Contact
  1. 6589-Tocilizumab (RoActemra®) infuus

Bij de behandeling van reumatische ziekten kan de arts verschillende medicijnen voorschrijven. Tocilizumab (merknaam RoActemra®) is er een van. Hier leest u meer over toepassing en gebruik van dit geneesmiddel bij reuma via een infuus.

Antireumatica

Antireumatica vormen de belangrijkste groep medicijnen bij de behandeling van reumatische ontstekingen. Deze medicijnen worden ook wel DMARD’s genoemd: disease modifying anti-rheumatic drugs. Vrij vertaald betekent dit: ziekte beïnvloedende medicijnen. Het doel van antireumatica is het onderdrukken van de ontstekingsreactie in de gewrichten, waardoor de pijn, zwelling en ochtendstijfheid afnemen. Daarnaast beperken deze medicijnen de gewrichtsschade die de reumatische ziekte kan veroorzaken. Het effect van antireumatica is vaak pas na enkele weken tot maanden te merken.

Langdurige behandeling

Aangezien reumatische ziekten vaak chronische (voortdurende) aandoeningen zijn, is de behandeling met medicatie meestal langdurig.

Toepassing Tocilizumab

Tocilizumab behoort tot de groep antireumatica. Het is een van de zogenoemde biologicals, medicijnen die worden geproduceerd met biotechnologische methoden. Ze remmen vaak specifiek een eiwit of cellen in het ontstekingsproces. Meer informatie over biologicals vindt u onderaan deze pagina bij Biologicals bij reuma.

Tocilizumab kan gebruikt worden voor de behandeling van reumatoïde artritis (chronische gewrichtsreuma), meestal in combinatie met methotrexaat. Tocilizumab is een antilichaam gericht tegen de interleukine-6 (IL-6) receptor. Interleukine-6 speelt een belangrijke rol bij het op gang brengen en onderhouden van ontstekingen. Door de remming van de ontsteking kan tocilizumab ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afnemen en uw gewrichten op de lange termijn minder schade oplopen.

Behandeling

Tocilizumab wordt per infuus toegediend tijdens een dagopname in ons ziekenhuis. De toediening per infuus duurt ongeveer één tot twee uur. De dosering Tocilizumab is afhankelijk van het lichaamsgewicht. Daarna wordt u nog gedurende twee uur gecontroleerd. Voor, tijdens en na het infuus worden uw bloeddruk, pols en temperatuur gemeten. De toediening gebeurt eenmaal per vier weken.

Dagverpleging

Deze behandeling gebeurt op de afdelingen Dagverpleging. Gaat alles goed, dan mag u in de loop van de dag weer naar huis. Deze opname wordt gepland via de secretaresse van de polikliniek Reumatologie. Om uw behandeling en planning van die dag goed te laten verlopen is het belangrijk dat u op tijd komt. De Dagverpleging werkt niet met bezoektijden; wel kan familie in overleg aanwezig blijven bij de behandeling. In Isala Zwolle mogen twee bezoekers mee. In Isala Diaconessenhuis mag, vanwege de beperkte ruimte, één bezoeker mee.

Wij laten u graag zien hoe de Dagverpleging van Isala Zwolle werkt zodat u weet wat u te wachten staat.

Screenshot video Dagverpleging

Mogelijke bijwerkingen

Tijdens het gebruik van Tocilizumab kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

  • Mogelijke reacties op de toediening per infuus tijdens of binnen 24 uur na toediening: huiduitslag, jeuk, netelroos, hoofdpijn (veelal bij de tweede tot de vijfde infusie).

Algemene bijwerkingen

  • infecties van neus, huid, keel, longen of urinewegen;
  • verhoging van het cholesterol;
  • verhoging van de leverenzymen;
  • verlaging van de (witte) bloedcellen;
  • pijnlijke blaasjes op de huid (onder andere herpes), duizeligheid, hoge bloeddruk, hoesten, hoofdpijn, buikpijn, maagklachten, gewichtstoename, kortademigheid, vocht in de (onder-) benen, oogontsteking.

Mocht u last krijgen van een ongewenste reactie of bijwerking, dan kan de dosering Tocilizumab worden verlaagd en/of toediening van Tocilizumab vertraagd of onderbroken worden.

Voorzorgen

Infecties

Als u een infectie heeft, moet de behandeling worden uitgesteld. Daarom krijgt u an uw reumaconsulent een lijst met dertien vragen over klachten die kunnen wijzen op een infectie. Wanneer u een infectie heeft, moet u uiterlijk 24 uur vóór de behandeling contact opnemen met uw reumaconsulent of uw behandelend reumatoloog.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden? Dan moet u in principe de behandeling met de biological tijdig stoppen. Overleg met uw reumatoloog bij een zwangerschapswens over de mogelijkheden. Dit geldt zowel voor vrouwen als mannen. Bij het gebruik van biologicals wordt borstvoeding ontraden.

Vaccinatie

Tocilizumab vermindert uw afweer tegen infecties, daarom wordt de jaarlijkse griepvaccinatie (griepprik) geadviseerd. Het is veilig de griepprik tijdens de behandeling te krijgen. Daarnaast zal de reumaconsulent met u overleggen over reizigersvaccinatie. Indien mogelijk zal eventuele reizigersvaccinatie plaatsvinden voor de start van tocilizumab. Uw reumatoloog overlegt met u over de pneumokokkenvaccinatie. De pneumokok is een bacterie die luchtweginfecties kan veroorzaken zoals oorontsteking en longontsteking.

Huidtumoren

Een biological werkt op uw immuunsysteem. Het immuunsysteem beschermt u tegen bijvoorbeeld kanker. Waarschijnlijk heeft u door een biological geen grotere kans op kanker. Voor zover nu bekend is alleen de kans op huidkanker iets groter. Daarom adviseren wij u om uw huid in de gaten te houden. Ziet u iets raars? Neem dan contact op met uw huisarts of behandelend reumatoloog.

Operaties

Vertel het uw reumaconsulent of uw behandelend reumatoloog als u geopereerd moet worden. Hieronder vallen ook ingrepen aan uw gebit. Als een geplande operatie plaatsvindt, moet het laatste Tocilizumab-infuus in principe 8 weken daarvóór zijn toegediend. De behandeling met Tocilizumab kan twee weken na de operatie worden hervat, als er geen tekenen van infectie of complicaties zijn opgetreden.

Bij gebruik van andere medicijnen

Tocilizumab kan de concentratie van bepaalde medicijnen (atorvastatine, calcium-antagonisten -bijvoorbeeld nifedipine en amlodipine -, theofylline, fenytoïne, ciclosporine een benzodiazepinen) beïnvloeden. Gebruikt u een van deze medicijnen? Geef dit dan door aan uw behandelend reumatoloog.

Controles

Uw reumatoloog zal regelmatig uw bloed laten onderzoeken. Zo kunnen eventuele stoornissen (in de lever, in de aanmaak van bloed of het oplopen van het cholesterolgehalte) in een vroeg stadium worden ontdekt. De uitslag van de onderzoeken is binnen enkele dagen bekend bij uw reumatoloog. U hoeft niet te bellen of langs te komen voor de uitslag. Uw reumatoloog neemt contact met u op als de uitslag van de onderzoeken afwijkend is.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Reumatologie
(038) 424 27 99 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Reumatologie
(0522) 23 33 94 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Verantwoording

Bij het schrijven van deze informatie heeft Isala gebruikgemaakt van teksten van het farmacotherapeutisch kompas/ medicatie protocol tocilizumab reumatologen Zwolle en pif tocilizumab LUMC.

16 januari 2019 / 6589

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.