Contact
 1. 6510-Longfunctie-immunotherapie-bijen-wespen
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Immunotherapie is een therapie, een kuur, waarmee het afweersysteem wordt gestimuleerd om een bepaalde kwaal te bestrijden. Het wordt ook wel desensibilisatie- of hyposensibilisatietherapie genoemd. Het is de enige behandeling die niet alleen de symptomen (de klachten) van de allergie bestrijdt, maar ook daadwerkelijk de onderliggende oorzaak aanpakt. Via deze therapie kunt u ongevoelig gemaakt worden voor de stof waar u allergisch voor bent. Hier leest u meer over immunotherapie bij allergische klachten.

Immunotherapie

Bij immunotherapie krijgt het lichaam een middel toegediend dat het afweersysteem op een bepaald gebied doet activeren. Het toedienen kan op verschillende manieren gebeuren: met injecties, tabletten of een vloeistof.​

Immunotherapie is de enige behandeling die niet alleen de symptomen (de klachten) van de allergie bestrijdt, maar ook daadwerkelijk de onderliggende oorzaak aanpakt. Via deze therapie kunt u ongevoelig gemaakt worden voor de stof waar u allergisch voor bent. Bij immunotherapie wordt het eigen afweersysteem ‘geherprogrammeerd’, zodat de allergische klachten sterk worden verminderd.

U heeft in overleg met uw arts afgesproken dat u binnenkort start met een immunotherapie van Alutard. Deze behandeling gebeurt in twee fasen:

 • de instelfase 
 • de onderhoudsfase.

Instelfase (clusterdosering)

Tijdens de instelfase krijgt u onderhuidse injecties met het allergeenextract toegediend, waarbij de dosering steeds wordt verhoogd. Hoe hoger de totale dosis, hoe groter de kans op succes van de behandeling. Het instellen vindt plaats gedurende zes weken. Per week (één bezoek) worden twee of drie injecties met het allergeenextract gegeven. De tijd tussen de injecties tijdens de dagopname is twee uur. De tijd tussen de injecties gedurende de vervolgbehandelingen op de polikliniek is een half uur.
Na zes weken gaat het onderhoudsschema van start. Het interval is:

 • tussen het zesde bezoek en het zevende bezoek één week;
 • tussen het zevende en het achtste bezoek twee weken;
 • tussen het achtste en het negende bezoek drie weken;
 • tussen het negende en het tiende bezoek vier weken;
 • de daaropvolgende injecties worden om de vijf weken toegediend.

Onderhoudsfase

De bedoeling is om een zo hoog mogelijke onderhoudsdosering te bereiken, omdat daardoor de behandeling het meest effectief wordt. De maximale dosering voor Alutard SQ 100,000SQ (één ml van flacon nr. vier) geeft een optimale effectiviteit en veiligheid van de behandeling. De onderhoudsdosering wordt elke vijf weken gegeven gedurende drie tot vijf jaar.

Wanneer moet ik precies beginnen?

Het instellen kan gedurende het gehele jaar.

Wat is het verwachte resultaat?

Al in het eerste jaar van behandelen zijn de klachten veel minder. Om een langdurig effect te verkrijgen, is het belangrijk de therapie ten minste drie jaar voort te zetten. Deze periode is noodzakelijk, omdat het lichaam tijd nodig heeft om tolerantie op te bouwen tegen de stof waarop het allergie reageert.

Als na deze periode de immunotherapiekuur wordt gestopt, heeft u in de meeste gevallen geen, of bijna geen last meer van uw allergische klachten. Ook is bekend dat dit effect jaren aanhoudt na het afronden van de behandeling.

Let op

 • Als u zwanger bent, overleg dan met uw behandelend arts of de behandeling door kan gaan.
 • Als u gevaccineerd moet worden voor iets anders, bijvoorbeeld griepvaccinatie, dan moet u dit melden.

Dagopname (week 1, 2, 3 en 4)

Wat neemt u mee?

Neemt u op de opnamedag het volgende mee:

 • telefoonnummer van uw contactpersoon thuis;
 • iets om de tijd mee door te komen, bijvoorbeeld een boek, puzzelboek, eigen muziek.

Verhinderd?

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Waar vindt de opname plaats?

De opname vindt plaats op de afdeling Dagverpleging. Een verpleegkundige zorgt voor uw ontvangst. Na het injecteren van het allergeenextract worden de vitale waarden gemeten (bloeddruk, hartfrequentie en temperatuur).

Wij laten u graag zien hoe de Dagverpleging van Isala Zwolle werkt zodat u weet wat u te wachten staat:

Screenshot video dagverpleging

Hoe ziet dit schema eruit?

 • Op dag 1 van week 1 krijgt u drie injecties met het allergeen extract toegediend. De tijd tussen de injecties is twee uur, na toediening van de injecties worden de vitale waarden om de twintig minuten gemeten, gedurende één uur.
 • In week 2 (dag 8), week 3 (dag 15) en week 4 (dag 22) krijgt u twee injecties met het allergeen extract (zie onderstaand injectieschema). Vanaf week 5 vindt het vervolg van de behandeling plaats op de polikliniek Longgeneeskunde.

Wat te doen bij klachten of complicaties?

Als u zich kortademig voelt of als u andere klachten heeft, meldt u dit dan altijd aan de verpleegkundige. Er kunnen ook plaatselijke reacties optreden, zoals roodheid, jeuk, zwelling en/of uitslag over het hele lichaam. Als zich complicaties voordoen, dan is er op uw kamer een noodset aanwezig met medicatie.

