Contact
  1. 6528-Ergotherapie-schedel-hersenoperatie

Wanneer u een schedel- of hersenoperatie moet ondergaan, bijvoorbeeld voor een operatie aan een hersentumor of aan een hersenbloeding die een te hoge druk in uw hoofd veroorzaakt, wordt u opgenomen in Isala. Na de operatie kunt u problemen ervaren bij alledaagse handelingen als opstaan, aankleden en eten. Hier leest u hoe de afdeling Ergotherapie u kan helpen hiermee om te gaan.

Observatie

Na een kennismakingsgesprek waarin u uw ervaringen en eigen verhaal kunt vertellen, volgen er een aantal observaties. Het is de bedoeling dat u enkele taken uitvoert op het gebied van zelfzorg of huishoudelijk gebied. Natuurlijk wordt er aangesloten op uw interesses en mogelijkheden. Aan de hand van de observaties kan de ergotherapeut samen met u vaststellen hoe uw niveau van functioneren is.

De gestandaardiseerde observatiemethodes die wij gebruiken, geven bijvoorbeeld inzicht of uw handelen logisch en veilig verloopt. Wanneer er beperkingen ervaren worden en het uitvoeren van de taken niet gaat zoals u gewend bent, volgt er een evaluatie. Daarna kan de ergotherapeut u informatie, advies en/of training geven.

Behandelplan en trainingen

Gevoel in uw hand en/of arm

Soms kunt u na een hersenoperatie uw hand en/of arm niet meer goed gebruiken. De ergotherapeut kan u helpen de bewegingen die moeilijk voor u zijn te trainen. Als (verder) herstel niet meer te verwachten is, kan de ergotherapeut u leren omgaan met deze bewegingsbeperking.
De operatie kan ook het gevoel in uw hand en/of arm verminderen of verstoren. Onder begeleiding van de ergotherapeut leert u met de risico’s hiervan omgaan. Als u een spalk nodig hebt, kan de ergotherapeut deze voor u maken.

Cognitieve vaardigheden

Een hersenoperatie kan soms ook leiden tot cognitieve problemen, zoals geheugenverlies, het niet meer herkennen van voorwerpen of het in een verkeerde volgorde uitvoeren van handelingen. Dit kan uw dagelijkse activiteiten bemoei­lijken. U vergeet bijvoorbeeld uw afspraken of u herkent een kledingstuk niet. De ergotherapeut kan u advies geven of technieken aanleren om deze activiteiten weer zelfstandig uit te voeren.

Persoonlijke verzorging

Heeft u na de operatie moeite met uw persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld bij het wassen, aankleden, koken of eten? Dan traint u deze handelingen opnieuw of op een aangepaste manier. Ook kunt u advies krijgen over het gebruik van hulpmiddelen om deze dagelijkse activiteiten te vergemakkelijken. Als u bij een handeling slechts één hand en/of arm kunt gebruiken, leert de ergotherapeut u eenhandig te werken.

Bewegen en mobiliteit

Met ergotherapie kunt u uw beweeglijkheid en de mogelijkheden om u te verplaatsen behouden of vergroten. Zo kan de ergotherapeut u een verantwoorde lig- en zit­houding aanleren of met u trainen om uzelf van uw bed naar een rolstoel te verplaatsen. Ook kan hij u adviseren om een rolstoel te gebruiken en u leren rolstoelrijden.

Omgaan met prikkels

Na een hersenoperatie kan het voor de hersenen moeilijk zijn bepaalde prikkels (zoals geluiden, visuele prikkels en aanrakingen) goed tegelijkertijd te verwerken. In overleg met u, uw arts, de verpleegkundigen en andere behandelaars stelt de ergotherapeut hiervoor een ‘prikkelgedoseerd’ programma op. Vaak begint dit met het beperken van geluiden en andere prikkels. Naarmate uw herstel vordert, zal de ergotherapeut de prikkels langzaam uitbreiden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Ergotherapie
088 624 26 07 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Ergotherapie
088 624 26 07 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) 

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 20 december 2022 / 6528