Contact
 1. 6511-Thoraxdrainage

Als u een klaplong (pneumothorax) heeft of als er vocht achter uw longen zit, wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Het vocht of de lucht zit tussen de longvliezen van long en borstwand en hoort er van nature niet te zitten. Door middel van een plastic/kunststof slang (drain) wordt dit vocht of de lucht verwijderd en in een afzuigsysteem opgevangen. Hier leest u meer over deze behandeling en hoe u zich kunt voorbereiden.

Voorbereiding

 • U kunt voorafgaand aan het onderzoek gewoon eten en drinken.
 • Als u medicijnen gebruikt, neem dan uw medicatieoverzicht mee.*
 • Het gebruik van bloedverdunners moet u in overleg met uw arts vóór het onderzoek stoppen.

Wat neemt u mee?*

Breng op de dag van het onderzoek het volgende mee:

 • telefoonnummer van uw contactpersoon thuis;
 • de medicijnen die u gebruikt;
 • iets om de tijd mee door te komen, bijvoorbeeld een boek, puzzelboek, eigen muziek.

Meer informatie vindt u in de folders Opname in Isala Zwolle

Onderzoek

Voordat het onderzoek begint, legt een verpleegkundige u uit wat er precies gaat gebeuren. Het kan voorkomen dat het onderzoek door een andere longarts dan uw eigen behandelend longarts wordt uitgevoerd.

Bij een thoraxdrain krijgt u een plaatselijke verdoving van de huid en het borstvlies. Tijdens het onderzoek komt u op een bed te zitten of te liggen met het bovenlichaam ontbloot. De longarts bepaalt met het echoapparaat de juiste plaats voor de drain. Na desinfectie vindt verdoving plaats van de huid en de diepere lagen tot en met het borstvlies.

Steriele doeken dekken uw borstkast en/ of gedeelte van uw rug af. Vervolgens wordt via een kleine snede in de huid de drain tussen de ribben door ingebracht. De drain wordt vastgehecht aan de huid en afgeplakt om te voorkomen dat deze verschuift. De arts sluit de drain aan op een (vacuüm) afzuigsysteem, waarmee vocht wordt opgevangen of lucht wordt afgevoerd. Soms wordt een gedeelte van het vocht opgestuurd voor onderzoek.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.

Na het onderzoek

Na het plaatsen van de drain gaat u terug naar de uitslaapkamer.

 • De verpleegkundige controleert regelmatig uw polsslag, bloeddruk en temperatuur om eventuele complicaties vroegtijdig te herkennen.
 • Geef pijn en klachten over benauwdheid direct door aan de verpleegkundige. U kunt dan pijnmedicatie krijgen.
 • Blijf vooral goed doorademen en hoesten. Zo voorkomt u dat slijm zich ophoopt in de luchtwegen/longen.
 • Regelmatig wordt er een röntgenfoto gemaakt om te kijken of de long zich ontplooit en de hoeveelheid vocht of lucht achter de longen verminderd is.
 • Als het vocht of de lucht tussen de longvliezen weg is, wordt de drain verwijderd. Zo nodig zal de arts de longvliezen 'plakken'.

Hoe lang de thoraxdrain blijft zitten, is van tevoren niet aan te geven. Dit is afhankelijk van de reden waarom u een thoraxdrain krijgt en hoe lang het herstel duurt.

'Plakken' van de longvliezen

Soms besluit de arts via de drain een medicijn (bijvoorbeeld: talksuspensie) tussen de longvliezen te spuiten. Hierdoor 'kleven' de longvliezen aan elkaar. Het doel hiervan is dat zich geen vocht meer kan ophopen.

Voorafgaand aan het plakken kan de arts besluiten om een epiduraal katheter te laten plaatsen op de verkoever. Een epiduraal katheter is een slangetje in de rug, waardoor pijnstilling toegediend wordt. Andere mogelijke manieren van pijnstilling voorafgaand aan het plakken zijn een tablet of een injectie onder de huid.

Na het inspuiten van dit medicijn wordt de drain gedurende drie á vier uur afgeklemd. Het medicijn kan nu zijn werk doen. Daarna worden de klemmen weer verwijderd en de drain eventueel weer aangesloten op het afzuigsysteem. Na het inspuiten van het medicijn kunt u gedurende korte tijd koorts of pijn krijgen. U kunt hiervoor pijnstilling vragen.

Verwijderen van de thoraxdrain

De arts verwijdert de hechting waarmee de drain vastzit en trekt de drain eruit. Het insteekgaatje plakt de arts stevig af met een gaasje vaseline. De zalf zorgt ervoor dat het insteekgaatje luchtdicht is.

Naar huis

U kunt naar huis als er geen verdere behandeling nodig is. U moet het gaasje minimaal 24 uur laten zitten. Deze eerste 24 uur mag u niet douchen. Daarna kunt u het vervangen door een gewone pleister.

Uitslag

Wanneer een gedeelte van het vocht is opgestuurd voor onderzoek, krijgt uw behandelend arts de uitslag meestal binnen vijf werkdagen na het onderzoek. U krijgt hiervoor een afspraak.

Mogelijke complicaties

 • Bij een thoraxdrainage bestaat er een kleine kans op het optreden van een bloeding of (wond)infectie.
 • Daarnaast kan het opvangsysteem van de thoraxdrain voor kleine problemen zorgen, bijvoorbeeld door een geknikte slang of lekkage. Dit kan meestal ter plekke door de verpleegkundige worden opgelost.

Adviezen en leefregels

Tot het bezoek aan de longarts adviseren wij u om u te houden aan de adviezen en leefregels die hieronder zijn genoemd. Zo bevordert u het herstel en heeft u minder risico om nogmaals een klaplong te krijgen.

 • Wissel rust en activiteit af.
 • Vermijd activiteiten die de druk in uw borstkast verhogen: bovenhands werken of reiken, zwaar huishoudelijk werk (gedurende twee maanden), zwaar tillen (gedurende zes weken), persen bij bukken of op het toilet.
 • Ga niet sporten (gedurende twee maanden).
 • Voer bezigheden als lopen en fietsen geleidelijk op.
 • Ga niet vliegen of snorkelen (gedurende drie maanden).
 • Wanneer u een klaplong heeft gehad, raden wij u aan de duiksport nooit te beoefenen in verband met de grote druk op de borstkast in de diepte.
 • Als u een klaplong heeft gehad, krijgt u het dringende advies om niet (meer) te roken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Longgeneeskunde
088 624 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Het kan voorkomen dat wij u op de dag van het onderzoek bellen om eerder te komen dan op het afgesproken tijdstip.
Zorg dat u op de dag zelf telefonisch bereikbaar bent.

*Geldt alleen voor een poliklinische afspraak.

Laatst gewijzigd 14 november 2022 / 6511