Contact
 1. 6615-Bijnierscintigrafie

Een bijnierscintigrafie wordt uitgevoerd om afwijkingen in de bijnier op te sporen. In deze folder leest u meer over dit onderzoek en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Voorbereiding

 • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door.
 • Op de dag van het onderzoek kunt u gewoon eten en drinken.
 • Wilt u ons laten weten welke medicijnen u gebruikt? Het kan zijn dat u tijdelijk een medicijn niet mag innemen.

Melden

Locatie Isala Zwolle

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de Centrale hal. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, ontvangt u een ticket met barcode en de tijd dat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Op de afdeling scant u opnieuw de barcode van uw ticket bij de aanmeldzuil. U kunt in de aangegeven wachtruimte plaatsnemen.

Het onderzoek

 • U krijgt een injectie met een radioactieve stof in uw arm.
 • Na de injectie krijgt u twee flesjes laxeermiddel (Sennoside) mee. In het schema onderaan deze folder ziet u hoe u dit laxeermiddel tijdens de dagen van het onderzoek moet gebruiken.
 • De dag na de injectie worden er foto's gemaakt.
 • Daarnaast worden er foto's gemaakt waarbij de camera om u heen draait (het SPECT-onderzoek). Dit duurt ongeveer 75 tot 90 minuten.
 • Ook na twee dagen worden soms foto's gemaakt, dit duurt ongeveer 60 minuten.

Radioactieve stof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico’s bij toedienen radiocactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

 • Kortademigheid.
 • Stijging van de bloeddruk.
 • Flushes (blozen).
 • Hartkloppingen.
 • Regelmatig: blauwe plek (hematoom) op de plaats van de toediening.
 • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en de radioactieve stof komt niet in de bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.
Let op
Als u binnen 3 dagen na het onderzoek gaat vliegen, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. De radioactieve vloeistof kan het alarm van een detectiepoortje op het vliegveld activeren. U krijgt daarom een vliegbrief mee. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis nodig en de vliegduur.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover informeert.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde in Zwolle.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624  52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Voorschrift Sennoside (MIBG)

Dag van de injectie

 • 's Ochtends injectie op de afdeling Nucleaire geneeskunde.
 • Na de injectie neemt u voor de eerste keer ca. 25 ml Sennoside-drank. 
 • 's Avonds om 20.00 uur neemt u opnieuw ca. 25 ml Sennoside-drank.

Eén dag na de injectie

 • Na uw ontbijt neemt u ca. 25 ml Sennoside-drank.
 • 's Ochtends foto's maken op de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Als u de volgende dag moet terugkomen, moet u doorgaan met de Sennoside-drank:

 • Om 14.00 uur ca. 25 ml Sennoside-drank.
 • Om 20.00 uur ca. 25 ml Sennoside-drank.

U krijgt twee flesjes Sennoside-drank mee. De inhoud van 1 flesje (75 ml) verdeelt u in drie porties van elk ca. 25 ml (zie hierboven). Het is de bedoeling dat uw darmen zo schoon mogelijk blijven.

Eet- en drinkadvies

Drink tijdens de onderzoeksdagen veel (water, thee of koffie), maar geen vruchtensappen of melkproducten. Gebruik voor het bereiden van uw eten zo min mogelijk vet en melkproducten.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6615