Contact
 1. 6346-Fertiliteit: vrouwelijke factoren bij vruchtbaarheidsproblemen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

In deze folder vindt u informatie over de verschillende vrouwelijke factoren die een rol kunnen spelen bij vruchtbaarheidsproblemen.

Cyclusstoornissen

Cyclusstoornissen komen meestal door een probleem in uw hormoonhuishouding. Bijvoorbeeld:

 • U krijgt geen eisprong.
 • Het prolactine (borstvoedingshormoon) is bij u te hoog. 
 • U hebt een te hoge FSH-spiegel (zie ook Vervroegde overgang). 
 • U hebt een schildklierafwijking.

Bloedonderzoek

Bij cyclusstoornissen worden de hormoonspiegels onderzocht. Kijk voor meer informatie bij bloedtest.

PCO-syndroom

PCO-syndroom is de afkorting van polycysteus ovariumsyndroom. Letterlijk betekent dit dat er meerdere (poly) vochtblaasjes (cysten) in de eierstok (ovarium) aanwezig zijn. Als u PCO-syndroom hebt, is de rijping van eiblaasjes verstoord. Ook blijft de eisprong vaak uit waardoor er geen of nauwelijks een menstruatie optreedt. Voor meer informatie, lees ook de folder PCOS.

Verstoorde wisselwerking zaadcellen en cervixslijm

Soms kunnen zaadcellen niet door het cervixslijm bewegen, waardoor ze de eicel niet bereiken. Het cervixslijm is het slijmvlies rond de baarmoederhals. Dit probleem kan worden veroorzaakt door:

Vijandig baarmoederhalsslijm (cervical hostility)

Het cervixslijm is niet of slecht doordringbaar, bijvoorbeeld door de volgende problemen:

 • De samenstelling van het slijm is niet goed.
 • Er is te weinig cervixslijm.
 • De zuurgraad (pH) van het cervixslijm is te laag.

Immunologische stoornissen

Zowel bij de man als de vrouw kan een immunologische stoornis voorkomen:

 • Bij de man: De zaadcellen kunnen antistoffen bevatten, waardoor ze samenklonteren in het cervixslijm. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen na een sterilisatie, infectie of trauma.
 • Bij de vrouw: Een immunologische stoornis bij de vrouw is zeldzaam, maar kan wel voorkomen.

Onderzoek

Een verstoorde wisselwerking tussen de zaadcellen en het cervixslijm komt meestal aan het licht bij een samenlevingstest. Deze test is niet altijd betrouwbaar. De uitslag kan worden beïnvloed door een voorbijgaand probleem, bijvoorbeeld een tijdelijk verminderde spermakwaliteit. In het cervixslijm worden dan geen beweeglijke zaadcellen gevonden. Deze test is niet altijd betrouwbaar. De uitslag kan veroorzaakt zijn door een voorbijgaand probleem, bijvoorbeeld een tijdelijk verminderde spermakwaliteit.

Vervroegde overgang

Men spreekt van een vervroegde overgang als een vrouw haar laatste menstruatie heeft voordat ze 38 jaar is. Gemiddeld raken vrouwen rond hun vijftigste jaar in de overgang. Bij 1 tot 2 % van de vrouwen gebeurt dit voordat ze 40 zijn. Maar ook bij vrouwen onder de 30 jaar komt een vervroegde overgang voor.
Vervroegde overgang (menopauze) wordt ook wel POF (prematuur ovarieel falen) genoemd. POF kan de volgende oorzaken hebben:

 • Uw eierstokken zijn verwijderd. Hierdoor treedt de overgang in.
 • Uw eierstokken zijn door hun voorraad eicellen heen. Hoe dit komt, blijft vaak onduidelijk. Chemotherapie en/of radiotherapie (bestraling) kunnen oorzaken zijn. Maar ook een erfelijke factor kan een rol spelen, of een auto-immuunziekte (dit betekent dat u antistoffen aanmaakt tegen eigen lichaamsweefsel) of door roken.
 • Resistent ovarium. De eierstokken reageren niet meer op de hormonen uit de hersenen (FSH en LH) die de eierstokken stimuleren. Ook een behandeling met hormonen helpt niet. Dit kan komen doordat u antistoffen aanmaakt tegen eigen eierstokweefsel.

