Contact
  1. 6431-Niet-ingedaalde zaadbal-kinderen

​Een aantal van onze urologen is gespecialiseerd in kinderurologie. Zij behandelen kinderen met algemene urologische problemen, en kinderen met een aangeboren of veel voorkomende afwijkingen aan urinewegen en/of geslachtsorganen. Hier vindt u informatie over een niet-ingedaalde zaadbal bij kinderen en de behandeling ervan.

Niet-ingedaalde bal

De zaadbal wordt aangelegd in de buurt van de nier en behoort zich vóór de geboorte door het lieskanaal naar de balzak te verplaatsen. Tijdens deze indaling kan de bal blijven steken of de verkeerde weg kiezen. Het niet goed indalen van de zaadbal (of van beide zaadballen) komt bij jongens relatief vaak voor. Een zaadbal die niet goed is ingedaald, is vaak lastig met de vingers te lokaliseren.

Het zaadbalweefsel is onder andere verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zaadproductie. Bij een niet goed ingedaalde zaadbal kan het zaad - zeker als het beide zaadballen betreft - op latere leeftijd van mindere kwaliteit zijn. Dit komt doordat het zaadbalweefsel beschadigd is.

Wanneer sprake is van onvoldoende ingedaalde zaadballen, bestaat op oudere leeftijd een licht verhoogde kans op zaadbalkanker.

Behandeling

Vroeger dacht men dat de aandoening pas op oudere leeftijd gecorrigeerd hoefde te worden. Tegenwoordig adviseren we om kinderen in het tweede levensjaar te opereren. In zeventig procent van de gevallen vinden we tijdens de operatie ook een liesbreuk, die dan tevens hersteld wordt. Uitstel van een noodzakelijke ingreep kan tot gevolg hebben dat de patiënt op latere leeftijd minder vruchtbaar is.

In niet goed ingedaalde zaadballen, ook al zijn ze succesvol geopereerd, bestaat een licht verhoogde kans op zaadbalkanker op oudere leeftijd. Heeft uw zoon een corrigerende ingreep ondergaan, dan vragen wij u hem op dit risico te attenderen.

Speciaal spreekuur voor kinderen

De polikliniek Kinderurologie heeft een speciaal spreekuur voor kinderen. Hiervoor kunt u zowel bij Isala als in Isala Diaconessenhuis te Meppel terecht. Voor een afspraak op deze polikliniek heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Voor kinderen die hun plas niet kunnen ophouden (incontinent zijn voor urine) is er een aparte polikliniek: de Plaspoli. Hier werken onze urologen samen met een verpleegkundige, die gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen met plasproblemen.

Wanneer bij kinderen een operatie noodzakelijk is, komen ze voor opname in het ziekenhuis. Ze liggen dan op de kinderafdeling van Isala Zwolle.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Urologie
088 624 27 40 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
info.urologie@isala.nl

Meppel

Urologie
088 624 96 33 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 31 oktober 2022 / 6431