Contact
  1. 6540-Isala apotheken Zwolle en Meppel

De Isala apotheken Zwolle en Meppel zijn openbare apotheken binnen de muren van Isala. Dit heet ook wel een 'poliklinische' apotheek. Net als bij een gewone apotheek kunt u bij ons al uw geneesmiddelen voor thuis halen. Zo kunt u aansluitend aan uw ziekenhuisbezoek direct uw recept inleveren. Dankzij de Isala apotheek kan de overgang van het ziekenhuis naar thuis zo soepel mogelijk verlopen.

Naast medicijnen op recept kunt u bij de Isala apotheek terecht voor deskundig advies over het gebruik van geneesmiddelen en gezondheid in het algemeen. Verder kunt u bij ons ook verband- en hulpmiddelen én zelfzorgmiddelen, zoals hoestdrank of pijnstillers kopen. Iedereen is welkom bij de Isala apotheek: patiënten, bezoekers, medewerkers en omwonenden van het ziekenhuis.

In Nederland mag u zelf kiezen bij welke apotheek u uw medicijnen haalt. Dat kan een andere apotheek zijn dan waar uw gegevens (al) bekend zijn.

Samenwerking apotheken en huisartsen

Buiten kantoortijden werken de Isala apotheken als spoedapotheken voor de regio. Hiervoor is er nauwe samenwerking met de openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen, de spoedeisende hulp en de centrale huisartsenposten.
De Isala apotheek is onderdeel van de afdeling Klinische Farmacie van Isala. Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, verzorgt deze afdeling uw medicijnen. Onder Klinische Farmacie valt ook het Apotheek Service Punt (ASP).

Bij opname en/of ontslag verzorgt het ASP de overdracht van medicatiegegevens tussen het ziekenhuis en uw eigen apotheek/huisarts. De Isala apotheek werkt nauw samen met het ASP.

Werkwijze van de Isala apotheek

Na uw bezoek aan de Isala apotheek krijgt uw vaste apotheek en/of huisarts melding van welke geneesmiddelen u heeft meegekregen. U kunt dus gewoon geneesmiddelen bij de Isala apotheek halen, terwijl u klant blijft bij uw eigen apotheek. In de Isala apotheek staat uw veiligheid voorop. Terwijl u wacht op uw medicijn, zorgen wij er achter de schermen voor dat u de juiste medicatie in de juiste dosering met de juiste instructies krijgt. Bekijk het filmpje.

Isala apotheek

Bij de Isala apotheek krijgt u weloverwogen uw receptgeneesmiddel mee. De apotheekmedewerkers controleren altijd of u het middel zonder problemen kunt gebruiken. Daarom houdt de apotheek zorgvuldig bij welke medicijnen u al heeft. Zo weet u zeker dat u het nieuwe geneesmiddel veilig kunt gebruiken.

Inzicht in uw medicijngebruik

Bij uw eerste bezoek aan de Isala apotheek wordt een elektronisch dossier aangemaakt. Er wordt via het Landelijk Schakel Punt (LSP) uw medicatieoverzicht en andere belangrijke informatie zoals eventuele aandoeningen, allergieën of een zwangerschap opgevraagd.

U moet zelf toestemming geven bij uw eigen zorgverleners (apotheek en huisarts) voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens, zodat de Isala apotheek inzage heeft in uw gegevens. Om fouten bij medicijnvoorschrijving te helpen voorkomen, adviseert Isala u uw huisarts en apotheek toestemming te geven voor het overdragen van gegevens. Zo weet u zeker dat zorgverleners van Isala goed inzicht hebben in uw actuele medicijngegevens, zodra u in het ziekenhuis komt voor een polikliniekbezoek, een geplande of spoedopname.

Lees meer over toestemming geven voor de uitwisseling van gegevens.

Als u een recept inlevert, kunnen de medewerkers direct controleren of u het nieuwe medicijn zonder problemen kunt gebruiken. Daarbij wordt gekeken naar wisselwerkingen met andere geneesmiddelen, dosering en toepassing. Dit is eenmalig en kan nu direct!

Meld u aan bij uw eigen apotheek of digitaal op www.volgjezorg.nl/toestemming.

