Contact
  1. 6452-Meckels-divertikel-scintigrafie

Een Meckel's divertikel is een uitstulping van de dunne darm; een zeldzame, aangeboren afwijking die ontstaat in de derde maand van de zwangerschap. Door een scintigrafie kan Meckel's divertikel aangetoond of uitgesloten worden. Hier leest u hoe dit onderzoek verloopt en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Voorbereiding

  • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan vóór het onderzoek aan ons door.
  • Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf zes uur voor het onderzoek niet meer mag eten of drinken. Water drinken mag wel. Neem uw lunch mee, deze kunt u na het onderzoek eten.
  • Als u medicijnen voor de darmen gebruikt, wilt u ons dat dan laten weten? Het kan zijn dat u deze medicijnen drie dagen voor het onderzoek moet staken.
  • In de drie dagen vóór aan het onderzoek mag er bij u geen gastroscopie of colonscopie en geen röntgenonderzoek met contrastmiddel zijn verricht. Weet u niet zeker of dit bij u het geval is geweest? Vraagt u dit dan na bij uw behandelend specialist.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaats nemen.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip krijgt u een infuus in een ader in de arm. Via dit infuus wordt eerst een medicijn (ranitidine=maagzuurremmer) toegediend en vervolgens de radioactieve stof. Direct na de toediening worden foto’s gemaakt (dit duurt ongeveer één uur). Voor het maken van de foto’s komt er een camera dicht boven uw lichaam. Om ervoor te zorgen dat de foto’s scherp worden, is het belangrijk dat u stil ligt. U kunt uw kleding aanhouden, tenzij er veel metaal aan of in zit.

Radioactieve stof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico's

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties

  • Regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening.
  • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.
Let op
Gaat u binnen drie dagen na het onderzoek vliegen, wilt u dat aan ons doorgeven? U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis en de vliegduur nodig.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover zal informeren.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 6452

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.