Contact
  1. 6625-Synoviatherapie

Synoviatherapie (Yttrium-90 therapie) is een behandeling van een ontsteking in de gewricht(en) met de radioactieve stof yttrium. Synovia is de slijmvliesbekleding in het gewricht en het gewrichtssmeer dat deze slijmvliezen afscheiden. Hier leest u hoe dit onderzoek verloopt en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Voorbereiding

  • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan vóór het onderzoek aan ons door.
  • U kunt op de dag van het onderzoek gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaatsnemen.

Opname en behandeling

U wordt opgenomen op een verpleegafdeling. Vanaf deze afdeling wordt u op het afgesproken tijdstip in uw bed naar de afdeling Nucleaire geneeskunde gebracht. Hier injecteert de reumatoloog de radioactieve stof Yttrium in het gewricht. Als het nodig is, neemt hij eerst overtollig vocht af. Om het maximale effect binnen het gewricht te krijgen en te voorkomen dat de radioactieve stof ‘weglekt’ uit het gewricht, is het noodzakelijk dat het gewricht rust krijgt. U krijgt daartoe 24 uur bedrust.

Let op
Als u binnen drie weken ná het ondergaan van de therapie (onverwacht) in een ziekenhuis wordt opgenomen, wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden, waarna advies kan worden gevraagd aan de verantwoordelijk stralingsdeskundige. De ziekenhuismedewerkers dienen voor informatie contact op te nemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Mogelijke bijwerkingen

  • tijdelijke toename van de klachten (eerste 24 uur na de prik);
  • verminderen van het vetweefsel onder de huid (dagen tot weken na de injectie);
  • verbleken van de huid bij de injectieplaats (dagen tot weken na de injectie);
  • opvliegers (enkele dagen na de injectie);
  • verhoogd suikergehalte (glucose) in het bloed met name bij mensen met diabetes. Controleer regelmatig uw glucosegehalte en pas uw insulinebehoefte hierop aan (eerste dagen na de injectie).
  • tijdelijke menstruatiestoornissen (dagen tot weken na de injectie).
  • Mocht u klachten krijgen van roodheid en warmte bij de injectieplaats dan kan dit duiden op een infectie en wordt u verzocht contact op te nemen met de polikliniek Reumatologie.

Radioactieve stof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 6625

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.