Contact
 1. 6625-Synoviatherapie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

 

Synoviatherapie (Yttrium-90 therapie) is een behandeling van een ontsteking in de gewricht (en) met de radioactieve stof Yttrium. Synovia is de slijmvliesbekleding in het gewricht, en het gewrichtssmeer dat deze slijmvliezen afscheiden. In deze folder leest u hoe dit onderzoek verloopt en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Voorbereiding

 • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw opname aan ons door
 • U mag op de dag van de opname en de bestraling gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen.

Melden

Locatie Isala Zwolle

Op het afgesproken tijdstip kunt u zich melden bij de Centrale balie in de Centrale hal van Isala Zwolle, hoofdgebouw (V). U wordt opgehaald bij de Centrale balie. Een verpleegkundige brengt u naar uw verpleegkamer op de verpleegafdeling.

Behandeling

 • De behandeling vindt plaats op de afdeling Nucleaire geneeskunde. U wordt in uw bed naar deze afdeling gebracht.
 • De reumatoloog injecteert de radioactieve stof Yttrium in het gewricht. Als het nodig is, neemt hij eerst overtollig vocht af.
 • Om het maximale effect binnen het gewricht te krijgen en te voorkomen dat de radioactieve stof ‘weglekt’ uit het gewricht, is het noodzakelijk dat het gewricht rust krijgt.
 • U heeft aansluitend 24 uur bedrust op de verpleegafdeling.
Let op
Als u binnen 3 weken ná de therapie (onverwacht) in een ziekenhuis wordt opgenomen, moet u zo spoedig mogelijk melden bij de verpleegkundige dat u synoviatherapie heeft gekregen, om advies te vragen aan de verantwoordelijke stralingsdeskundige. De verpleegkundige moet voor informatie contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde van Isala Zwolle.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Mogelijke bijwerkingen

 • Tijdelijke toename van de klachten waarmee u zich gemeld heeft bij uw behandelend arts (eerste 24 uur na de prik).
 • Verminderen van het vetweefsel onder de huid (dagen tot weken na de injectie).
 • Verbleken van de huid bij de injectieplaats (dagen tot weken na de injectie).
 • Opvliegers (enkele dagen na de injectie).
 • Verhoogd suikergehalte (glucose) in het bloed met name bij mensen met diabetes. Controleer regelmatig uw glucosegehalte en pas uw insulinebehoefte hierop aan (eerste dagen na de injectie).
 • Tijdelijke menstruatiestoornissen (dagen tot weken na de injectie).
 • Mocht u klachten krijgen van roodheid en warmte bij de injectieplaats, dan kan dit duiden op een infectie. Neem dan contact op met de polikliniek Reumatologie.
Let op
Als u binnen 3 dagen na het onderzoek gaat vliegen, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. De radioactieve vloeistof kan het alarm van een detectiepoortje op het vliegveld activeren. U krijgt daarom een vliegbrief mee. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis nodig en de vliegduur.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde.
U belt met de afdeling in Zwolle, óók als u op een andere locatie van Isala onder behandeling bent.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

6 augustus 2019 / 6625