Contact
  1. 6549-Hematologische aandoening (PID): H2 Optionele bijlage Hodgkin-lymfoom

Patiënten Informatie Dossier

Het Hodgkin-lymfoom is een vorm van lymfklierkanker en werd tot voor kort de ziekte van Hodgkin genoemd. Het Hodgkin-lymfoom is te onderscheiden van de non-Hodgkin-lymfomen door het aantonen van een typische Hodgkin cel (de Reed-Sternberg cel) in de lymfeklier. Daarnaast komt het Hodgkin-lymfoom vaak voor bij jongeren tussen 20 en 35 jaar en het non-Hodgkin lymfoom vooral boven de 50 jaar.

​Klachten

Vaak is een opgezette, niet pijnlijke, lymfeklier een eerste verschijnsel. Vergrote klieren tussen de longen kunnen kortademigheid of druk op de borst veroorzaken. Soms zijn er ook klachten als vermoeidheid, onbegrepen koorts, heftig transpireren gedurende de nacht, afvallen of jeuk.

Onderzoek

Tijdens een gesprek bespreekt uw arts uw klachten. Ook krijgt u een lichamelijk onderzoek waarbij de arts onder meer uw lymfeklieren, lever en milt voelt.

Om de diagnose Hodgkin-lymfoom te stellen, verwijdert een chirurg een (stukje van) een lymfeklier. Daarnaast worden vergrote lymfeklieren en organen met een CT-scan opgezocht en vervolgens wordt er met een PET-scan bekeken of die afwijkingen ook een verhoogde stofwisseling hebben (zoals bij het Hodgkin-lymfoom past). Verder krijgt u een bloedonderzoek en een beenmergonderzoek.

Door deze onderzoeken wordt duidelijk of u het Hodgkin-lymfoom heeft. De plaatsen waar de ziekte precies aanwezig is, bepaalt het stadium van de ziekte (stadium I,II,III of IV). Zijn er geen algemene ziekteverschijnselen, dan wordt daar de letter A aan toegevoegd. Heeft u echter onbegrepen koorts en/of nachtzweten en/of tien procent gewichtsverlies in zes maanden dan heeft u een B-symptoom. Aan de hand van onder andere bloedbezinking en leeftijd worden stadia 1 en 2 verder ingedeeld in ‘zonder risicofactoren’ of ‘met risicofactoren’.

Het stadium en aanvullende risicofactoren bepalen de kans op genezing én het behandelingsplan.

Behandeling

Het doel van de behandeling is genezing. Gelukkig wordt dit tegenwoordig ook vaak bereikt. Daarom is er ook aandacht voor het voorkomen van bijwerkingen op de lange termijn. De behandeling vindt bij voorkeur plaats in het kader van internationale behandelingstudies.

De behandeling zal voor de stadia I of II meestal bestaan uit een combinatie van poliklinische (zonder ziekenhuisopname) chemotherapie en radiotherapie. De radiotherapie zal zeer precies gericht zijn op de plaatsen waar het Hodgkin-lymfoom is aangetroffen.

De behandeling zal voor de stadia III en IV meestal bestaan uit poliklinische chemotherapie, zonder radiotherapie. Omdat elke patiënt uniek is, bijvoorbeeld door eerdere ziekte en de symptomen van de ziekte, wordt er altijd in een multidisciplinaire bespreking een behandelplan gemaakt.

De PET-scan is een belangrijk onderzoeksmiddel om te bepalen of uw behandeling aanslaat. Of de uitslag van de PET-scan moet leiden tot aanpassing van de behandeling, is momenteel onderwerp van studies.

Als het Hodgkin-lymfoom na behandeling met chemotherapie terugkomt, wordt aan patiënten in goede conditie vaak een intensieve behandeling met chemotherapie en een autologe stamceltransplantatie aangeboden, met als doel genezing.

Lange termijn effecten

In het verleden werd soms uit voorzorg de milt bestraald of verwijderd. Dit veroorzaakt een levenslang risico op ernstig verloop van bepaalde bacteriële infecties, waarvoor speciale maatregelen nodig zijn.

De behandelingen van het Hodgkin-lymfoom zijn de afgelopen decennia veranderd. De huidige behandelingen geven onder andere minder risico op onvruchtbaarheid. Ook de ontwikkelingen van de radiotherapie zijn groot geweest, met tegenwoordig minder en veel meer gerichte bestraling. Hierdoor wordt schade van gezond weefsel voorkomen.
Toch blijft het nodig na genezing van het Hodgkin-lymfoom langdurig onder controle te blijven om late effecten tijdig te ontdekken of voor te zijn.

Mensen die in het verleden genezen zijn met de op dat moment gebruikelijk behandeling (onder andere mantelveldbestraling) wordt aangeraden tenminste jaarlijks voor controle te komen. Zie voor meer informatie over de lange termijn effecten: www.beternahodgkin.nl.

Meer informatie

  • De site van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie biedt goede en volledige informatie.
  • De stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON) heeft een website die in eerste instantie bedoeld is voor belanghebbenden uit de medische wereld (zoals artsen en verpleegkundigen) maar kan uiteraard ook door patiënten geraadpleegd worden. U vindt hier ook informatie over deelname aan studies om meer over de ziekte te weten te komen.
  • De LymfklierkankerVereniging Nederland (LVN) ondersteunt patiënten en hun naasten die te maken hebben met lymfklierkanker. Onder de verzamelnaam lymfklierkanker vallen zowel Hodgkin- als non-Hodgkin-lymfomen.

 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Regieverpleegkundigen Hematologie

088 624 60 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 24 mei 2024 / 6549 / P