Contact
  1. 6548-Sentinel node (schildwachtklier) procedure bij een melanoom

U ondergaat een onderzoek om de schildwachtklier op te sporen na het verwijderen van een melanoom. De schildwachtklier noemen we ook wel poortwachtersklier of sentinel node. Dit is de eerste lymfklier waarin de lymfevaten uitmonden, vanuit het gebied waar het melanoom zich bevond. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Lymfestelsel

Door het lymfestelsel in het menselijk lichaam stroomt lymfevocht (zie afbeelding 1). Het lymfestelsel is grotendeels vergelijkbaar met het bloedvatenstelsel, waarin bloed circuleert. In tegenstelling tot het bloedvatensysteem is het lymfestelsel alleen een afvoerend systeem.

Lymfevocht

Lymfevocht ontstaat in alle weefsels van het lichaam. Via kleinere naar grotere lymfevaten wordt het lymfevocht uiteindelijk weer vermengd met het bloed. Op centrale punten in het lichaam bevinden zich lymfeklieren. Kankercellen kunnen zich verspreiden via het lymfevocht en worden door de lymfeklieren vaak tegen gehouden. Lymfevocht vanuit de arm stroomt door lymfeklieren in de oksel. Lymfevocht vanuit de benen stroomt door lymfeklieren in de liezen. Lymfevocht vanaf het hoofd loopt naar lymfeklieren in de hals.

Medische illustratie lymfekliergebieden

Afbeelding 1: Lymfestelsel

Het kan zijn dat er meer dan één schildwachtklier wordt gevonden in één lymfekliergebied. Het is ook mogelijk dat er meerdere schildwachtklieren zijn, in verschillende lymfekliergebieden. Dit laatste kan zich voordoen als het melanoom zich op de romp of het hoofd bevond.

Voorbereiding

  • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door.
  • Op de dag van het onderzoek, als de operatie die dag niet plaatsvindt, kunt u gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen. 

Melden

Locatie Isala Zwolle of Isala Meppel

Voor uw afspraak meldt u zich bij binnenkomst aan bij de aanmeldzuil. Dit doet u met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs). Als u de stappen heeft doorlopen, ontvangt u een afsprakenticket. Hierop staat de tijd van uw afspraak, de wachttijd en de route. Heeft u een afspraak in het Hoofdgebouw (V) in Zwolle? Dan komt u opnieuw een aanmeldzuil tegen op de verdieping waar u de afspraak heeft. U kunt in de aangegeven wachtruimte plaatsnemen.

Locatie Saxenburgh Medisch Centrum Hardenberg

Voor elke afspraak meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de centrale hal. Op het scherm verschijnt de wachtruimte waarin u plaats kunt nemen. Op het afgesproken tijdstip wordt u daar door een medewerker opgehaald. Mocht het aanmelden niet lukken, dan kunt u zich melden bij de balie van Radiologie (nummer 25).

Het onderzoek

  • U krijgt vier injecties met een radioactieve vloeistof, rondom het litteken waar recent het melanoom is verwijderd. Aansluitend worden de eerste foto’s gemaakt. Dit duurt ongeveer 45 minuten.
  • Daarna mag u de afdeling verlaten en wordt u op de afgesproken tijd verwacht voor de tweede serie foto’s. Het maken van deze foto’s duurt 40 minuten.
  • Voor het maken van de foto´s maken we gebruik van een camera die vlak boven u of naast u staat. 

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt met uw chirurg-oncoloog besproken. Deze informeert u over de uitslag, voorafgaand aan de operatie.

Let op
Als u binnen 3 dagen na het onderzoek gaat vliegen, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. De radioactieve vloeistof kan het alarm van een detectiepoortje op het vliegveld activeren. U krijgt daarom een vliegbrief mee. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis nodig en de vliegduur.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde in Zwolle.
U belt met de afdeling in Zwolle, óók als u op een andere locatie onder behandeling bent.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624  52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 5 augustus 2022 / 6548