Contact
 1. 6351-Assisted hatching

Bij verminderde vruchtbaarheid

In het kader van wetenschappelijk onderzoek past het fertiliteitscentrum assisted hatching toe. Een methode waardoor een embryo makkelijker kan innestelen. Hieronder leest u wat dit inhoudt.

Uitleg

Gewoonlijk lost de schil rond een embryo spontaan op in de baarmoeder. Het embryo komt dan vrij en kan zich op het juiste moment nestelen in het baarmoederslijmvlies. Maar bij sommige vrouwen verloopt dit proces mogelijk niet optimaal.

IVF-behandelingen kunnen dit proces vertragen, maar ook factoren als roken of een hogere leeftijd kunnen een rol spelen. Door met een laser een gaatje te maken in de schil van het embryo, kan het gemakkelijker en op tijd vrijkomen om zich te nestelen in de baarmoeder.

Pilot

Eind 2011 startte het Isala Fertiliteitcentrum een pilot met assisted hatching. Het doel van de pilot was de techniek onder de knie krijgen.

Wetenschappelijk onderzoek

Het Isala Fertiliteitscentrum heeft nu met de pilot bewezen de techniek te beheersen en gaat in het kader van wetenschappelijk onderzoek assisted hatching toepassen.

Doel

Assisted hatching is een behandelmethode die in Nederland nog niet wordt toegepast. Bij assisted hatching wordt met een laser een gaatje gemaakt in het schilletje dat om het embryo heen zit. Hierdoor zou het embryo makkelijker kunnen innestelen en zou de zwangerschapskans na een embryoplaatsing hoger kunnen zijn. Om te bepalen of dat inderdaad zo is, gaat het Fertiliteitscentrum wetenschappelijk onderzoek verrichten.

Medisch ethische toetsingscommissie

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) heeft het onderzoek goedgekeurd. De CCMO in Den Haag houdt toezicht op de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek op proefpersonen in Nederland. Meer informatie over de goedkeuring vindt u in de algemene brochure over medisch wetenschappelijk onderzoek bij mensen van het Ministerie van VWS.

Verloop

Als u besluit om mee te doen met het onderzoek, krijgt u een gewone IVF- of ICSI-behandeling.

 • Bij de helft van de proefpersonen wordt vervolgens assisted hatching toegepast.
 • Bij de andere helft niet.

Wel of geen assisted hatching geldt dan voor alle embryo’s uit die behandeling, zowel voor de embryo’s die direct geplaatst worden als voor de eventuele ingevroren embryo’s. Door loting bij het begin van de behandeling wordt bepaald in welke groep u terechtkomt. De loting gebeurt per computer.

Op de uitkomst heeft zowel u zelf als het behandelteam geen invloed. Op geen enkel moment weet u of het behandelteam of assisted hatching is toegepast. Alleen de speciaal hiervoor getrainde laboratoriummedewerker die de ingreep heeft uitgevoerd is op de hoogte of assisted hatching op uw embryo(s) is toegepast. Maar deze medewerker is niet betrokken bij de embryotransfer.

Vragenlijst

Mocht de behandeling tot de geboorte van een kind leiden, dan vragen wij u om een vragenlijst in te vullen. In deze lijst informeren we naar de gezondheid van uw geboren kind of kinderen.

Laser

Bij assisted hatching maken we gebruik van een laser die speciaal voor IVF bij de mens ontwikkeld is. Het is een medisch hulpmiddel dat voldoet aan alle veiligheidseisen. Daarom mogen we het gebruiken bij menselijke embryo’s.

Tussentijdse relevante informatie

Het onderzoek verloopt zo nauwkeurig mogelijk volgens plan. Maar de situatie kan veranderen. Bijvoorbeeld door de reactie van uw lichaam of door nieuw verkregen informatie. Als dat zo is, bespreken we dat direct met u. U beslist dan zelf of u met het onderzoek wilt stoppen of doorgaan. Als uw veiligheid of welbevinden in gevaar is, stoppen we direct met het onderzoek.

Einde

Afhankelijk van het verloop van de behandeling, eindigt het onderzoek

 • als de stimulatie niet tot een punctie leidt;
 • als wel een punctie is gedaan maar geen embryoplaatsing volgt. Bijvoorbeeld omdat er geen eicellen waren of omdat geen bevruchting is opgetreden;
 • als wel een embryoplaatsing is gedaan, maar geen zwangerschap is ontstaan;
 • als wel een zwangerschap is ontstaan, maar deze niet heeft geleid tot de geboorte van een kind. In alle hierboven genoemde gevallen bespreekt uw behandelend arts met u of het zinvol is om verder te gaan met behandelingen. Dit zal dan wel buiten het onderzoek naar assisted hatching zijn;
 • als de behandeling tot de geboorte van een kind heeft geleid en u het vragenformulier over de gezondheid van uw kind aan ons heeft teruggestuurd;
 • als u zelf besluit niet meer aan het onderzoek mee te doen.

Eventuele risico's

De kans op het ontstaan van een eeneiige tweeling bij assisted hatching zou mogelijk toenemen van 0,3% naar ongeveer 1%.

 • Een tweelingzwangerschap brengt altijd risico’s met zich mee voor moeder en kind, zoals zwangerschapsvergiftiging, vroeggeboorte of groeiachterstand.
 • Bij eeneiige tweelingen zijn er extra risico’s die voortkomen uit de ontwikkeling van de bloedvaten bij de kinderen. Hierdoor neemt de sterftekans van de kinderen tijdens de zwangerschap of rondom de bevalling toe. De gynaecoloog begeleidt daarom altijd een eeneiige tweelingzwangerschap.
 • Verder is er een grotere kans dat de bevalling vroegtijdig moet worden ingeleid of dat vroegtijdig een keizersnede wordt gedaan.

Daarnaast weten we nog niet zeker of het een veilige techniek is en of de embryo’s geen schade oplopen. Daarom informeren we ook naar de gezondheid van uw kind/kinderen na de geboorte. Uit een andere studie (onder bijna 600 kinderen), waarbij om andere redenen met een laser een gaatje in het schilletje werd gemaakt, zijn niet meer kinderen met aangeboren afwijkingen geboren dan alleen bij een ICSI-behandeling.

Voordelen

 • Met behulp van assisted hatching heeft u mogelijk een grotere kans op zwangerschap.
 • Verder helpt u ons te bewijzen of assisted hatching zinvol is of niet. En die kennis is van belang voor toekomstige patiënten.

Praktische zaken

Alternatieve behandelingen

Als u besluit om niet deel te nemen aan het onderzoek, krijgt u een reguliere IVF- of ICSI-behandeling, maar dan zonder assisted hatching.

Verzekering

Voor iedereen die deelneemt aan het onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade als gevolg van het onderzoek. Dit geldt voor schade die naar boven komt tijdens het onderzoek of binnen vier jaar na einde van het onderzoek. Een van de uitzonderingen is schade aan nakomelingen. Dit wordt niet vergoed als het een gevolg is van een nadelige inwerking van het onderzoek op u of uw nakomeling.

Kosten

Er zijn geen extra kosten bij deelname aan het onderzoek.

Vergoeding

U krijgt geen vergoeding voor deelname aan het onderzoek.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Fertiliteitscentrum
(038) 424 52 24 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en in het weekend, in dringende gevallen, van 9.00 tot 12.00 uur)

Meppel

Fertiliteitscentrum
(0522) 23 38 11 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 6351

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.