Contact
  1. 6588-Argininetest volwassenen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Onderzoek naar voldoende groeihormoon bij volwassenen

Uw arts heeft een argininetest aangevraagd. Met deze test wordt door middel van bloedonderzoek gemeten of u voldoende groeihormoon aanmaakt.

Tijdens de test wordt op gezette tijden bloed afgenomen nadat eerst 2 bepaalde stoffen (GHRH en arginine) via een infuus zijn toegediend. Het bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht. Uit de resultaten hiervan kan uw arts afleiden of u voldoende groeihormoon aanmaakt. 

Voorbereiding thuis

Op de dag van de test moet u nuchter zijn. Dit wil zeggen dat u minimaal 8 uur voor aanvang van de test niet meer mag eten en drinken (behalve water).
Na afloop van de test krijgt u iets te eten en te drinken aangeboden.
Houdt u er rekening mee dat de test ongeveer 2,5 uur in beslag zal nemen.

Melden in het ziekenhuis

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (Burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling Patiëntenregistratie via telefoonnummer (038) 424 54 79.

Voor uw afspraak in het ziekenhuis verwelkomen wij u graag in het behandelcentrum (gebouw W) en daarvoor kunt u het beste parkeren op P1 of P3.

Verloop van de test

  • De laboratoriumarts of physician assistant heeft een kort gesprek met u en legt de test uit.
    Hij/zij plaatst een infuus zodat u maar één keer geprikt hoeft te worden.
  • Via het infuus wordt eerst de GHRH en daarna de arginine vloeistof toegediend en later bloed afgenomen. De arginine vloeistof wordt gedurende 30 minuten via het infuus toegediend.
  • Hierna wordt via het infuus bloed afgenomen na 30, 60, 90 en 120 minuten.

Tijdens de test is eten, drinken (behalve water) en inspanning (rondlopen etc.) niet toegestaan omdat dit de uitslagen van de test kan beïnvloeden. Na afloop van de test kunt u gewoon naar huis en is geen verdere nazorg nodig.

Mogelijke bijwerkingen

Een zeldzame bijwerking van arginine is een daling van het bloedsuikergehalte. Dit is niet gevaarlijk. Wel kan daarom tijdens de test het bloedsuikergehalte gemeten worden. Mocht het suikergehalte te ver dalen dan kan de arts via het infuus suiker toedienen. 

Uitslag

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Klinisch chemisch laboratorium
(038) 424 28 71 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

30 juni 2020 / 6588