Contact
  1. 6580-Logopedie bij problemen met chronisch hoesten, kuchen en schrapen

In deze folder leest u meer over logopedie bij problemen met chronisch hoesten, kuchen en schrapen. Voor de leesbaarheid spreken we over chronisch hoesten, maar dit kan ook chronisch kuchen en/of schrapen zijn. Wij raden u aan deze folder ook door uw partner en familie te laten lezen.

Een logopedist gaat met u in gesprek over uw klachten. De logopedist heeft veel kennis en ervaring op het gebied van de keel, zoals het gebruiken van uw stem en slikken. Mensen met chronische hoestklachten kunnen bij de logopedist leren hoe zij het beste om kunnen gaan met de prikkeling die deze klacht veroorzaakt.

Hoesten is een veel voorkomende klacht, waarvoor mensen een bezoek brengen aan de huisarts of de medisch specialist.

Hoestklachten die langer dan acht weken aanhouden noemen we chronische hoestklachten. Ze worden niet alleen veroorzaakt door luchtwegaandoeningen. Het is belangrijk om de oorzaak van hoestklachten duidelijk te krijgen om tot een goede behandeling te komen.

De meerderheid van de patiënten die hoestklachten ervaren zijn vrouwen. Vrouwen hebben in vergelijking met mannen een hogere gevoeligheid voor de hoestreflex. Daarnaast kunnen zij ook meer hoesten door het gebruik van ACE-remmers, dit zijn medicijnen voor bijvoorbeeld een hoge bloeddruk.

De behandeling van hoesten met medicijnen helpt bij de meeste patiënten. Bij 20 tot 30 procent van de patiënten met blijvende hoestklachten die met medicijnen behandeld worden, blijven de hoestklachten aanwezig. Deze groep patiënten komt in aanmerking voor logopedische behandeling.

Onderzoek en behandeling door de logopedist

Wat doet een logopedist?
Uw huisarts of longarts verwijst u naar een logopedist, die u onderzoekt. Het onderzoek begint met het stellen van vragen over uw klachten. Verder wil de logopedist graag weten of u(w):

  • voldoende vocht drinkt
  • door de neus of mond ademt
  • hoestklachten ook erger worden bij spreken
  • weet waar de prikkel begint en hoe die voelt
  • al handigheidjes heeft om de hoest te onderdrukken.

De logopedist let goed op hoe u spreekt, wat u doet als u een hoestprikkel krijgt en of er nog bijzonderheden zijn aan de ademing, stemkwaliteit en/of de spanning van de spieren in uw keel.

De logopedist bespreekt met u wat er is opgevallen, zodat u inzicht krijgt in uw hoestklacht. U krijgt ook uitleg over hoe u de prikkel van het hoesten kunt veranderen, zonder te hoesten.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek stelt de logopedist een behandelplan voor. Dit behandelplan is helemaal voor u persoonlijk gemaakt op basis van uw klachten en mogelijkheden voor behandeling.

Wat houdt de logopediebehandeling in?

De behandeling heeft vier onderdelen. Hieronder worden ze kort beschreven:

  1. Uitleg

Bewust niet hoesten is een belangrijk onderdeel binnen de behandeling. U krijgt uitleg over hoe hoesten werkt. Hoesten is soms een reflex en soms niet. U leert de prikkels voorafgaand aan het hoesten te herkennen.

  1. Controletechnieken voor het hoesten

Het tweede onderdeel richt zich op het onderdrukken van het hoesten. Hiervoor bestaan verschillende technieken. Deze technieken leren wij u aan. Ook oefent u met deze technieken tijdens de logopedische behandeling. Vervolgens oefent u de technieken thuis, zodat u deze makkelijker kunt gebruiken in dagelijkse situaties.

  1. Training stemhygiëne

Dit onderdeel richt zich op het verminderen van de prikkeling in de keel. Ook hoort hierbij dat u meer water (leert) drinken voor hydratatie van uw keel. Ook hoort hierbij dat u op een gezonde manier omgaat met uw stem en keel. Het gaat ook over een gezonde  manier van het gebruiken van de stem, dus bijvoorbeeld in plaats van schrapen iets anders doen.

  1. Coachen

Het laatste onderdeel richt zich onder andere op het accepteren dat u zelf iets moet veranderen aan het hoesten. Dit is soms best lastig. De logopedist kan u hierin ondersteunen en doelen stellen die haalbaar voor u zijn. Denkt u hierbij aan dat u eerst niet meer hoest bij  kleine prikkels in de keel. Zo kunt u dit opbouwen.

De logopedisten van Isala hebben veel kennis en ervaring op het gebied van problemen met chronische hoest. Ze hebben hierover een artikel geschreven en geven ook les aan collega logopedisten in Nederland.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de locatie waar u onder behandeling bent:

Isala Zwolle en Meppel

Logopedie
088 624 24 65 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 11 maart 2022 / 6580

Gerelateerde folders