Contact
 1. 6386-Renografie

Renografie is een onderzoek om nierfunctiestoornissen en afvloedbelemmeringen op te sporen. In deze folder leest u hier meer over.

Voorbereiding

 • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door.
 • Maakt u gebruik van incontinentie- of katherisatiemateriaal? Neem dan voldoende materiaal mee. 

Melden

Locatie Isala Zwolle of Isala Meppel

Voor uw afspraak meldt u zich bij binnenkomst aan bij de aanmeldzuil. Dit doet u met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs). Als u de stappen heeft doorlopen, ontvangt u een afsprakenticket. Hierop staat de tijd van uw afspraak, de wachttijd en de route. Heeft u een afspraak in het Hoofdgebouw (V) in Zwolle? Dan komt u opnieuw een aanmeldzuil tegen op de verdieping waar u de afspraak heeft. U kunt in de aangegeven wachtruimte plaatsnemen.

Locatie Saxenbrugh Medisch Centrum Hardenberg

Voor elke afspraak meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de centrale hal. Op het scherm verschijnt de wachtruimte waarin u plaats kunt nemen. Op het afgesproken tijdstip wordt u daar door een medewerker opgehaald. Mocht het aanmelden niet lukken, dan kunt u zich melden bij de balie van Radiologie (nummer 25).

 

Het onderzoek

 • Voor het onderzoek krijgt u 3 bekers water te drinken, u krijgt 20 minuten de tijd.
 • Voordat het onderzoek begint is het belangrijk dat u eerst naar het toilet gaat om goed uit te plassen. Voor het maken van de foto's moet de blaas zo leeg mogelijk zijn. 
 • U krijgt een infuus in een ader in de arm. Via dit infuus wordt een radioactieve stof toegediend.
 • Tijdens het maken van de foto’s ligt u op een bed met een camera onder en boven u. Het is belangrijk dat u stil blijft liggen. Dit duurt 45 minuten.
 • Het is mogelijk dat gedurende het onderzoek ook een plasmiddel via het infuus wordt toegediend.
 • Soms is het nodig dat er op een later tijdstip nog een extra foto gemaakt wordt. Dit wordt bepaald tijdens het onderzoek. Om een  foto te kunnen maken is het belangrijk dat u eerst naar het toilet gaat om goed uit te plassen. De blaas moet voor het maken van een foto zo leeg mogelijk zijn. 

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid. De stof verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam, grotendeels via de urine. Dit wordt bevorderd door op de dag van het onderzoek veel te drinken en regelmatig uit te plassen.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

 • Regelmatig: blauwe plek (hematoom) op de plaats van de toediening.
 • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en de radioactieve stof komt niet in de bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.
Let op
Als u binnen 3 dagen na het onderzoek gaat vliegen, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. De radioactieve vloeistof kan het alarm van een detectiepoortje op het vliegveld activeren. U krijgt daarom een vliegbrief mee. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis nodig en de vliegduur.

 

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover informeert.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde.
U belt met de afdeling in Zwolle, óók als u op een andere locatie onder behandeling bent.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624  52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 18 juli 2023 / 6386