Contact
  1. 6548-Sentinel node (schildwachtklier) procedure bij een melanoom

U ondergaat een onderzoek om de schildwachtklier op te sporen; ook wel poortwachtersklier of sentinel node genoemd. Dit is de eerste lymfklier waarin de lymfevaten uitmonden, vanuit het gebied waar het melanoom zich bevond.

Lymfestelsel

Door het lymfestelsel in het menselijk lichaam stroomt lymfevocht (zie afbeelding 1). Het lymfestelsel is grotendeels vergelijkbaar met het bloedvatenstelsel, waarin bloed circuleert. In tegenstelling tot het bloedvatensysteem is het lymfestelsel alleen een afvoerend systeem.

Lymfevocht

Lymfevocht ontstaat in alle weefsels van het lichaam. Via kleinere naar grotere lymfevaten wordt het lymfevocht uiteindelijk weer vermengd met het bloed. Op centrale punten in het lichaam bevinden zich lymfeklieren. Kankercellen kunnen zich verspreiden via het lymfevocht en worden door de lymfeklieren vaak tegen gehouden. Lymfevocht vanuit de arm stroomt door lymfeklieren in de oksel. Lymfevocht vanuit de benen stroomt door lymfeklieren in de liezen. Lymfevocht vanaf het hoofd loopt naar lymfeklieren in de hals.

Medische illustratie lymfekliergebieden

Afbeelding 1: Lymfestelsel

Het kan zijn dat er meer dan één schildwachtklier wordt gevonden in één lymfekliergebied. Het is ook mogelijk dat er meerdere schildwachtklieren zijn, in verschillende lymfekliergebieden. Dit laatste kan zich voordoen als het melanoom zich op de romp of het hoofd bevond.

Voorbereiding

  • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door.
  • Op de dag van het onderzoek, als de operatie die dag niet plaatsvindt, kunt u gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen. 

Melden

Locatie Isala Zwolle

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de centrale hal. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, ontvangt u een ticket met barcode en de tijd dat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde (V3.1). Daar aangekomen scant u de barcode van uw ticket bij de aanmeldzuil en kunt u in de aangegeven wachtruimte plaats nemen.

Locatie Isala Diaconessenhuis Meppel

Volg vanaf de hoofdingang de route naar afdeling 88, hier kunt u plaatsnemen in wachtruimte 86. Op het afgesproken tijdstip wordt u daar door een medewerker opgehaald.

Locatie Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis Hardenberg

Voor elke afspraak meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de centrale hal. Op het scherm verschijnt de wachtruimte waarin u plaats kunt nemen. Op het afgesproken tijdstip wordt u daar door een medewerker opgehaald. Mocht het aanmelden niet lukken, dan kunt u zich melden bij de balie van de afdeling Radiologie (nummer 10).

Onderzoek

  • U krijgt vier injecties met een radioactieve vloeistof, rondom het litteken waar recent het melanoom is verwijderd. Aansluitend worden de eerste foto’s gemaakt. Dit duurt ongeveer 45 minuten.
  • Daarna mag u de afdeling verlaten en wordt u op de afgesproken tijd verwacht voor de tweede serie foto’s. Het maken van deze foto’s duurt 40 minuten.
  • Voor het maken van de foto´s maken we gebruik van een camera die vlak boven u of naast u staat. Indien een schildwachtklier wordt gevonden wordt deze op de huid, met blauwe inkt, gemarkeerd. Wees voorzichtig met douchen, zodat de inkt niet verdwijnt.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico's bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde ondergaat, krijgt u meestal een radioactieve stof toegediend. Na deze injectie met radioactieve stof kan een bloeduitstorting optreden. De radioactieve stof levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Let op
Indien u binnen drie dagen gaat vliegen, wilt u dat aan ons doorgeven? De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren. U krijgt dan een vliegbrief mee. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis en de vliegduur nodig.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt met uw chirurg-oncoloog besproken. Hij zal u over de uitslag informeren, voorafgaand aan de operatie.

Contact

Kunt u niet komen? Wilt u dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons doorgeven? Ook als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u ons bellen.
U belt met Isala Zwolle, óók als u op een andere locatie onder behandeling bent.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

16 juli 2019 / 6548

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.