Meestal twee of drie dagen na uw operatie krijgt u advies over:

 • bewegen;
 • het gebruik van uw bekkenbodemspieren in de eerste zes weken na de operatie;
 • uw toilethouding en –gedrag. Dit omdat u na de operatie problemen kunt hebben met het vullinggevoel in blaas of endeldarm;
 • ontspanning.

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een verwijzing mee voor een bekkenfysiotherapeut of een fysiotherapeut in uw buurt, die geschoold is in bekkenbodemproblematiek.

Meer informatie

Voor meer informatie kijk in de folder Fysiotherapie rondom de gynaecologische verzakkingsoperatie. Kijk voor een geregistreerd (bekken)fysiotherapeut op www.fysiotherapie.nl.

Verloskunde

De fysiotherapeut kan bij u langskomen op de afdeling Verloskunde of Intensieve verloskunde.

Verloskunde

U krijgt bezoek van de fysiotherapeut als:

 • u bent bevallen met een kunstverlossing;
 • er tijdens uw bevalling een totaalruptuur is ontstaan;
 • u last heeft van bekkenpijn en problemen heeft om weer te gaan bewegen.

Intensieve Verloskunde

Op de afdeling Intensieve Verloskunde bezoekt de fysiotherapeut u op aanvraag van uw specialist. U krijgt dan bijvoorbeeld:

 • voorlichting over de bevalling;
 • begeleiding bij bedrust, als uw kindje mogelijk te vroeg geboren wordt;
 • advies bij gewrichts- en pijnklachten;
 • ontspanningsoefeningen.

Intensive Care (IC)

Op de Intensive Care behandelt de fysiotherapeut u om:

 • uw gewrichten en spieren soepel te houden;
 • een goede ademhaling te behouden.

De behandeling kan bestaan uit:

 • ademhalingsoefeningen;
 • begeleiding bij het verplaatsen, bijvoorbeeld van bed naar stoel;
 • oefentherapie op bed.

De fysiotherapeut werkt nauw samen met andere behandelaars op de Intensive Care.

Interne geneeskunde

Als u bent opgenomen vanwege een maag-, darm- of leverziekte of een andere interne aandoening, kunt u te maken krijgen met de fysiotherapeut. Deze werkt met u aan uw conditie en/of spierfunctie, zodat u zo snel mogelijk herstelt. Uw behandeling kan bestaan uit:

 • begeleiding bij het verplaatsen, bijvoorbeeld van bed naar stoel;
 • looptraining (met of zonder hulpmiddel);
 • conditie- en krachttraining;
 • ademhalingsoefeningen.

Longgeneeskunde

U kunt behandeld worden door de fysiotherapeut, als u bent opgenomen voor:

 • astma;
 • COPD;
 • longontsteking of een andere longaandoening;
 • een longoperatie.

Uw therapie kan bestaan uit:

 • instructies over ademhaling en hoesttechniek;
 • het verbeteren van uw mobiliteit;
 • het verbeteren van uw conditie;
 • hulp bij herstel na een longoperatie.

Kindergeneeskunde

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar worden behandeld door de kinderfysiotherapeut. Deze kan worden ingeschakeld voor:

 • Het stellen van een diagnose met behulp van fysiotherapeutisch onderzoek.
 • Een behandeling, bijvoorbeeld het stimuleren van de ontwikkeling van een zuigeling of het met krukken leren lopen van een tiener bij een beenbreuk.

Uw kind wordt behandeld op de kinderafdeling, de afdeling Neonatologie of op de afdeling Fysiotherapie. Na ontslag uit het ziekenhuis, kan het nodig zijn om door te gaan met de fysiotherapie. Dan wordt de behandeling overdragen aan een kinderfysiotherapeut bij u in de buurt. Ga naar www.defysiotherapeut.com voor een overzicht van geregistreerde kinderfysiotherapeuten.

Neurologie

Op de afdeling Neurologie kunt u fysiotherapie krijgen in de volgende gevallen:

 • U hebt een hersenbloeding of herseninfarct gehad. Het doel is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren om vervolgens naar huis te gaan of om verder te revalideren in een vervolginstelling.
 • U hebt een neurologische aandoening zoals Multiple Sclerose (MS), Parkinson of rugklachten. Doel van de fysiotherapie is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren in het dagelijks leven.

Behandeling na hersenbloeding/-infarct

De fysiotherapeut zal eerst een kort vraaggesprek bij u afnemen. Daarna zal de fysiotherapeut samen met u bekijken wat u kunt op het gebied van bewegen. Dit kunnen testen zijn gericht op bijvoorbeeld kracht, gevoel of evenwicht. Ook bekijkt de therapeut hoe het gaat met zitten en of u kunt staan en/of lopen. Mogelijk is uw evenwicht verminderd. Na dit onderzoek wordt uw oefenprogramma opgesteld. Dit kan bestaan uit:

 • looptraining
 • krachttraining
 • balanstraining

Ook krijgt u advies over eventuele loophulpmiddelen. De fysiotherapeut werkt nauw samen met de andere hulpverleners. Samen bekijken zij waar u het beste kunt revalideren.

