Contact
  1. 6386-Renografie

Het doel van het onderzoek is het opsporen van nierfunctiestoornissen en afvloedbelemmeringen.

Voorbereiding

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. Heeft u een afspraak in Isala Diaconessenhuis Meppel? Volg dan routenummer 88.

Het onderzoek

  • Voor het onderzoek krijgt u 3 bekers water te drinken. U mag wel naar het toilet.
  • U krijgt een infuus in een ader in de arm. Via dit infuus wordt een radioactieve stof toegediend.
  • Voor het maken van de foto’s komt u op een bed te liggen met een camera onder en boven u (duur 45 minuten). Het is belangrijk dat u stil blijft liggen.
  • Het is mogelijk dat gedurende het onderzoek ook een plasmiddel, via het infuus, wordt toegediend.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid. De stof verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam, grotendeels via de urine. Dit wordt bevorderd door op de dag van het onderzoek veel te drinken en regelmatig uit te plassen.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties

  • Regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening.
  • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn
Let op
Gaat u binnen drie dagen na het onderzoek vliegen? Wilt u dit aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis en de vliegduur nodig.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover zal informeren.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Meppel

Nucleaire geneeskunde
(0522) 23 30 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

23 november 2018 / 6386

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.