Contact
 1. 6605-Prostaatkanker (PID): H1 Inhoudsopgave inleiding
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

In dit Patiënten Informatie Dossier (PID) vindt u informatie over uw ziekte (of de ziekte die u mogelijk heeft) en uw behandeling in Isala Oncologisch centrum. Veel van de informatie die u tijdens gesprekken met artsen en verpleegkundigen krijgt, vindt u terug in dit PID. Uiteraard lichten wij in de gesprekken toe wat in uw unieke, persoonlijke situatie van toepassing is. Soms kan dit iets afwijken van de algemene informatie in dit PID.

​Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave, inleiding en contact

 • Inleiding
 • Contact

Hoofdstuk 2: Prostaatkanker en onderzoeken

 • Prostaatkanker
 • Onderzoeken

Hoofdstuk 3: Behandelingen bij prostaatkanker

(de bijlagen worden toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

 • Bijlage: Active surveillance (actief volgen)
 • Bijlage: De operatie (RARP
 • Bijlage: Radiotherapie
 • Bijlage: Hormonale therapie
 • Bijlage: Verwijderen van lymfklierweefsel bij prostaatkanker
 • Bijlage: Chemotherapie en specifieke informatie over cytostaticakuur

Hoofdstuk 4: Omgaan met de veranderde situatie en aanvullende informatie

 • Omgaan met de veranderde situatie
 • Extra informatie
 • Rechten en plichten
 • Voorbereiden op gesprekken

Regieverpleegkundige

De regieverpleegkundige oncologie is uw vaste aanspreekpunt tijdens de gehele periode van (aanvullende) onderzoeken, behandeling en controle. Regieverpleegkundigen oncologie zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. Een aantal van hen is verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialisten zijn zelfstandig bevoegd om een aantal medische taken uit te voeren.

 • De regieverpleegkundige is op werkdagen telefonisch bereikbaar voor overleg of vragen.
 • Zij geeft u informatie over uw ziekte en behandeling.
 • Zij voert medische controles uit, zelfstandig of onder toezicht van een medisch specialist.
 • Zij kan u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte en de gevolgen daarvan in uw dagelijks leven.
 • Zij kan u zo nodig verwijzen naar andere zorgverleners binnen en buiten Isala.

Belangrijk tijdens uw behandeltraject

Voor de komende periode vinden wij het volgende belangrijk:

 • Als iets u niet duidelijk is, vraagt u dan vooral om opheldering aan de betreffende medisch specialist of regieverpleegkundige.
 • Schrijf eventueel uw vragen op en neem ze mee naar een volgende afspraak. Er is ruimte om uw vragen te stellen.
 • Wanneer er zaken gebeuren die niet aan uw verwachtingen voldoen of die naar uw idee anders of beter kunnen, dan horen wij dit graag. Uw opmerkingen bieden ons de mogelijkheid de zorg steeds beter af te stemmen op de behoeften van onze patiënten.

Registratie

Wanneer u de diagnose kanker krijgt, leggen zorgverleners gegevens vast in uw medisch dossier. Sommige gegevens uit uw medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse kankerregistratie. Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan om meer over kanker te weten te komen. Daardoor ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk betere resultaten in de zorg voor patiënten met kanker.

De commissie die toezicht houdt op deze registratie bewaakt de bescherming van uw privacy aan de hand van de wettelijke regels die daarvoor van toepassing zijn. Wilt u meer lezen over deze registratie? Lees dan de folder ‘Registratie van kanker’ van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De regieverpleegkundige kan de folder eventueel voor u printen.

Er zijn ook andere registraties (per ziektebeeld) die landelijk worden uitgevoerd voor kwaliteitscontrole en verbetering. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen opname van uw gegevens in deze registraties. Bespreek dit met uw medisch specialist of regieverpleegkundige.

Contact

In Isala zijn verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met prostaatkanker.

Regieverpleegkundigen

 • Sandra Dikkes
 • Roelien Schaapman
 • Esther Thijs
 • Evelien Veenstra
 • Gea Ypenga

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via (038) 424 27 86.
Locatie V4.1

Urologie

 • A.F. Albersen
 • C.A. Bout
 • E.C.C. Cauberg
 • G. Dijkstra
 • W.J.H. Goossens
 • T.D. de Haan
 • E. te Slaa
 • M.G. Steffens
 • M. Trompetter
 • B. Witte

Zwolle

Polikliniek Urologie

(038) 424 27 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Opnameplanning

(038) 424 24 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur)

Verpleegafdeling

(038) 424 12 56

Receptie

(038) 424 50 00 (bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week)

Postadres

Isala
T.a.v. mevrouw / de heer
Afdeling… , kamer …
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Bezoekadres

Isala Zwolle
Dr. Van Heesweg 2
8075 AB Zwolle

Meppel

Polikliniek Urologie

(0522) 23 38 22 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Transferbureau

(0522) 23 35 91

Receptie

(0522) 23 33 33 (bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week)

Postadres

Isala Diaconessenhuis 
T.a.v. mevrouw / de heer
Afdeling… , kamer …
Postbus 502
7940 AM Meppel

Bezoekadres

Isala Diaconessenhuis
Hoogeveenseweg 38 (navigatieadres: Reggersweg 1)
7943 KA Meppel

Website en Facebookpagina

Bekijk ook de website van de polikliniek Urologische oncologie en de Facebookpagina van het Isala Oncologisch centrum voor de laatste ontwikkelingen en nieuws.

Laatst gewijzigd 15 juli 2021 / 6605 / P