Het kan handig zijn om een medicatieoverzicht of wanneer de medicatie voor u wordt uitgezet, een toedienlijst mee te nemen. U kunt uw medicatieoverzicht opvragen bij uw eigen apotheek. Wilt u weten hoe het Landelijke Schakel Punt werkt? Kijkt u dan naar het volgende filmpje:

Screenshot video landelijke schakel punt

Advies en uitleg

Voor een optimale werking is het belangrijk dat u weet hoe, wanneer en in welke dosering u uw medicijnen moet gebruiken. Daarom krijgt u bij de Isala apotheek altijd uitleg over gebruik, inname en eventuele bijwerkingen van een voor u nieuw geneesmiddel. De belangrijkste informatie staat ook op het etiket.

Daarnaast heeft elk medicijn een bijsluiter. Hierin staat ook informatie over onder andere toepassing en wisselwerkingen met andere middelen of alcohol. Heeft u last van een bijwerking of vragen over uw medicatie? Neem dan gerust contact op met de Isala apotheek.

Betaling en verzekering

Net als elke openbare apotheek declareert de Isala apotheek de kosten van uw medicijnen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.  Voor sommige geneesmiddelen betaalt u een eigen bijdrage. Deze kunt u contant of met uw pinpas voldoen.

Tarieven tijdens de diensturen

Tijdens de avond, nacht, zondagen en feestdagen rekent de Isala apotheek een andere prijs voor de medicijnen dan overdag. Er geldt dan een zogenaamd 'diensttarief' oftewel ANZ-toeslag. Het diensttarief is een all-in tarief (exclusief de geneesmiddelkosten) voor de zorg die de Isala apotheek levert dat door de verzekeraar is vastgesteld.

Als u een geldig verzekeringsbewijs van uw zorgverzekeraar meeneemt kan de Isala apotheek de betaling rechtstreeks regelen. Zonder verzekeringsbewijs dient u contant af te rekenen. U kunt het bedrag dan bij uw zorgverzekeraar declareren. Neemt u echter altijd voldoende contant geld of een pinpas mee, niet alle geneesmiddelen worden immers vergoed door de zorgverzekeraar. Medicijnen kunnen bij de spoedapotheek duurder zijn dan de medicijnen bij uw reguliere apotheek.

Dit diensttarief wordt in rekening gebracht op maandag t/m zaterdag tussen 18.00 en 8.00 uur en op zondagen/feestdagen de gehele dag (24 uur). Mocht u vragen hebben over de prijzen van uw medicijn, neem dan contact op met uw apotheker.

Uw privacy

De Isala apotheek gaat zeer zorgvuldig om met uw privacy. Wilt u niet dat de apotheek een dossier aanlegt, uw gegevens opvraagt bij uw vaste apotheek, huisarts of specialist, of gegevens terugkoppelt naar uw vaste apotheek of huisarts? Dan kunt u dit aangeven.

Dit heeft echter wel consequenties. Zonder een overzicht van de geneesmiddelen die u gebruikt, kan de apotheek uw medicatie immers niet volledig bewaken. Als u niet wilt dat de Isala apotheek uw medische gegevens opvraagt bij of deelt met uw vaste apotheek, huisarts of specialist, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie en voor eventuele gezondheidsrisico’s die kunnen optreden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent.

Isala apotheek Zwolle bevindt zich in de centrale hal van Isala aan de Dr. van Heesweg 2 te Zwolle. Medrie Huisartsenpost Zwolle is ook gevestigd in Isala. Alle spoedzorg is dus ondergebracht op één locatie.

Let op: Heeft u op spoedmedicatie nodig buiten de openingstijden van uw eigen apotheek? Belt u dan eerst met Medrie Huisartsenpost via (0900) 333 63 33. Voor andere vragen belt u rechtstreeks met de apotheek via 088 624 54 74.
  • Isala apotheek Zwolle is 24 uur per dag geopend ook op zon- en feestdagen.
  • 088 624 54 74

Isala apotheek Meppel is op werkdagen van 8:00 tot 21:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 9:00 tot 21:00 uur bereikbaar via de hoofdingang van het ziekenhuis in Meppel.

Tussen 21:00 en 23:00 uur kunt u zich melden aan de balie via de nachtingang van het ziekenhuis in Meppel. Dit is tevens de ingang voor de spoedeisende hulp en de centrale huisartsenpost.

  • 088- 624 12 67

Buiten deze openingstijden is er een bereikbaarheidsdienst vanuit Isala apotheek Zwolle. De apothekersassistente kan bij een spoedgeval in consult worden genomen door een zorgverlener.

 

 

Laatst gewijzigd 17 april 2024 / 6540