Contact
  1. 6548-Schildwachtklierprocedure melanoom

U ondergaat een onderzoek om de schildwachtklier op te sporen; ook wel poortwachtersklier of sentinel node genoemd. Dit is de eerste lymfklier waarin de lymfevaten uitmonden, vanuit het gebied waar het melanoom zich bevond. Met het blote oog is deze klier niet van de andere lymfeklieren te onderscheiden.​ Hier leest u meer over dit onderzoek en operatie.

Lymfestelsel

Door het lymfestelsel in het menselijk lichaam stroomt lymfevocht (zie afbeelding 1). Het lymfestelsel is grotendeels vergelijkbaar met het bloedvatenstelsel, waarin bloed circuleert. In tegenstelling tot het bloedvatensysteem is het lymfestelsel alleen een afvoerend systeem.

Lymfevocht

Lymfevocht ontstaat in alle weefsels van het lichaam. Via kleinere naar grotere lymfevaten wordt het lymfevocht uiteindelijk weer vermengd met het bloed. Op centrale punten in het lichaam bevinden zich lymfeklieren. Kankercellen kunnen zich verspreiden via het lymfevocht en worden door de lymfeklieren vaak tegen gehouden. Lymfevocht vanuit de arm stroomt door lymfeklieren in de oksel. Lymfevocht vanuit de benen stroomt door lymfeklieren in de liezen. Lymfevocht vanaf het hoofd loopt naar lymfeklieren in de hals.

Medische illustratie lymfekliergebieden

Afbeelding 1: Lymfestelsel

Het kan zijn dat er meer dan één schildwachtklier wordt gevonden in één lymfekliergebied. Het is ook mogelijk dat er meerdere schildwachtklieren zijn, in verschillende lymfekliergebieden. Dit laatste kan zich voordoen als het melanoom zich op de romp of het hoofd bevond.

Voorbereiding

  • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan vóór het onderzoek door aan de afdeling Nucleaire geneeskunde via (038) 424 52 38.
  • U hoeft zich niet op een specifieke manier voor te bereiden op dit onderzoek.

Onderzoek

  • U krijgt vier injecties met een radioactieve vloeistof, rondom het litteken waar recent het melanoom is verwijderd. Aansluitend worden de eerste foto’s gemaakt. Dit duurt ongeveer 45 minuten.
  • Daarna mag u de afdeling verlaten en wordt u op de afgesproken tijd verwacht voor de tweede serie foto’s. Het maken van deze foto’s duurt 40 minuten.
  • Voor het maken van de foto´s maken we gebruik van een camera die vlak boven u of naast u staat. Indien een schildwachtklier wordt gevonden wordt deze op de huid, met blauwe inkt, gemarkeerd. Wees voorzichtig met douchen, zodat de inkt niet verdwijnt.

Risico's radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde ondergaat, krijgt u meestal een radioactieve stof toegediend. Na deze injectie met radioactieve stof kan een bloeduitstorting optreden. De radioactieve stof levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Uitslag

Uw chirurg bespreekt met u de uitslag van het onderzoek voor de operatie.

Operatie

Aan het begin van de operatie (u bent dan al onder narcose) opent de chirurg de huid op de plek waaronder zich de schildwachtklier moet bevinden. Vervolgens wordt een blauwe kleurstof in de buurt van het litteken van het verwijderde melanoom gespoten. Deze kleurstof verspreidt zich snel naar de schildwachtklier. Deze kleurt dan blauw, dit is met het blote oog zichtbaar.

De schildwachtklier is ook nog radioactief. Dit wordt gemeten met een zogenaamde probe, een apparaat dat radioactiviteit kan meten. De chirurg kan zo de schildwachtklier precies lokaliseren en deze vervolgens verwijderen.

De resterende blauwe kleurstof plast u vanzelf uit. Daarom kan uw urine gedurende enkele dagen na de operatie groen-blauw van kleur zijn. Ook in de buurt van het litteken is deze blauwe kleurstof soms nog weken zichtbaar.

Na de operatie

Uitslag

Na de operatie wordt de schildwachtklier onderzocht door de patholoog. Er wordt gekeken of er melanoomcellen in zitten. De chirurg of verpleegkundig specialist bespreekt deze uitslag met u wanneer u voor controle komt op de polikliniek. Deze afspraak vindt meestal plaats in de tweede week na de operatie.

Bewegen

U mag uw arm of been aan de geopereerde kant rustig weer gaan gebruiken, op geleide van pijn. In de omgeving van het operatiegebied kan een veranderd gevoel optreden, omdat mogelijk gevoelszenuwen zijn beschadigd. Dit kan variëren van een 'doof' tot een pijnlijk gevoel. Vaak herstelt zich dit in de eerste weken na de operatie, maar dit gebeurt niet altijd.

Seroom

Wondvocht verzamelt zich in het wondgebied van de verwijderde schildwachtklier. Enige dagen na de operatie kan daar een bult ontstaan, dit noemen we seroom. Deze bult zal vanzelf verdwijnen, dit kan soms weken, soms maanden duren.

Wanneer bellen?

Als de huid rondom het litteken van de schildwachtklieroperatie rood, warm en/of pijnlijk wordt, neem dan contact op met uw huisarts of de verpleegkundig specialist via onderstaande contactgegevens. Bij pijnklachten of ontstekingsverschijnselen kunt u buiten kantoortijden contact opnemen met de huisartsenpost in Zwolle, (0900) 333 63 33.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Mammapolikliniek
(038) 424 34 87 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Verpleegkundig specialist melanoom
(038) 424 43 38 (bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

5 april 2019 / 6548

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.