Contact
 1. 6452-Meckels-divertikel-scintigrafie

Een Meckel's divertikel is een uitstulping van de dunne darm, waaruit soms bloedverlies kan optreden. In deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt waarmee een Meckel's divertikel wordt opgespoord en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Voorbereiding

 • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door.
 • Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf zes uur voor het onderzoek niet meer mag eten of drinken. Water drinken mag wel. Neem uw lunch mee, deze kunt u na het onderzoek gebruiken.
 • Als u medicijnen voor de darmen gebruikt, wilt u ons dat dan laten weten? Het kan zijn dat u deze medicijnen drie dagen voor het onderzoek moet staken.
 • In de drie dagen vóór aan het onderzoek mag er bij u geen gastroscopie of colonscopie en geen röntgenonderzoek met contrastmiddel zijn verricht. Weet u niet zeker of dit bij u het geval is geweest? Vraagt u dit dan na bij uw behandelend specialist.

Melden

Locatie Isala Zwolle of Isala Meppel

Voor uw afspraak meldt u zich bij binnenkomst aan bij de aanmeldzuil. Dit doet u met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs). Als u de stappen heeft doorlopen, ontvangt u een afsprakenticket. Hierop staat de tijd van uw afspraak, de wachttijd en de route. Heeft u een afspraak in het Hoofdgebouw (V) in Zwolle? Dan komt u opnieuw een aanmeldzuil tegen op de verdieping waar u de afspraak heeft. U kunt in de aangegeven wachtruimte plaatsnemen.

Locatie Saxenburgh Medisch Centrum Hardenberg

Voor elke afspraak meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de centrale hal. Op het scherm verschijnt de wachtruimte waarin u plaats kunt nemen. Op het afgesproken tijdstip wordt u daar door een medewerker opgehaald. Mocht het aanmelden niet lukken, dan kunt u zich melden bij de balie van Radiologie (nummer 25).

Het onderzoek

 • Op het afgesproken tijdstip krijgt u een infuus in een ader in de arm.
 • Via dit infuus wordt eerst een medicijn (esomeprazol=maagzuurremmer) toegediend. Dit medicijn moet een halfuur inwerken. Vervolgens wordt de radioactieve vloeistof toegediend.
 • Direct na de toediening van de radioactieve vloeistof worden foto’s gemaakt (dit duurt ongeveer één uur).
 • Voor het maken van de foto’s komt er een camera dicht boven uw lichaam.
 • Om ervoor te zorgen dat de foto’s scherp worden, is het belangrijk dat u stil ligt.
 • U kunt uw kleding aanhouden, tenzij er veel metaal aan of in zit.

Radioactieve stof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico's bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

 • Regelmatig: blauwe plek (hematoom) op de plaats van de toediening.
 • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en de radioactieve stof komt niet in de bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover informeert.

Let op
Als u binnen 3 dagen na het onderzoek gaat vliegen, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. De radioactieve vloeistof kan het alarm van een detectiepoortje op het vliegveld activeren. U krijgt daarom een vliegbrief mee. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis nodig en de vliegduur.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde in Zwolle.
U belt met de afdeling in Zwolle, óók als u op een andere locatie onder behandeling bent.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624  52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 5 augustus 2022 / 6452