Onderzoek

Uw arts kan een vervroegde overgang aantonen door het FSH-gehalte in uw bloed te onderzoeken (follikelstimulerend hormoon). Als dit gehalte te hoog is, wijst dit op vervroegde overgang. De redenering hierbij is als volgt:

 1. Als uw eierstokken nauwelijks eicellen meer bevatten, maken ze te weinig oestradiol aan.
 2. Doordat het oestradiolgehalte laag blijft, wordt de aanmaak van FSH niet geremd. Het FSH-gehalte neemt toe.
 3. Op deze manier ontstaat een te hoog FSH-gehalte in uw bloed.
 4. Door deze hormonale veranderingen treedt er geen eisprong op.

Behandeling

Een vervroegde overgang kunnen we helaas niet behandelen. Wel hebt u kans om zwanger te worden door IVF met donoreicellen. Hiervoor komt u in aanmerking als u vóór uw veertigste jaar in de overgang bent gekomen.

Verminderde ovariële reserve

Vrouwen krijgen steeds later kinderen. Nederlandse vrouwen zijn gemiddeld 30 jaar oud als zij hun eerste kind krijgen. Dit is een belangrijke oorzaak van vruchtbaarheidsproblemen. Vanaf 35 jaar begint uw vruchtbaarheid sterk af te nemen. Dit betekent het volgende:

 • Uw eierstokken verouderen.
 • Het aantal en de kwaliteit van uw eicellen loopt terug.
 • Hierdoor wordt uw kans op een zwangerschap sterk verminderd.

Onderzoek

Om de ‘leeftijd’ van uw eierstokken vast te stellen, onderzoeken we het FSH-gehalte in uw bloed (follikelstimulerend hormoon). Een verhoogd FSH-gehalte kan wijzen op verminderde eicelreserve. Maar ook bij een normale FSH-spiegel kan de kwaliteit al verminderd zijn. Verder wordt een AFC (Antrale Follikel Count) uitgevoerd.

Behandeling

Bij een normale FSH-spiegel komt u in aanmerking voor IVF met eigen eicellen. Bij een te sterk verhoogd FSH en geen reactie op ovariële hyperstimulatie, wordt u doorverwezen voor IVF met donoreicellen.

Eileiderproblemen

Er zijn verschillende problemen mogelijk met uw eileider, die uw vruchtbaarheid verminderen:

De eileider is (deels) afgesloten

Door deze afsluiting kunnen de zaadcellen niet meer bij de eicel komen. Vaak komt een afsluiting door een eileiderontsteking (salpingitis), bijvoorbeeld door Chlamydia. Door deze ontsteking kunnen rond de eileider verklevingen ontstaan, die de eileider afsluiten. In veel gevallen merkt u de infectie, en ook de afsluiting, niet op.

De eileider is gevuld met vocht (hydrosalpinx)

Als er een afsluiting in de eileider is ontstaan, kan zich achter die afsluiting vocht verzamelen. De eileider vult zich dan met vocht. Dit vocht kan in de baarmoeder terecht komen en daardoor de vruchtbaarheid nadelig beïnvloeden.

U hebt een vergroeiing of verkleving in de buikholte

Het is mogelijk dat u in uw buikholte een vergroeiing of verkleving hebt. Dit kan bijvoorbeeld komen door een buikoperatie of endometriose. Bij een vergroeiing of verkleving kan uw eileider eventueel nog wel doorgankelijk zijn. Maar de eileider kan de eicel die is vrijgekomen uit de eierstok niet goed meer opvangen.

