Contact
 1. 6537-Ergotherapie-kwetsbare-ouderen-algemene-adviezen

Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare oudere patiënten risicovol vanwege een verhoogde kans op complicaties zoals een infectie, ondervoeding, delirium of vallen. Veel van deze complicaties hebben functionele en/of cognitieve achteruitgang van de oudere patiënt tot gevolg. Een vroegtijdige en systematische identificatie van geriatrische problemen is een eerste noodzakelijke stap, gericht op het voorkomen van onbedoelde schade en het verbeteren van de uitkomsten op functieverlies na een ziekenhuisopname. 

Functieverlies

Bij een grote groep ouderen die opgenomen is in het ziekenhuis, ontstaat onherstelbaar functieverlies als gevolg van de opname: de literatuur meldt percentages van dertig tot zestig procent (bron: praktijkgids Kwetsbare Ouderen, VMS Veiligheidsprogramma 2012). Functieverlies betekent dat u na een ziekenhuisopname blijvend minder goed in staat bent om zelfstandig activiteiten te verrichten. Dit leidt in het dagelijkse leven tot een grotere afhankelijkheid waardoor de zelfredzaamheid en het zelfstandig wonen worden bedreigd.

Onderzoek en observatie

Wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen, kan uw arts een ergotherapeut in consult vragen. De ergotherapie zal zich richten op het observeren en eventueel trainen van dagelijkse handelingen. Na een kennismakingsgesprek waarin u uw ervaringen en eigen verhaal kunt vertellen, volgt een aantal observaties. Het is de bedoeling dat u enkele taken uitvoert op het gebied van zelfzorg of huishouden. Natuurlijk sluiten wij aan op uw interesses en mogelijkheden. Aan de hand van de observaties kan de ergotherapeut samen met u vaststellen hoe uw niveau van functioneren is. De gestandaardiseerde observatiemethodes die gebruikt worden, geven bijvoorbeeld inzicht of uw handelen logisch en veilig verloopt.

Wanneer u beperkingen ervaart en het uitvoeren van de taken niet gaat zoals u gewend bent, volgt er een evaluatie. Daarna geeft de ergotherapeut u informatie, advies en/of training.

Behandelplan en trainingen

De ergotherapeut maakt samen met u, de verpleegkundige, arts, fysiotherapeut en eventueel ouderenverpleegkundige een plan voor een vroege revalidatie. U krijgt bijvoorbeeld een dagschema waarin vermeld wordt wat u op een dag kunt verwachten. De ergotherapeut oefent met u de zelfzorg of bekijkt samen met u hoe het uitvoeren van een huishoudelijke taak gaat. Het kan voorkomen dat uw lichamelijk of cognitieve toestand nog niet voldoende hersteld is en dat verder training wenselijk is. Tevens kan de ergotherapeut u advies geven om na uw opname buiten het ziekenhuis nog (kortdurend) verder te revalideren.

Advies

Een groot deel van het functieverlies dat in het ziekenhuis ontstaat hoeft niet zozeer het gevolg van uw medische aandoening. Dit kan komen door complicaties tijdens uw ziekenhuisopname. Bijvoorbeeld door opgelegde bedrust of doordat u weinig of moeilijk kunt bewegen. Gelukkig kunt u dit functieverlies vaak zelf (deels) voorkomen door de volgende adviezen op te volgen.

Voorkom verlies van vaardigheden door:

 • goede schoenen en uw eigen kleding, gehoorapparaat en bril mee te nemen;
 • indien mogelijk regelmatig op de stoel te zitten en regelmatig een stukje (onder begeleiding) te lopen;
 • Voer zo veel mogelijk activiteiten uit. Bijvoorbeeld het smeren/snijden van uw maaltijd en het zelfstandig verzorgen van uw bovenlichaam.

Voorkom vallen door: 

 • bij opname in het ziekenhuis aan te geven of u in het laatste half jaar bent gevallen en/of verward bent geweest;
 • waar nodig om hulp te vragen;
 • om uitleg te vragen bij het gebruik van hulpmiddelen, zoals een rollator, stok of looprek.

Voorkom doorligplekken door:

 • regelmatig uw billen van het bed op te tillen;
 • niet met uw hielen over het onderlaken te schuren;
 • af en toe uw benen (om de beurt) op te trekken of opzij te draaien;
 • pijnklachten tijdig en duidelijk aan te geven, zoals pijn aan uw stuit, billen of hielen.

Voorkom verstijving:

veroorzaakt door het samentrekken van spieren in een bepaalde houding (zoals bij een opgetrokken knie) door:

 • regelmatig uw ledematen te bewegen (vergeet u handen niet!);
 • geen kussentje in de knieholte te gebruiken;
 • minimaal drie keer per dag te wandelen of in elk geval te staan;
 • stabiel en stevig schoeisel te dragen.

Voorkom longontsteking door:

 • elke uur een paar keer diep in- en uit te ademen;
 • zodra het mag drie keer per dag op een stoel te zitten.

Meer informatie

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle en Meppel

Ergotherapie
088 624 26 07 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 20 december 2022 / 6537