Neurochirurgie

Op de afdeling Neurochirurgie kunt u fysiotherapie krijgen in de volgende gevallen:

 • U hebt hersenoperatie ondergaan. U krijgt dan meestal oefentherapie om beter te kunnen zitten, staan en lopen. Dit kan samengaan met ademhalingsoefeningen.
 • U wordt geopereerd aan uw wervelkolom (lage rug).U kunt van de fysiotherapeut dan het volgende verwachten:
  - Meestal vóór uw opname onderzoekt de therapeut uw wervelkolom om diagnose te kunnen stellen.
  - De therapeut geeft informatie over uw operatie en de periode erna.
  - Na de operatie krijgt u hulp om weer te gaan bewegen (mobilisatie).
  - De therapeut geeft u oefeningen die u helpen om weer zelfredzaam te worden.

Orthopedie

Op de afdeling Orthopedie kunt u fysiotherapie krijgen na uw operatie. Doel is dat u weer zo goed mogelijk kunt functioneren in het dagelijks leven. U kunt te maken krijgen met:

 • een individueel behandeltraject;
 • een behandeltraject in een groep (FOR U en knee@work).

Individueel behandeltraject

Na veel operaties traint u:

 • spierkracht en beweeglijkheid. Dit doet u deels samen met de fysiotherapeut en deels zelfstandig.
 • het lopen, eventueel met krukken, looprek of rollator. Ook oefent u het traplopen.

Na ontslag uit het ziekenhuis wordt uw behandeling zo nodig overgedragen aan uw eigen fysiotherapeut.

Behandeltraject in een groep

FOR U: Als u een totale heup- of knieoperatie hebt gehad, dan kunt u revalideren volgens het programma FOR U (Fast Orthopedic Rehabilitation Unit). U doorloopt dit programma binnen vier of vijf dagen, in een groep van maximaal acht personen.

Knee@work: Dit is bedoeld voor patiënten die een hersteloperatie hebben gehad van de voorste kruisband. U kunt dan de eerste dag na de operatie revalideren in een groep.

Psychiatrie

Als u patiënt bent op de afdeling Psychiatrie dan krijgt u, waar nodig, fysiotherapie om zo optimaal mogelijk te leren functioneren. U wordt individueel behandeld door de fysiotherapeut.

Individuele behandeling

U wordt individueel behandeld als u last hebt van fysieke klachten of spanningsproblemen. Hiervoor krijgt u onder andere een oefenprogramma.

Reumatologie

Als u reumapatiënt bent, kan de reumatoloog u verwijzen naar een fysiotherapeut in het ziekenhuis. Meestal wordt u echter verwezen naar een fysiotherapeut bij u in de buurt die is aangesloten bij Fyranet. Dit is een netwerk van fysiotherapeuten die vakkennis hebben over reumatische aandoeningen. Download de lijst Fysiotherapeuten aangesloten bij Fyranet.

Omgaan met gewrichtsklachten

Doel van de fysiotherapie is dat u zelfstandig om leert gaan met uw gewrichtsklachten, zodat u uiteindelijk geen therapie meer nodig hebt.

Om dit te bereiken gaat de fysiotherapeut als volgt te werk:

 • U begint met een kort vraaggesprek.
 • De fysiotherapeut onderzoekt uw manier van bewegen en verstoringen daarin.
 • U stelt samen vast welk doel u wilt bereiken.
 • U krijgt oefeningen om bijvoorbeeld uw gewrichten te versoepelen, meer kracht te krijgen of uw conditie te verbeteren. Deze oefeningen moet u frequent (thuis) doen.
 • U krijgt advies om: uw houding en manier van bewegen te verbeteren, uw conditie te verbeteren en/of om te gaan met uw klachten, als deze toenemen.

Urologie

Op de afdeling Urologie geeft de fysiotherapeut de volgende soorten therapie:

Tabel bij folder fysiotherapie bij opname. 
Therapie Voor wie? Doel
Ademhalingstherapie Patiënten met een grote buikwond, bijvoorbeeld na het plaatsen van een blaasstoma. De ademhaling verdiepen. Dit kan longcomplicaties voorkomen.
Bekkenbodemtherapie Patiënten die een nieuwe blaas (neoblaas) hebben gekregen.

Herstel van de bekkenbodemfunctie door:

 • Informatie over de bekkenbodem;
 • bekkenbodemoefeningen;
 • instructies voor/na de operatie.
​Therapie om weer te gaan bewegen (mobilisatie) ​Patiënten na een urologische operatie ​Weer gaan bewegen, zodat u uw dagelijkse activiteiten weer kunt doen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Fysiotherapie
(038) 424 23 05 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Fysiotherapie
(0522) 23 33 38 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

21 januari 2019 / 6343