Aan het eind van de opname kunnen er roodheid, zwelling en pijn ontstaan op de injectieplek. Dit is ongevaarlijk, maar meld het wel, want u kunt er medicijnen voor krijgen. Bij onduidelijke of ernstige klachten overlegt de verpleegkundige met uw behandelend arts.

Naar huis

De arts spreekt eventueel met u af of u nog medicijnen moet gebruiken. Als dit het geval is, krijgt u hiervoor een recept mee. U krijgt een afsprakenkaart mee voor de vervolgbehandeling op de polikliniek Longgeneeskunde.

Vervolgbehandeling (vanaf week 5)

De vervolgbehandeling vindt thuis plaats en op de polikliniek.

Voorbereiding thuis

 • Op de dag van een injectie mag u geen zware lichamelijke inspanningen leveren.
 • Als u op de dag van de injectie allergische klachten of een infectie heeft, moet de injectie worden uitgesteld tot minimaal één week na normalisering van de toestand. Overleg dit wel eerst met de arts.
 • Als u koorts heeft (temperatuur hoger dan 38,5 graden), moet de injectie minimaal 24 uur nadat u geheel hersteld bent, worden toegediend. Wilt u in dat geval contact opnemen met de afdeling Longgeneeskunde en een nieuwe afspraak maken?
 • Als uw behandelend arts het nodig vindt dat u een medicijn gebruikt die de allergische reactie vermindert (Zyrtec of Xyzal), dan moet u dit medicijn een half uur vóór elke polikliniekafspraak innemen.
 • Neem uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) mee naar het onderzoek.

Verhinderd?

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Behandeling

Een longfunctieanalist neemt u mee naar een behandelkamer. Daar geeft de analist u een injectie met bijen- en/of wespenextract in uw arm of been. Aansluitend gaat u terug naar de wachtruimte waar u een half uur moet wachten.

Daarna volgt de volgende injectie met bijen- en/of wespenextract in uw arm of been. Aansluitend gaat u terug naar de wachtruimte waar u weer een half uur moet wachten.
Gedurende deze tijd mag u niet zonder overleg naar het toilet gaan. Ook mag u de polikliniek niet verlaten. Als zich tijdens dit laatste half uur geen bijzonderheden hebben voorgedaan, mag u weer naar huis.

Nazorg

 • Op de dag van de injectie moet u zware inspanning, zonnen, bezoek aan de zonnebank/sauna, hete douches, zeer uitgebreide maaltijden en gebruik van alcohol vermijden.
 • Na de injectie kan er vermoeidheid optreden. Daarom raden wij u aan voorzichtig te zijn bij het besturen van motorvoertuigen en het bedienen van machines.
 • Als u weer thuis bent, moet u opletten of er algemene of plaatselijke reacties optreden, en in welke mate. Wilt u dit melden bij uw volgende bezoek?
 • Bij heftige reacties moet u direct uw huisarts of behandelend arts bellen.

Injectieschema

Immunotherapie voor bijen en wespen (Alutard)

Tabel van folder Longfunctie: Immunotherapie voor bijen en wespen
Week Flacon Volume
1 op afdeling dagverpleging 1 0.1 ml
  2 0.1 ml
​3 ​0.1 ml
​2 op afdeling dagverpleging ​3 ​0.2 ml
​3 ​0.4 ml
3 op afdeling dagverpleging​ ​3 ​0.6 ml
​4 ​0.1 ml
​4 op afdeling dagverpleging ​4 ​0.1 ml
​4 ​0.2 ml
​5 vanaf nu op de polikliniek Longgeneeskunde ​4 ​0.3 ml
​4 ​0.3 ml
6​ ​4 ​0.5 ml
​4 ​0.5 ml
Bezoek 7: na 1 week​ ​4 ​1.0 ml
​Bezoek 8: na 2 weken ​4 ​1.0 ml
​Bezoek 9: na 3 weken ​4 ​1.0 ml
Bezoek 10: na 4 weken​ ​4  ​1.0 ml
Daarna om de 5 weken​ ​4 ​1.0 ml


Opmerkingen

 • Informeer de longfunctieanalist vóór toediening van een injectie over uw conditie.
 • Informeer de longfunctieanalist hoe de vorige injectie is verdragen.

Praktische tips

Bij insectengifallergie

 • Kom bij voorkeur niet in de buurt van bloeiende bloemen of overrijp fruit en wees voorzichtig bij het plukken van bloemen en fruit.
 • Vermijd vuilnisbakken en afvalemmers.
 • Laat tijdens het eten in de vrije natuur (picknick) geen zoetigheden of etensresten liggen.
 • Drink niet rechtstreeks uit een blikje, er kan een insect in het blikje zitten.
 • Verplaats geen dikke oude takken of boomstronken, er kan een wespennest onder zitten.
 • Wees alert tijdens het werken in de tuin en tijdens het fietsen; transpiratievocht trekt insecten aan.
 • Bedek het lichaam zoveel mogelijk maar vermijd zwarte en felgekleurde kleding.
 • Loop buiten nooit op blote voeten want bijen houden van klaver en veel wespen leven in de grond.
 • Vermijd het gebruik van parfum, haarspray en andere sterk geparfumeerde cosmetica.
 • Gebruik insectenwerende spray of crème met een hoog percentage DEET bij het naar buiten gaan.
 • Vermijd snelle bewegingen als er een bij of wesp in de buurt is, sla nooit naar het insect.
 • Plaats voor ramen en deuren een insectenhor.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Longgeneeskunde
(038) 424 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Dagverpleging
(038) 424 25 40

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 6510

Gerelateerde folders