Endometriose

Als u endometriose hebt, ontstaat er onder invloed van onder andere oestrogeen (vrouwelijk hormoon), behalve in de baarmoederholte, baarmoederslijmvlies (endometrium) op andere plekken in uw buik. Bijvoorbeeld:

 • in de eierstokken en baarmoederwand;
 • op de eileiders;
 • op het buikvlies;
 • op de blaas;
 • op de darmen.

De oorzaak van endometriose is niet goed bekend.

Reactie op cyclus

De stukjes endometrium in uw buik reageren tijdens de cyclus hetzelfde op hormonen als het slijmvlies in de baarmoeder. Ze kunnen dus ook gaan bloeden tijdens de menstruatie. Dit bloed kan in de buikholte verklevingen en vergroeiingen (lees ook over eileiderproblemen, onderaan deze pagina) veroorzaken.

Door endometriose kunt u pijn hebben. Tijdens de menstruatie en gemeenschap kunnen de pijnklachten toenemen. Daarnaast kan endometriose de oorzaak zijn van vruchtbaarheidsproblemen.

Chocoladecysten

Bij endometriose in de eierstok kan het bloed niet weg, waardoor cysten kunnen ontstaan. Deze cysten zijn gevuld met oud bloed, met de kleur van chocolade. Daarom noemen we ze ‘chocoladecysten’. Bij elke menstruatie kunnen de cysten groeien, maar dit hoeft niet. In een enkel geval kan een complicatie ontstaan, bijvoorbeeld dat een cyste open gaat of als de eierstokom zijn as draait. Gelukkig is dit zeldzaam.

Behandeling

Hoe endometriose wordt behandeld, hangt af van een aantal factoren, zoals:

 • de ernst van uw klachten;
 • de omvang van de endometriose;
 • uw kinderwens.

Meer informatie

Voor meer informatie over mogelijke behandelingen, lees ook de folder Endometriose.

Baarmoederproblemen

Er zijn verschillende problemen mogelijk met uw baarmoeder, die uw vruchtbaarheid verminderen:

Myomen (vleesbomen)

De meeste Myomen hebben geen invloed op de vruchtbaarheid. Als een vleesboom groot is en op een ongunstige plek zit, kan dit wel invloed hebben op het innestelen van een embryo. Voor meer informatie lees ook de Isala-folder over Myomen (vleesbomen).

Verklevingen

Soms is na een bevalling of miskraam een curretage nodig. Hierna kan, in een enkel geval, een verkleving ontstaan in de baarmoeder.

DES-dochters

Als uw moeder tijdens haar zwangerschap het kunstmatige hormoon DES heeft gebruikt, bent u een zogenoemde ‘DES-dochter’. DES-dochters kunnen een afwijkende baarmoeder en vagina hebben, waardoor er vaker dan gemiddeld problemen zijn om zwanger te raken. Ook andere problemen komen frequenter voor, zoals miskramen, vroeggeboorte en buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Meer informatie

Voor meer informatie over DES en de gevolgen, ga naar www.descentrum.nl.

Herhaalde miskraam

Als bij u herhaaldelijk miskramen voorkomen, kan dit verschillende oorzaken hebben:

 • U of uw partner hebben een chromosoomafwijking.
 • Er is een probleem met uw bloedstolling.
 • U hebt een auto-immuunziekte (u maakt antistoffen aan tegen eigen weefsel).
 • U bent ouder dan 35 jaar.

Seksuele problemen

Uw zwangerschap kan bemoeilijkt worden door problemen met vrijen. Denk aan:

 • Vaginisme, te sterk aanspannen van de spieren in de vagina. Hierdoor kan gemeenschap niet of moeilijk plaatsvinden.
 • Pijn bij het vrijen.
 • Afwezigheid van seksuele gevoelens.
 • Emotionele en psychische belemmeringen bij het vrijen.

Behandeling

Uw arts kan u doorverwijzen naar de seksuoloog of maatschappelijk werker.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Fertiliteitscentrum
(038) 424 52 24 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en in het weekend, in dringende gevallen, van 9.00 tot 12.00 uur)

Meppel

Fertiliteitscentrum
(0522) 23 38 11 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

8 september 2020 / 6346